Hopp til innhold

Niger

Republiken Niger

Spädbarnsdödlighet

Indikatorn visar andelen döda spädbarn (barn under 1 år) ett år per 1000 levande födda.

Spädbarn är sårbara och därför är dödligheten i denna grupp ett tydligt mått på förändringar i samhället. Över tid är spädbarnsdödligheten är en indikator som kan visa ökad levnadsstandard, bättre välfärdssystem (för mor och barn) och medicinska framsteg. Statistiken är en indikator för FN:s fjärde millenniemål; att reducera dödligheten för barn under fem år med två tredjedelar innan år 2015.

Compare with the rest of the world

Enhet: Antal per 1000 levande födda

Källa: UNSTATS Millennium Indicators

Jämför med:
Loader
Loading..
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
No data for the selected country

Svenska FN-förbundet © 2016