Hopp til innhold

Fertilitet

Fertiliteten visar hur många barn som föds per kvinna.

Fertiliteten beräknas genom att summera de åldersspecifika fertilitetsgraderna (nativiteten i varje enkel åldersklass) för kvinnor i fertil ålder (15-49 år). Statistiken tar sin utgångspunkt i ett lands gällande fertilitet, det vill säga den ålderspecifika nativiteten, inte ändrar sig under en kvinnas levnadstid.

För att upprätthålla en stabil befolkningsutveckling bör fertiliteten vara cirka 2,1 (reproduktionsnivån).

Statistiken för de kommande åren är hämtade från FN:s befolkningsrapport. Dessa är baserade på andra faktorer (som befolkningsväxt, migration och dödlighet) håller sig stabila. Befolkningsuppskattningen innehåller också statistik över hur fertiliteten kan ändras eftersom de relevanta faktorerna kan bli lägre eller högre än beräknat. Denna statistik kan du hitta i länken till UN Data nedanför.

Enhet: Antal barn per kvinna
Tema: Befolkning
Källa: UN Data
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Svenska FN-förbundet © 2015