[[suggestion]]
Burundi

Bakgrund

I Burundi tillhör cirka 85 procent av befolkningen den etniska gruppen hutuer medan cirka 14 procent är tutsier. Tutsierna favoriserades av den belgiska kolonialmakten som satte olika folkgrupper mot varandra för att stärka sin egen position. När landet blev självständigt 1962 var det tutsierna som kontrollerade krigsmakten och därför övertog den regerande makten. Detta ledde till missnöje bland hutuerna. De organiserade sig därför i olika motståndsgrupper, varav de två viktigaste var CNDD-FDD och PALIPEHUTU. Det förekom våldsamma sammandrabbningar mellan landets militärmakt och motståndsgrupperna under åren som följde, bland annat 1972 och 1988. Civilbefolkningen drabbades hårt.

Inbördeskriget

Våldet tilltog i Burundi efter landets första demokratiska val år 1993. Hutupolitikern Melchior Ndadaya blev då landets första folkvalda president. Efter endast ett par månader blev han och flera andra högt uppsatta politiker mördade av den tutsidominerade militären. Tutsierna återtog den politiska makten i landet. Den här händelsen utlöste en rad blodiga attacker på både hutuer och tutsier. Det uppskattas att ungefär 300 000 människor dödades och att 2 miljoner drevs på flykt under det 12 år långa inbördeskriget. Stora massaker på civila (både hutuer och tutsier) utfördes både av militären och av de olika hutugrupperna.  

Våldets omfattning i Burundi bör ses i sammanhang med den generella situationen i Centralafrika under dessa år (se konfliktprofilen för DR Kongo). I början var konflikten i Burundi ett inbördeskrig men det förändrades under mitten av 1990-talet då andra aktörer anslöt sig till konflikten. Den burundiska regeringen allierade sig då med den tutsidominerade ledningen i Rwanda för att tillsammans bekämpa rebellgrupper (främst hutuer) i de båda länderna. Dessutom samarbetade Burundiregimen med den tutsidominerade upprorsrörelsen RCD i DR Kongo och med Ugandas armé. Hutugrupperna allierade sig på samma sätt med upprorsgrupper i andra länder. I striden mellan alla allianser och fronter kämpade lokalbefolkningen för att överleva.

Första demokratiska valen

Tack vare internationell press undertecknade tutsiregeringen och hutugrupperingarna ett fredsavtal år 2000. Med stöd från bland annat FN, blev tutsiern Pierre Buyoya utnämnd till president i en övergångsregering. 2003 skrev också den burundiska presidenten och den största hutuiska oppositionsgruppen under ett avtal som skulle innebära att konflikten upphörde. Samma år gick presidentämbetet vidare till hutun Domitien Ndayizeye. I presidentvalet år 2005 segrade den tidigare upprorsledaren Pierre Nkurunziza.

Stabilitet

Mellan åren 2005-2010 var landet inne i en förhållandevis stabil fas. Regeringen lyckades upprätthålla en skör balans av etnisk representation i det politiska systemet och i militären. Myndigheternas behandling av oppositionen var emellertid oroväckande.

Trots att fredsavtalet hade medfört stora framsteg i fredsprocessen i Burundi var situationen svår för oppositionspartierna. Flera oppositionspolitiker arresterades och valmöten förhindrades. Precis innan presidentvalet 2010 beskylldes regeringen för att planera att rigga valresultatet. Detta gjorde att oppositionen bojkottade valet.

Oro och misstro

Efter att Pierre Nkurunziza blev omvald år 2010 förekom flera oroligheter i landet. Det utfördes flera politiskt motiverade mord på både regerings- och oppositionsanhängare. Även olagliga arresteringar och tortyr förekom. Regeringen har också infört lagar som begränsar pressfriheten i landet samt gett polisen rätt att avbryta eller påverka politiska möten. Detta hotar yttrandefriheten och den politiska organisationsfriheten i Burundi, vilket har ökat konfliktnivån och risken för att ett nytt inbördeskrig bryter ut.

Nytt presidentval och ny kris

Efter flera år utan kriser och har Burundi åter drabbats av en våldsam kris. Det som utlöste krissituationen var att president Nkurunziza klargjorde att han skulle ställa upp för en tredje period i valet 2015. Detta strider mot Burundis grundlag och har mött kraftiga protester från oppositionen, civilsamhället och landets dominerande katolska kyrka. Polisen har slagit ner demonstrationer och flera människor har dött till följd av händelserna. Nkurunziza vann ändå det omstridda valet i juli 2015.

I en rapport tilL FN:s säkerhetsråd i februari 2016 beskylldes Rwanda för att ha rekryterat och tränat burundiska flyktingar till att bekämpa Nkurunzizas regim. 

Risk för folkmord

Sedan Nkurunzizas tillkännagivande i april har den efterföljande krisen lett till att över 240 personer har dödats och över 200 000 har flytt landet. Missnöje och våld har ökat risken för ett nytt inbördeskrig, och FN befarar att krisen snabbt kan utvecklas till ett folkmord. President Nkurunziza vägrar att tillåta varken FN eller AU att upprätta en fredsbevarande styrka i landet.

Utvecklingen har skrämmande likheter med folkmordet i grannlandet Rwanda 1994, där det främst var tutsiminoriteten som drabbades. Dagens Burundi har samma etniska sammansättning som Rwanda hade, med cirka 85 procent hutuer och 14 procent tutsier. Läs mer om Rwanda här.