Hopp til innhold

Jemen

Republiken Jemen

Visa land

Jemen enades år 1990 och är det fattigaste landet i Mellanöstern. Landet har varit präglat av inbördeskrig, politisk våld och oro. Ekonomiska svårigheter bidrar till en ökad osäkerhet om Jemens framtid.

Uppdaterat 15.10.2013

Geografi och miljö

Förutom Jemens fastland så omfattar landet även 112 öar samt gör Jemen krav på ön Kuria Muria i Adenviken. Jemens gräns med Saudiarabien är ännu inte fastställd men gränsen mot Oman fastställdes år 1995.

Landskapet i Jemen är kontrastfullt från det bördiga höglandet i väst till den karga kusten och det bergrika inlandet i öst. Det dominerande klimatet är ett varmt, torrt ökenklimat medan i höglandet är det kyligare klimat. Förr i tiden fanns det ett rikt djurliv i Jemen men de flesta djurarterna har utrotats.

Bristen på vatten är ett av landets största problem. Alla floder i Jemen är torrlagda och fylls på endast när det regnar. Situationen är särskilt allvarlig eftersom grundvattennivån sjunker medan befolkningsökningen är hög. Värst är det runt huvudstaden Sana'a där ökad användning av vatten ökar risken för akut vattenbrist och uppskattningar visar att staden kan vara utan vatten redan år 2025.

Ecoprint

0.5 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Jemen, skulle vi behöva 0.5 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Jemens geografiska läge har både förr i tiden och idag gett landet en mycket viktig strategisk position. På grund av sin bördiga, välutvecklade jordbruk och sin handelsrikedom blev Jemen känd i klassisk tid som det lyckliga Arabia och var ett av världens rikaste länder.

På 600-talet gick Jemen över till Islam och ockuperades av olika stormakter i många århundraden framöver. Mellan 1500- och 1900-talet var landet underlagt det Osmanska riket, men landet slutade som ett brittiskt protektorat. Utvecklingen i de två Jemenstaterna var på många sätt olika men bägge var präglade av starka sociala och politiska motsättningar, både internt och mellan de två staterna.

Samhälle och politik

Den politiska situationen i Jemen har varit, och är, ostabil. Centralmakten har liten makt och lojaliteten bland folket är högre till sin stam och klan än till myndigheterna. Det har traditionellt varit mycket vapen i landet, något som ökar risken för oroligheter.

Dagens Jemen blev till i maj år 1990 när norra och södra Jemen gick ihop till en stat och en liberal grundlag antogs efter en folkomröstning år 1991. En politisk kris ledde till ett inbördeskrig år 1994. Landet återförenades men det förekommer fortfarande uppror och väpnat motstånd. Det sista inbördeskriget var år 2009. Ett internationellt bekymmer är att många terrororganisationer håller till i Jemen och att landet har själv utsatts för flera terrorhandlingar.

Jemen är ett patriarkaliskt samhälle där kvinnor spelar en underordnad roll. Det är tillåtet med polygami. År 1999 blev åldersgränsen för att gifta sig för kvinnor nedsatt från 15 år till början av puberteten. Jemen är dock ett av de få länderna på den arabiska halvön där kvinnor har rösträtt. 

Ekonomi och handel

Jemen har stora strukturella problem; oljeintäkterna minskar, befolkningsantalet ökar snabbt, grundvattnet försvinner samt fattigdomen och arbetslösheten är stor. Runt hälften av Jemens befolkning lever under 1 dollar om dagen och mellan 30 och 50 procent är arbetslösa.

Oljeindustrin står för en tredjedel av statsintäkterna. Oljan tar slut om några år, men gas har hittats vilket har gett hopp om att gasexporten kommer öka. Trots detta är Jemen fortfarande ett jordbruksland. Även om bara 6 % av landet anses vara odlingsbar jord sysselsätter jordbruket ungefär hälften av den yrkesföra befolkningen. I stora delar av landet drivs ett jordbruk med låg utdelning. Odlingen av kat är mest lönsamt för landsbygdsbefolkningen, men anses vara en negativ faktor för landets utveckling. Kat står för runt 25 % av Jemens bruttonationalprodukt (BNP) men odlingen av kat kräver stora landområden och mycket vatten, något som istället skulle kunna användas till matproduktion.

Kort om

Jemen

Huvudstad:

Sana

Etniska grupper:

Språk:

Arabiska

Religion:

Politisk ledare:

Abd Rabbuh Mansur Hadi (president), Mohammed Basindawa (premiärminister)

Befolkningsmängd:

23 833 000 (2011)

Mänsklig utveckling:

160 av 187 (2012)

Areal:

527 829 kvadratkilometer

Valuta:

Jemenitisk riyal

Nationaldag:

22 maj

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2015