Hopp til innhold

Gambia

Republiken Gambia

Gambia är Afrikas minsta land och har ytterst få naturresurser. Det finns en liten respekt för de mänskliga rättigheterna i landet.

Uppdaterat 15.10.2013

Geografi och miljö

Gambia är ett långt och smalt land på 470 kilometer. Landet är omringat av Senegal och ligger i en dalgång 25-75 meter över havet. Gambiafloden rinner mitt igenom landet och mynnar ut i Atlanten. Floden är landets viktigaste transportled och flodbredden (sidorna av floden) består av sumpmark och mangroveskog. Flodens läge gör landet i hög grad utsatt för översvämningar. Gambia har ett tropiskt klimat medregelbundna torkperioder samt oregelbundna regnfall. Landet sliter med avskogning och utspridningen av öken, samt sjukdomsutbrott i befolkningen orsakat av dåligt kvalité på dricksvattnet.

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Gambia, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

På 1200-talet var det gambiska landområdet en del av det stora Maliriket. Då denna upplöstes tog lokala kungadömen som Barra, Kombo och Fulladu, kontrollen. På 1500-talet blev landet ett centrum för brittisk, portugisisk och fransk handel. Handelsverksamheten var koncentrerat runt guld, elfenben och slavar. I en lång period bytte britterna och fransmännen kontrollen av landet, men år 1901 blev Gambia ett brittiskt protektorat. År 1965 blev landet självständigt och några år efteråt blev den gambiska republiken upprättat. Efter ett militärkuppsförsök år 1981 ingick landet i en union med Senegal, men denna föll 7 år sedan. President Dawda Jawara styrde Gambia från att landet blev självständigt tills han avsattes i en militärkupp år 1994. Den icke-blodiga statskuppen utfördes av en grupp unga officierar, ledd av löjtnant Yahya Jammeh. Statskuppen fördömdes av det internationella samfundet och all utländsk ekonomisk hjälp stoppades. Jammeh har trots detta suttit vid makten sedan år 1994.

Samhälle och politik

Gambia är en republik där presidenten har mycket makt. På pappret är landet en demokrati, men i praktiken sitter Jammeh med nästan all makt och den politiska oppositionen förtrycks. Presidenten väljs vart femte år som sedan utnämner en regering. Det finns ingen begränsning över hur många gånger en president kan återväljas. Detta är en av orsakerna till att Jammeh fortfarande sitter med makten efter att ha vunnit fyra presidentval. Grunden till att Jammeh har vunnit är tvådelat; på den ena sidan har han stöd av en stor del av befolkningen och på den andra sidan är oppositionen splittrad och har litet handlingsutrymme. Under 2000-talet har yttrandefriheten och andra mänskliga rättigheter blivit alltmer begränsad. Oppositionen i landet anklagar presidenten för valfusk och för att utnyttja landets säkerhetsstyrkor till att tvinga och hota befolkningen till valurnorna.

Ekonomi och handel

Gambia har få naturresurser och bara en sjättedel av jorden är odlingsbar. Trots detta är runt 80 procent av befolkningen sysselsatt inom jordbruket, därav mycket av produktionen går till småbönders eget bruk. Landets ekonomi är oerhört beroende av jordnötter och jordnötsolja, som står för omkring 90 procent av exportintäkterna. Turistnäringen har stor betydelse men styrs ofta av utländska interessen, och har begränsat antal arbetsplatser för den lokala befolkningen. Presidenten främjar en nyliberalistisk ekonomisk politik som bland annat har medfört privatisering av statliga företag, uppsägelse av offentligt ansatta, samt satt ett stopp för subsidiering av bland annat jordnötsodlingen. Resultatet är att en större andel av befolkningen har fått lägre levnadsstandard och att över hälften av landets befolkning lever under 2 dollar om dagen. Den ekonomiska tillväxten har emellertid varit stark och inflationen relativt låg. Gambia klarade sig bra igenom den globala finanskrisen år 2008. Landet har en stor transithandel med Senegal där mycket anses vara smuggling.

Kort om

Gambia

Huvudstad:

Banjul

Etniska grupper:

Mandinka 42 %, fula 18 %, wolof 16 %, jola 10 %, serahuli 9 %, andra/ospecificerade/ingen 5 % (2003)

Språk:

Engelska, mandinka, wolof, fula, mindre stamspråk

Religion:

Muslimer 90 %, kristna 8 %, traditionell religion 2 %

Politisk ledare:

Yahya Jammeh (president)

Befolkningsmängd:

1 970 081

Areal:

11 295 kvadratkilometer

Valuta:

Dalasi

BNI per citizen:

1 613 PPP$

Nationaldag:

28 februari

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2016