[[suggestion]]
Al-Qaida

 

Historisk bakgrund

Al-Qaida uppstod i skuggan av det afghanska inbördeskriget på 1980-talet. Afghanistan var under den här tiden ockuperat av Sovjetunionen och styrdes av en kommunistisk regim som hade ett mycket litet stöd hos befolkningen. Flera muslimska upprorsgrupper samlades för att kämpa emot de sovjetiska och afghanska regeringsstyrkorna. USA, som strävade efter att stoppa det kommunistiska inflytandet, stödde de muslimska upproren både ekonomiskt och militärt. Nästan 40 miljarder amerikanska dollar ska USA och Saudiarabien tillsammans ha bidragit till inbördeskriget. Merparten av pengarna och vapnen gick till den islamistiska gruppen hizb-e Islami, ledd av Gulbuddin Hekmatyar.

Islamisterna menade att kriget mot den sovjetiska ockupationen var ett så kallat Jihad, ett heligt krig; mot vantro, ateister och kommunister. Att kriget blev utnämnt som heligt och legitimt ledde till att många muslimer från andra arabiska länder lockades, särskilt unga män från Saudiarabien, att delta i kriget. Många av dessa krigare radikaliserades och blev formade efter de blodiga krigshandlingar som de deltog i. En av dessa saudiarabiska män var Osama bin Laden som kom till Afghanistan i början på 1980-talet för att stötta kriget mot kommunisterna.

 

Osama bin Laden

 

Osama bin Laden (född 1957) kom från en välstående familj i Saudiarabien och var mycket religiös. Han var utbildad inom ekonomi och administration och blev mycket rik när han ärvde en stor mängd pengar från sin far. När Sovjetunionen invaderade Afghanistan bestämde sig bin Laden för att hjälpa motståndsrörelsen. Han reste därför till Pakistan och slog ihop sig med den sunnimuslimska teologen Abdullah Azzem. Samtidigt upprättade han en slags rekryteringsbyrå för arabiska muslimer som ville delta i Jihad mot kommunisterna. Osama bin Laden ska ha använt mycket av sina pengar för att finansiera både resor och uppehälle för saudiarabiska män som ville delta i kriget. Han bidrog också med pengar till militär utbildning och träning av de unga krigarna. Hur mycket han själv deltog i kriget är mindre känt.

När kriget mot Sovjetunionen gick mot sitt slut uppstod oenighet mellan de islamistiska krigarna om vilken riktning de skulle ta. Abdullah Azzem och Osama bin Laden var eniga om att den globala kampen för Islam måste fortsätta och upprättade al-Qaida någon gång under 1988-1989. När Abdullah Azzem dog 1989 bestämde sig bin Laden för att föra vidare arvet. Bland annat stöttade han islamska jihadister som reste till Bosnien för att slåss mot Serbien och islamister som slogs mot Ryssland i Kaukasus. När överste Omar al-Bashir år 1992 genomförde en islamistisk statskupp i Sudan bestämde sig Osama bin Laden för att flytta al-Qaidas huvudkontor till Sudan. Han hade då hamnat i onåd med Saudiarabien efter att han kritiserade närvaron av amerikanska soldater i landet. Stationeringen av amerikanska soldater i Saudiarabien och det amerikanska stödet till Israel var saker som fick stor ideologisk betydelse för bin Laden och al-Qaidas vidare utveckling.

1994 förlorade bin Laden sitt medborgarskap i Saudiarabien och blev formellt utstött av sin familj i landet. Samtidigt utvecklade han täta band till islamistgrupper i Egypten som förde en väpnad konflikt mot president Mubarak.

När den islamistiska bonderörelsen ”Taliban” tog kontroll över Afghanistan år 1996 bestämde sig Osama bin Laden för att flytta tillbaka al-Qaida till Afghanistan. Tidpunkten var perfekt för bin Laden som hade hamnat i onåd hos Sudans president Omar al Bashir.

I Afghanistan fick al-Qaida rollen som en väpnad vinge under talibanregimens militär. Terrorgruppen fick etablera egna träningsläger och betecknade sig själva som talibanernas elitsoldater. Samtidigt fick al-Qaida möjlighet att utveckla både sin ideologi och sin militära styrka. Under åren som följde utförde al-Qaida en rad spektakulära och dödliga terrorattentat riktade mot USA.

 

Terrorattentat

Under talibanregimen beskydd växte al-Qaida till ett större och mer välorganiserat nätverk. 1996 utfärdade bin Laden ett så kallat fatwa, en religiös dom, mot USA och proklamerade jihad mot USA och dess allierade. Det första stora terrorattentatet skedde i Saudiarabien samma år där al-Qaida angrep ett större bostadskomplex i staden Dhahran. En lastbil fullastad med explosiva ämnen körde in i en åtta våningar hög byggnad och dödade 19 tjänstemän med kopplingar till det amerikanska flygvapnet. Det var bara början på en rad terrorattentat.

