Hopp til innhold

Spanien

Konungariket Spanien

Asylsökande efter ankomstland

Indikatorn visar vilket land som tar emot flest ansökningar om asyl av asylsökande som rest till landet.

Med asylsökande menas en medborgare som har flytt från ett land och söker uppehälle i ett annat. För att beviljas asyl måste man i de flesta staterna ha flytt på grund av förföljelse eller annan livsfara från hemlandet. Statistiken inkluderar flyktingar som befinner sig på alla nivåer av processen; från sökande, till väntetid och fram till det slutgiltiga beslutet. Statistiken är antalet ansökan i behandling vid årets slut.

Compare with the rest of the world

Enhet: Personer

Källa: FN:s flyktingkommissariat (UNHCR)

Jämför med:
Loader
Loading..
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
No data for the selected country

Svenska FN-förbundet © 2017