Hopp til innhold

Tchad

Republiken Tchad

Visa land

Landet blev en självständig republik år 1960 men har sedan dess varit präglad av ostabilitet, inbördeskrig och väpnad konflikt. År 2003 började Tchad exportera olja detta skapar förhoppningar om att detta kan hjälpa landet ur fattigdom.

Uppdaterat 18.10.2013

Geografi och miljö

Landskapet är präglat av stora ökenområden i norr och savannområden i söder. Tchad är ett stort land och detta innebär stora klimatskillnader i landet. Bergstrakterna har mer nederbörd som ger upphov till oaser i lägre områden. Både regnmängden och regntidens varaktighet ökar mot söder, där steppklimat dominerar. I nordliga Tchad ligger den vulkaniska Tibestibergskedjan och når upp till 3000 meter över havet. Mot söder skiftar landskapet mellan bergöken och grusöken och ett hav av sandöken. Sahara går gradvis över till Sudanplatån som sträcker sig tvärs över kontinenten. Här ligger också det avloppslösa Tchadsjön. Det finns stora däggdjur i ökenområdena men djurlivet i söder är något rikare men bland annat elefanter, jordsvin, giraffer, antiloper, lejon, leoparder och geparder.

Tchads miljöproblem är först och främst den dåliga tillgången till rent vatten. Ett annat miljöproblem är avfallshanteringen som gör att både marken och vattnet blir förorenat. Ökenspridningen är ett allvarligt problem i Tchad.  

1972
2007

Långa torkperioder har medverkat till att Tchadsjön håller på att försvinna. Läs mer

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Tchad, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Området som utgör dagens Tchad har varit bebott sedan förhistorisk tid och spelade en viktig roll för handeln mellan länderna norr om Sahara. Den dominerande staten i området var Kanem, som blev en ledande islamsk stat som bidrog till utbredningen av islam på 1100-talet. Bland de större kungadömena i det senare Tchad av Baguirmi, Queddaï och Wadai. År 1884 blev området en koloni under Frankrike, något som mötte stort motstånd från lokalbefolkningen. I söder hade missionärer verkat och en stor del av befolkningen blev omvända till kristendomen. Dessa kristna blev använda i kolonialadministrationen och som mellanhand mellan myndigheterna och bönderna. De etniska/kulturella skillnaderna mellan det muslimska norr och det kristna/animanistiska söder har skapar konflikter i det självständiga Tchad och bidragit till inbördeskrigen som härjade landet efter frigörelsen. Nationalistiska krav uppkom efter andra världskriget när flera tusen soldater från Tchad kämpade på den franska sidan. Inre självstyrelse blev infört år 1957 och år 1960 blev Tchad självständigt.  

Samhälle och politik

Tchad har sedan frigörelsen haft 30 år med blodigt inbördeskrig med många fraktioner och involverade. Tidvis stöttade Frankrike (och USA) och Libyen varsin sida i kriget, men Libyen har också periodvis ockuperat delar av Tchad. På 1990-talet påbörjades en demokratiseringsprocess och landet uppnådde en form av fred. År 1998 utbröt nya uppror i norr och dessa har sporadiskt flammat upp trots upprepade fredsavtal. År 2005 förvärrades situationen igen efter att nya upprorsgrupper från Darfur (Västra Sudan) gick till angrep på Tchads sida av gränsen. Detta utvecklade sig till en konflikt mellan Sudan och Tchad och konflikten blossar upp under jämna mellanrum trots flera fredsavtal och internationella fredsstyrkor. Darfurkonflikten har också medfört att cirka 250 000 flyktingar har slagit sig ned i östra Tchad.

President Idriss Déby tog makten vid en statskupp år 1990 och har ändrat grundlagen så kan han sitta fler perioder än två. Han blev omvald i ett val som bojkottades av oppositionen år 2011.

Ekonomi och handel

Tchad var en lågt prioriterad koloni under franskt styre och var därför lågt utvecklad vid självständigheten. Många år av inbördeskrig och krig med både Libyen och Sudan har bidragit till att hindra utveckling och ekonomisk tillväxt. Tchad är därför ett av världens minst socialt och ekonomiskt utvecklade land och ett av länderna med mest korruption.

Landets ekonomi är mestadels baserad på jordbruk som sysselsätter tre av fyra av befolkningen. Nötkreaturshållning och självförsörjningsjordbruk är det vanligaste levnadssättet trots att landet ligger i det torra Sahelbältet och är väldigt opassande för sådan aktivitet. Trots detta började Tchad år 2003 att exportera olja genom en nybyggd rörledning till Kamerun. En förutsättning för Världsbanken för lån till byggningen av ledningen var att intäkterna skulle gå till sociala mål. Det är väntat att oljeexporten kommer att medföra en betydande ekonomisk tillväxt i det fattiga landet men det saknas mycket infrastruktur för att kunna utnyttja resurserna fullt ut.

Kort om

Tchad

Huvudstad:

N'Djamena

Etniska grupper:

Sara 27,7 %, araber 12,3 %, mayo-kebbi 11,5 %, kanem-bornou 9 %, ouaddai 8,7 %, hadjarai 6,7 %, tandjile 6,5 %, gorane 6,3 %, fitri-batha 4,7 %, andra/ingen 6,4, okänt 0,3 % (1993)

Språk:

Franska (officiell), arabiska (officiell), sara (i söder), mer än 120 olika språk och dialekter

Religion:

Muslimer 53,1 %, katoliker 20,1 %, protestanter 14,2 %, animister 7,3 %, andra 0,5 %, okänt 1,7 %, ateister 3,1 % (1993)

Politisk ledare:

Idriss Déby (president), Djimrangar Dadnadji (premiärminister)

Befolkningsmängd:

10 329 208 (2009)

Mänsklig utveckling:

184 av 187 (2012)

Areal:

1 284 000 kvadratkilometer

Valuta:

CFA-franc (BEAC)

Nationaldag:

11 augusti

Satellitbilder

Torka: Tchadsjön

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2015