Hopp til innhold

Haiti

Republiken Haiti

Efter många år med fattigdom, våld och brutala regimer är Haiti idag ett av Latinamerikas fattigaste länder. Ett stort jordskalv år 2010 medförde stora materiella skador och gjorde 3 miljoner människor beroende av nödhjälp.

Uppdaterat 15.10.2013

Geografi och miljö

Haiti utgörs av den västra delen av ön Hispaniola samt en rad andra småöar. Hispaniolas östra del utgörs av landet Dominikanska Republiken. Haiti är kuperat med många berg och vid kusten slättlandskap. Klimatet är tropiskt men kyls ned en aning av passadvindar. Temperaturen varierar med de olika höjdförhållandena inom landet. De flesta av landets delar har två regnperioder under ett år. Hispaniola är utsatt för orkaner, speciellt under augusti till november. Tidigare var ön täckt av skog men idag finns bara drygt 1,5 procent av denna kvar. Bristen på skog har lett till stora miljömässiga förändringar för Haiti. Jorderosion är utbrett och landet är svårt drabbat av översvämningar. Haiti ligger i en region som är utsatt av jordbävningar och år 2010 upplevde landet det kraftigaste jordskalvet på 200 år. Skalvet blev uppmätt till 7,0 på Richtersskalan.

Ecoprint

0.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Haiti, skulle vi behöva 0.3 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Kristoffer Columbus anlände till Hispaniola år 1492 och förklarade då ön som spanskt territorium. Då var ön bebodd av indianer som på 1500-talet dog ut genom krigsföring, slavarbete och europeiska sjukdomar. Franska sjörövare bosatte sig på den västra delen av ön på 1600-talet och år 1697 övergav Spanien officiellt området och Frankrike fick makten. Detta område var det som idag är Haiti. Området blev en av Frankrikes mest värdefulla kolonier med stora plantage av socker, bomull och kaffe. Plantagen drevs genom slavarbete och det var i denna epok som cirka tre millioner slavar från Afrika togs till Haiti. År 1791 blev det uppror i landet, med motiven att befria slavarna och uppnå självständighet. Frankrike förlorade kontrollen över kolonin och år 1804 blev Haiti självständigt.

Från självstädigheten har landet upplevt komplikationer och konflikter med jämna mellanrum. USA har involverat sig flertalet gånger och ockuperade Haiti från år 1915 till 1934. Landet var styrt av läkaren François Duvalier (ofta kallad Papa Doc) (1957-1971) och efter hans död tog sonen Jean-Claude (Baby Doc) över. Denna familjeregim var brutalt diktatorisk och år 1986 genomfördes en militärkupp som avsatte ”Baby Doc”. Landet har efteråt varit präglat av oroligheter och flera militärkupper.

Samhälle och politik

Haiti är en demokratisk republik. Det är presidenten och regeringen som har den utövande makten. Presidenten väljs för fem år i taget. Landets första demokratiska grundlag blev godkänt i en folkomröstning år 1987. Den grundlagen var inspirerad av det amerikanska och franska systemet. Presidentens makt blev inskränkt och folkvalda regionala råd genomfördes. Det haitiska språket och religionen voodoo fick i detta samband officiell status. Det första demokratiska valet blev dock inte genomfört förrän år 1996. Den politiska situationen i landet är kaotisk och Haitis befolkning är illa drabbade i flera avseenden. Fem av fyra lever i fattigdom, få har tillgång till rent vatten och spädbarnsdödligheten är den högsta i hela Latinamerika. Det är vanligtvist frivilliga biståndsorganisationer som förser befolkningen med sociala tjänster som sjukvård och utbildning. Den extrema fattigdomen resulterar i att många haitier söker sig utomlands. Idag är cirka 1,5 millioner haitier bosatta utomlands. Jordskalvet år 2010 orsakade stor ödeläggelse och raserade huvudstaden. Hundratusen bor fortfarande i improviserade läger och hjälparbetet efter katastrofen tar tid på grund av dålig infrastruktur.

Ekonomi och handel

Haiti har den lägsta bruttonationalprodukten (BNO) per invånare på det väsliga halvklotet och är ett av världens fattigaste. Skillnaderna mellan rik och fattig är stor. Utan utländskt bistånd skulle landets ekonomi kollapsa. Jordbruket är ineffektivt och producerar mat till de enkla hushållen. Industrin är enkel och består i huvudsak av utländska fabriker. Fabrikerna ger få intäkter på grund av mycket generösa skatteregler. Lönenivån är också mycket låg. Landet kämpar med mycket korruption och den oroliga situationen gör det svårt för utländska och nationella initiativ att etablera sig i landet. Flera haitiska kompetenta personer har därför valt att lämna Haiti. Många familjer överlever idag på de pengar som de får från släktingar utomlands. Det förekommer också mycket smuggling till USA, speciellt med narkotika. Ett samarbete med Världsbanken startades år 2004 i ett försök att stabilisera och normalisera ekonomin. Frekventa naturkatastrofer har varit en stor ekonomisk belastning för landet, inte minst jordskalvet år 2010 medförde stora materiella skador och gjorde 3 miljoner människor beroende av nödhjälp.

Kort om

Haiti

Huvudstad:

Port-au-Prince

Etniska grupper:

Språk:

Franksa (officiellt) och Kreol (officiellt)

Religion:

Katoliker 80%, Protestanter 16%, annan religion 4%. Ungefär hälften av befolkningen praktiserer också voodoo

Politisk ledare:

Michel Martelly (president), Laurent Lamothe (permiärminister)

Befolkningsmängd:

10 603 731

Areal:

27 750 kvadratkilometer

Valuta:

Gourde, US-dollar

BNI per citizen:

1 732 PPP$

Nationaldag:

1 januari

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2016