Hopp til innhold

Nepal

BNP per invånare

Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summa delas här på antalet invånare i landet.

BNP per capita används ofta som ett mått på ett lands välstånd. Här är BNP per capita uttryckt i US-dollar.

Compare with the rest of the world

Enhet: US Dollar

Källa: Världsbanken

Jämför med:
Loader
Loading..
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
No data for the selected country

Svenska FN-förbundet © 2017