Hopp til innhold

Internationella avtal

Här finner du en översikt över viktiga internationella avtal. Avtalen behandlar mycket skilda områden men gemensamt för alla är att avtalen innebär att medlemsländerna förpliktar sig juridiskt att genomföra avtalens centrala villkor.

Svenska FN-förbundet © 2017