Hopp til innhold

G77 (gruppen av 77)

The Group of 77 (G77) grundades år 1964 och är en lös koalition av 132 utvecklingsländer. Koalitionen ska främja utvecklingsländernas gemensamma ekonomiska intressen i FN och andra organisationer samt arbeta för ett tätare samarbete mellan medlemsländerna.

G77

Ordförandeskapet i G77 skiftas mellan medlemsländerna som styr organisationen för ett år åt gången genom ett av de många regionala kontoren. Utrikesministrarna i organisationen möts årligen innan FN:s öppnande av generalförsamlingen för att diskutera vilka frågor som ska tas upp. Sedan år 2000 har G77-länderna arrangerat Syd-toppmöten vart femte år. Organisationen utgör en viktig motpol till G8-gruppen i centrala frågor om världshandeln.

Medlemmar (132)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017