Hopp til innhold

Kenya

Republiken Kenya

Show country

Kenya blev självständigt från Storbritannien år 1963 och har länge varit ett av östra Afrikas mest stabila länder. Konflikter mellan de olika etniska grupperna leder dock till oroligheter vid parlamentsvalen vart femte år.

Uppdaterat 15.10.2013

Geografi och miljö

Landskapet i Kenya är mycket varierad. Landet delas upp av den enorma Riftdalen (Great Rift Valley) som sträcker sig längs hela Afrikas östkust. Den vulkaniska aktiviteten i dalen, som upphörde för flera tusen år sedan, har bildat stora sjöar som Victoriasjön och höga toppar som Mount Kenya. Nordost om Riftdalen är landskapet torrt och ogästvänligt. Från den låglänta kusten i öster reser sig landskapet till en bördig högslätt mitt i landet där merparten av befolkningen är bosatt. Söder om högslätten ligger långsträckta savanner. Här finns kända nationalparker som Masai Mara och Tsavo. Klimatet varierar beroende på höjden över havet. Kustklimatet är tropiskt med höga temperaturer året runt. På höglandet är det mer tempererat, med en tydligare skillnad mellan årstiderna. Nederbörden i landet är mycket ojämnt fördelad och kan variera kraftigt från år till år. Kenya har mycket dålig vattenkvalitet och stora delar av landsbygden saknar helt tillgång till rent vatten. Illegal avverkning av tropiska skogar i västra delen av landet har lett till jorderosion som har ödelagt stora områden.

1975
2000

I Narokdistrikten väljer ständigt fler att odla jorden framför boskapsskötsel. Läs mer

1995
2001

I Victoriasjön har man klarat att få bukt med de aggressiva vattenhyacinterna som ständigt lade under sig nya områden på 1990-talet. Läs mer

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kenya, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Handelsmän från den arabiska halvön slog sig ned längs Kenyas kust på 700-talet. Vid denna tidpunkt fanns det inga större riken i inlandet och de flesta av landets befolkning bodde i små byar och ägnade sig åt enkel jakt och jordbruk. Araberna stannade tills portugiserna anlände på 1500-talet och invaderade kuststäderna. Inlandet var fortfarande orört medan städerna längs kusten var viktiga centra för slavhandeln. På 1800-talet erövrade engelsmännen kusten och började tränga längre in i landet där de etablerade handelsstationer och planteringar. Under perioden 1920 till 1963 var Kenya var en brittisk koloni och den lokala befolkningen förtrycktes hårt. Bara vita kunde äga mark och de svarta saknade helt grundläggande rättigheter. På 1940-talet uppstod en befrielserörelse som kämpade för likabehandling. 1952 utbröt en revolt och landet hamnade i ett politiskt kaos som varade fram till slutet av 1950-talet. Kenya blev självständigt 1963 och under de första 15 åren styrdes landet av den socialistiske frihetsledaren Jomo Kenyatta. Under perioden 1978 till 2002 styrdes landet av president Daniel arap Moi som gjorde landet till en korrupt enpartistat.

Samhälle och politik

Kenya har ett republikanskt statsskick där presidenten leder regeringen och är statens formella överhuvud. Ett flerpartistyre infördes år 1991 och idag finns en mängd olika partier. Det finns då ideologiska skillnader mellan partierna och valen domineras av politikernas personliga egenskaper och etniska tillhörighet. Kenya har mer än 50 olika folkgrupper och sedan självständigheten mellan dessa grupper lett till konflikter och spänningar, särskilt i anslutning till valen vart femte år. Landet kämpar med en stor fattigdom, ekonomisk nedgång och nedslitna vägar och järnvägsnät. Efter att regnbågsalliansen kom till makten år 2002 har landet upplevt en del positiva förändringar. Den omfattande korruptionen har minskat och skolan är gratis och tillgänglig för de flesta. Regeringen har tagit viktiga steg mot att förbättra kvinnors rättigheter och strama reformer är nu på väg att förbättra den ekonomiska trenden. År 2010 röstade majoriteten av kenyanerna om en ny grundlag som skulle begränsa presidentent makt och ge regionerna större inflytande. Grundlagsändringen anses som ett stort steg mot ett mer demokratiskt styrelsesätt i Kenya.

Ekonomi och handel

Kenya är ett jordbruksland med stora arealer som är lämpliga för många olika grödor. Mer än 60 procent av befolkningen arbetar inom jordbruket. Te och kaffe hör till de viktigaste exportvarorna. Kenyas beroende av jordbruket har gjort landet sårbart för ojämn nederbörd och fluktuationer i den internationella handelsmarknaden. Stora delar av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen trots att den politiska eliten har löner i nivå med västerländsk medelklass. Kenya är ett fattigt land och helt beroende av internationellt bistånd. I början av 1990-talet genomgick landet en ekonomisk kris på grund av regeringens vanstyre och Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) gick då in med stora lån och program. Organisationerna avbröt dock stödet när Kenya inte kunde uppfylla de skyldigheter som följde med lånen. Under perioden efter år 2002 har ekonomin sakta börjar återhämta sig efter den långa nedgången. Korruption och bristande modernisering av industrin är fortfarande stora hinder för landets fortsatta ekonomiska utveckling.

Kort om

Kenya

Huvudstad:

Nairobi

Etniska grupper:

Kikuyu, luhya, luo, kalenjin, kamba, kisii, meru

Språk:

Engelska, kiswahili, andra

Religion:

Protestanter 45 %, katoliker 33 %, muslimer 10 %, traditionella 10 %, andra/ospecificerade/ingen 2 %

Politisk ledare:

Uhuru Kenyatta (president)

Befolkningsmängd:

46 748 617

Areal:

581 309 kvadratkilometer

Valuta:

Kenyansk shilling

BNI per citizen:

2 954 PPP$

Nationaldag:

12 december

Satellitbilder

Jordbruk: Narok

Naturförvaltning: Victoriasjön

Vattenresurser: Omodeltat

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2016