Hopp til innhold

Eritrea

Staten Eritrea

På den här sidan kan du ta reda på hur ett land ligger till i förhållande till millenniemålen genom diagram och tabeller. Du kan enkelt jämföra Eritrea med ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn:

Visa förändringar för en indikator. Jämför landets värden med resten av världen.

Jämför med:

Förklaring av diagrammen

  • Staplarna visar registrerade värden som Eritrea har på denna indikator.
  • För muspekaren över diagrammet för att se det faktiska värdet.
  • Klicka på staplarna för att se landets placering i jämförelse med andra länder.
  • Linjen visar vilken utveckling ett land måste ha för att nå millenniemålet innan år 2015.

Svenska FN-förbundet © 2017