Hopp til innhold

De minst utvecklade länderna (MUL-länder)

MUL-länder (på engelska: Least Developed Countries - LDC) är en term som används av FN för att benämna länder med en låg social och ekonomisk utveckling.

Minst utvecklade länder

MUL-länder definieras utifrån följande tre kriterier:

• Låg nationalinkomst (under 900 dollar i BNP per invånare).

• Låg nivå på mänsklig utveckling (ett index baserad på hälso-, närings- och utbildningsstatistik).

• Ekonomisk sårbarhet (ett index baserat på instabilitet, ouppnåelig diversifiering av ekonomin och svagheten med att klassificeras som en liten ekonomi).

Dessutom får inte invånarantalet överstiga 75 miljoner.

MUL-länder (48)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017