Hopp til innhold

Kanada

BNP per invånare

Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summan delas här på antal invånare i landet.

Här är BNP per invånare angivna i så kallade PPP-dollar. PPP står för Purchasing Power Parities, eller köpkraftsparitet på svenska. När BNP mäts med hjälp av PPP tas det vid uträkningen hänsyn till prisnivån/köpkraften i varje enskilt land.

Compare with the rest of the world

Enhet: US Dollar

Källa: UN Data

Jämför med:
Loader
Loading..
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
No data for the selected country

Svenska FN-förbundet © 2017