Hopp til innhold

Bangladesh

Folkrepubliken Bangladesh

Visa land

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade och fattigaste länder. De två stora floderna Brahmaputra och Ganges rinner genom landet och ger upphov till vidsträckta översvämningar.

Uppdaterat 11.10.2013

Geografi och miljö

Bangladesh är ett bördigt land som i stor utsträckning består av deltaområden längs med floderna Brahmaputra och Ganges. Det tropiska monsunklimatet ger stora mängder nederbörd under sommaren och översvämningar har varit ett återkommande problem de senaste tio åren. Den fattiga delen av befolkningen drabbas hårdast eftersom de ofta är bosatta i deltaområdena. Översvämningarna antas bero på skogsskövlingen i de norra grannländerna Nepal och Bhutan. År 1991 inträffade en stor översvämning som resulterade i 100 000 dödsoffer. Trots att Bangladesh har stora mängder vatten så är rent dricksvatten en bristvara. Brunnar har blivit borrade för att ge ett alternativ till det förorenade vattnet, men det har visat sig att även brunnsvattnet ofta är förorenat av bergarter innehållande arsenik.

1977
2000

I Sundarban har man klarat att bevara mangroveskogen och få tigern att trivas. Ständigt nya räkodlingar hotar dock harmonin. Läs mer

Ecoprint

0.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Bangladesh, skulle vi behöva 0.4 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Indien upphörde att vara brittisk koloni år 1947 och blev då uppdelat i två delar. Pakistan bildades där majoritet av befolkningen var muslimer medan hinduerna fick Indien. Bangladesh blev en del av Pakistan men hade väldigt lite gemensamt med resten av landet, bland annat hade 98 procent av befolkningen bengali som modersmål. När urdu erkändes som det enda officiella språket i Pakistan blev det upplopp i det som då kallades för Östpakistan. Regionen utropade sig som självständigt från det så kallade Västpakistan i mars år 1971. Efter ett blodigt men kortvarigt krig, där Indien agerade på Bangladeshs sida, fick landet sin självständighet i december samma år. Landets korta historia har präglats av statskupper och mord på de sittande regeringscheferna.

Samhälle och politik

Bangladesh är en parlamentarisk demokrati och år 1991 genomfördes landets första demokratiska val. Parlamentet utnämner en president som i sin tur utnämner statsministern. Politiken domineras av ständiga konflikter mellan landets två största politiska partier: Bangladesh Nationalist Party (BNP) och Awami League (AL). De politiska skillnaderna mellan partierna är små och maktkampen präglas i stor grad av politikers personliga agendor mellan de två kvinnliga ledarna. Mord, hot och våld med politiska motiv samt korruption förekommer i stor utsträckning. Ända sedan självständigheten har militären haft ett stort inflytande över politiken och många politiska ledare har en bakgrund inom militären. Bristande säkerhet och godtycklighet gör vardagen osäker för den fattiga bangladeshiska befolkningen. Många uppfattar också polisen som ett hot mot den personliga säkerheten. Religiös extremism har under de senaste åren blivit ett problem i Bangladesh som traditionellt har varit ett tolerant och moderat land.

Ekonomi och handel

Bangladesh är ett av världens fattigaste länder. Omkring två tredjedelar av landet består av uppodlad mark, där cirka 80 procent består av risodlingar. Jute (ett slags textilfiber som fås av Juteväxtens stjälkar) och te har traditionellt varit landets viktigaste exportvaror, men en fallande efterfrågan och pris på världsmarknaden har dock lett till stadigt lägre inkomster. Andra viktiga exportvaror är kläder, te, läder och fisk- och skaldjur. Omkring två tredjedelar av befolkningen arbetar inom jordbruket, men jorden ägs av väldigt få människor. Det senaste årtiondets kraftiga översvämningar har förstärkt de orättvisa ägarförhållandena eftersom småbönderna blivit tvungna att sälja jord efter att de fått sina odlingarna förstörda. Den ekonomiska tillväxten har sedan 1990-talet varit stabilt. Även under den globala finanskrisen år 2008 fortsatte Bangladeshs ekonomi att växa. Trots detta har inte fattigdomen reducerats i väsentlig grad. Landet har också fått större klyftor mellan fattig och rik.

Kort om

Flagg

Huvudstad:

Dhaka

Etniska grupper:

Bengaler 98 %, andra 2 % (1998)

Språk:

Bangla, Engelska

Religion:

Muslimer 83%, Hinduer 16%, övriga 1% (2004)

Politisk ledare:

Abdul Hamid

Befolkningsmängd:

160 411 249

Mänsklig utveckling:

146 av 187 (2012)

Areal:

147 569 kvadratkilometer

Valuta:

Taka

BNI per citizen:

3 124 PPP$

Nationaldag:

26 mars

Satellitbilder

Naturförvaltning: Sundarban

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2015