Hopp til innhold

Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)

Statistiken visat antalet kvinnor som dör i förbindelse med graviditet, födsel eller komplikation i anknytning med födseln.

Statistiken är en indikator för FN:s femte millenniemål om att reducera mödradödligheten och dess delmål att reducera dödsfall i förbindelse med födseln och graviditet med två tredjedelar innan år 2015. Indikatorn mäter antalet kvinnor som dör per 100 000 levande födda barn. Med begreppet levande födda menar man barn som visar livstecken vid födseln.

Enhet: Dödsfall per 100 000 levande födda
Tema: Hälsa
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2016