Hopp til innhold

Jemen

Republiken Jemen

Visa land

Jemen enades år 1990 och är det fattigaste landet i Mellanöstern. Landet har varit präglat av inbördeskrig, politisk våld och oro. Ekonomiska svårigheter bidrar till en ökad osäkerhet om Jemens framtid.

Uppdaterat 07.11.2014

Geografi och miljö

Förutom Jemens fastland så omfattar landet även 112 öar samt gör Jemen krav på ön Kuria Muria i Adenviken. Jemens gräns med Saudiarabien är ännu inte fastställd men gränsen mot Oman fastställdes år 1995.

Landskapet i Jemen är kontrastfullt från det bördiga höglandet i väst till den karga kusten och det bergrika inlandet i öst. Det dominerande klimatet är ett varmt, torrt ökenklimat medan i höglandet är det kyligare klimat. Förr i tiden fanns det ett rikt djurliv i Jemen men de flesta djurarterna har utrotats.

Bristen på vatten är ett av landets största problem. Alla floder i Jemen är torrlagda och fylls på endast när det regnar. Situationen är särskilt allvarlig eftersom grundvattennivån sjunker medan befolkningsökningen är hög. Värst är det runt huvudstaden Sana'a där ökad användning av vatten ökar risken för akut vattenbrist och uppskattningar visar att staden kan vara utan vatten redan år 2025.

Ecoprint

0.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Jemen, skulle vi behöva 0.4 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Jemens geografiska läge har både förr i tiden och idag gett landet en mycket viktig strategisk position. På grund av sin bördiga, välutvecklade jordbruk och sin handelsrikedom blev Jemen känd i klassisk tid som det lyckliga Arabia och var ett av världens rikaste länder.

På 600-talet gick Jemen över till Islam och ockuperades av olika stormakter i många århundraden framöver. Mellan 1500- och 1900-talet var landet underlagt det Osmanska riket, men landet slutade som ett brittiskt protektorat. Utvecklingen i de två Jemenstaterna var på många sätt olika men bägge var präglade av starka sociala och politiska motsättningar, både internt och mellan de två staterna.

Ända sedan de osmanska styrkorna drogs ut ur Jemen efter första världskriget (1918) har landet präglats av politisk oro, kuppförsök och väpnade sammandrabbningar både inom och mellan de norra och södra delarna. Under det kalla kriget var de två staterna Nordjemen och Sydjemen på en varsin sida. Syd var knutna till Sovjetunionen Nord vände sig till väst. 1972 och 1979 bröt det ut två korta gränskrig mellan Nordjemen och Sydjemen.

Jemen, som blev en självständig stat 1990 har haft stora svårigheter genom åren. Det finns stora spänningar inom den norra delen av landet, och det finns starka motsättningar mellan olika delar. Anledningen till konflikter är den långa politiska kampen mellan tre aktörer: Houthis, General Peoples Congress, som är part i den numera avsatte president Hadi och Mushtarak samt en koalition av sju politiska partier, som tillhör sunniislam. FN har länge försökt att utarbeta en politisk överenskommelse mellan dessa tre grupper.

I norr regerar Houthi rörelsen, grundat av Hussain al-Houthi. Konflikten i norr pågår runt staden Saada. Här regerar klaner och motsättningar har också religiöst sammanhang. Ända sedan ledaren för Houthi rörelsen dödades 2004 har det pågått väpnat uppror i norr. Ledarens släktingar har nu tagit över. Kriget mellan regeringsstyrkor och Houthi rörelsen har pågått sedan i flera omgångar sedan 2004.

I söder är de också i konflikt med de centrala myndigheterna, men handlar om ekonomiska och politiska förhållanden. Majoriteten av oljeresurserna finns i söder, men en liten andel av intäkterna kommer de södra delarna till nytta. Sedan 2007 har oppositionen samlats i en rörelse som kallas Al-Mushtarak. Delar av denna grupp vill att de södra delarna ska bli en separat stat. De har sagt att de inte kommer att acceptera en regering bildad av Houthi rörelse eller med majoritet av Houthi. Till skillnad från i norr, är upproren i de södra delarna inte någon väpnad konflikt. Här är protesterna politiska.

Läs mer om konflikterna i Jemen under konflikter.

Samhälle och politik

Den politiska situationen i Jemen har varit, och är, ostabil. Centralmakten har liten makt och lojaliteten bland folket är högre till sin stam och klan än till myndigheterna. Det har traditionellt varit mycket vapen i landet, något som ökar risken för oroligheter.

Dagens Jemen blev till i maj år 1990 när norra och södra Jemen gick ihop till en stat. Landet återförenades men det förekommer fortfarande uppror och väpnat motstånd. 1994 lades islamsk lag till som en del av grundlagen. Ett internationellt bekymmer är att många terrororganisationer håller till i Jemen och att landet har själv utsatts för flera terrorhandlingar.

Jemen är ett patriarkaliskt samhälle där kvinnor spelar en underordnad roll. Det är tillåtet med polygami. År 1999 blev åldersgränsen för att gifta sig för kvinnor nedsatt från 15 år till början av puberteten. Jemen är dock ett av de få länderna på den arabiska halvön där kvinnor har rösträtt. 

Ekonomi och handel

Jemen har stora strukturella problem; oljeintäkterna minskar, befolkningsantalet ökar snabbt, grundvattnet försvinner samt fattigdomen och arbetslösheten är stor. Runt hälften av Jemens befolkning lever under 1 dollar om dagen och mellan 30 och 50 procent är arbetslösa.

Oljeindustrin står för en tredjedel av statsintäkterna. Oljan tar slut om några år, men gas har hittats vilket har gett hopp om att gasexporten kommer öka. Trots detta är Jemen fortfarande ett jordbruksland. Även om bara 6 % av landet anses vara odlingsbar jord sysselsätter jordbruket ungefär hälften av den yrkesföra befolkningen. I stora delar av landet drivs ett jordbruk med låg utdelning. Odlingen av kat är mest lönsamt för landsbygdsbefolkningen, men anses vara en negativ faktor för landets utveckling. Kat står för runt 25 % av Jemens bruttonationalprodukt (BNP) men odlingen av kat kräver stora landområden och mycket vatten, något som istället skulle kunna användas till matproduktion.

Kort om

Jemen

Huvudstad:

Sana

Etniska grupper:

Islam

Språk:

Arabiska

Religion:

Politisk ledare:

Abd Rabbuh Mansur Hadi (president), Mohammed Basindawa (premiärminister)

Befolkningsmängd:

24 053 000

Government:

Republik

Mänsklig utveckling:

154 av 187

Areal:

527 829 kvadratkilometer

Valuta:

Jemenitisk riyal

BNI per citizen:

2 145 PPP$

Nationaldag:

22 maj

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2015