1998 slog al-Qaida till igen. Samma typ av strategi användes när två bilbomber detonerade nästan samtidigt utanför de amerikanska ambassaderna i Tanzania och Kenya. 223 personer dödades i de två terrorattentaten och flera tusen blev skadade. Aktionen medförde att den amerikanska säkerhetstjänsten (FBI) fick upp ögonen för al-Qaida och placerade Osama bin Laden på toppen av deras lista över mest efterlysta personer. Ett nytt angrepp på ett amerikanskt krigsfartyg i Jemen 1998 kopplades till al-Qaida. Trots detta var de militära och diplomatiska svaren från USA relativt små och resultatlösa. President Bill Clinton riktade ett raketangrepp mot al-Qaidas baser i Afghanistan 1998 men attacken drabbade inte fler än en handfull al-Qaida krigare. USA försökte också få till en diplomatisk lösning med talibanerna där bin Laden skulle utlämnas till USA, men förhandlingarna lyckades inte.

 

Den 11 september 2001 blev al-Qaida ett känt terrornätverk över hela världen efter att ha angripit World Trade Center i New York och försvarsdepartementet (Pentagon) i Washington. Terrorattacken dödade nästan 3000 människor och chockade USA och resten av världen.

 

al-Qaida som inspiration

Terrorattacken den 11 september 2001 gjorde att president George W. Bush startade ett globalt krig mot terror. Presidentens första mål var att avsätta talibanregimen i Afghanistan, tillfångata Osama bin Laden och besegra al-Qaida.

USA lyckades relativt snabbt, två månader efter 11 september, med sitt första mål. Med hjälp av den militära Norra alliansen, som hade kämpat i Afghanistan mot talibanerna sedan år 1996, intog USA Afghanistans huvudstad Kabul. Det skulle visa sig svårare att besegra al-Qaida. Innan amerikanerna fick kontroll över Afghanistan hade Osama bin Laden och de flesta ledarna inom al-Qaida flytt över gränsen till Pakistan där de sökte tillflykt.

USA:s fortsatta krig mot terror blev mindre lyckat. Invasionen av Irak, som president Bush menade var del av samma krig mot terror, ansågs som illegitimt av många europeiska länder och al-Qaida fick nya argument i sin kamp mot USA.

Det är oklart hur välorganiserat al-Qaida var under åren efter de lämnade Afghanistan men de flesta med kunskap om organisationen menar att al-Qaida kunde upprätthålla ett slags kontaktnät av terrorister runt om i världen som kanske var mer inspirerat av al-Qaida än direkt styrt av bin Laden själv. Under 2004 och 2005 genomfördes stora bombattentat mot ett tåg i Spanien och tunnelbanan i London av terrorister som sa att de fått inspiration av al-Qaida.

Muslimska religiösa ledare har tagit skarpt avstånd från al-Qaida och deras metoder och organisationens påstådda försök att starta ett inbördeskrig i Irak var inte så populärt. Samtidigt har allt fler av al-Qaidas tidigare ledare blivit antingen arresterade eller dödade i amerikanska attacker. I maj 2011 meddelade USA:s president Barack Obama att Osama bin Laden hade dödats av en grupp amerikanska elitsoldater i Pakistan. Liket av bin Laden ska ha blivit identifierat genom att bin Ladens DNA matchades med hans döda systers DNA. Liket skall enligt den amerikanska militären ha blivit ”begravt till havs”.

Efter Osama bin Ladens död har den mer än 60 år gamla Ayman al-Zawahiri övertagit ledningen för al-Qaida. Han kommer från en relativt välstående familj i Egypten, han har en hög utbildning och fungerade som biträdande ledare i al-Qaida fram till bin Ladens död. al-Zawahiri har ofta ansetts vara hjärnan i al-Qaida men sägs sakna bin Ladens karisma.

 

al-Qaida och andra terrornätverk

Ur al-Qaida har det växt fram nya terrornätverk. Bland annat Islamiska staten (IS) har uppkommit genom personer som tidigare varit aktiva i al-Qaida. 2014 kapade dock al-Qaida banden med IS eftersom att gruppen vägrade följa direktiven från al-Qaidas ledning samt på grund av att IS istället vill agera oberoende andra terrornätverk. Al-Qaida har gjort ett uttalande om att de anser IS metoder vara för extrema.

Andra fraktioner av al-Qaida finns i Nordafrika, exempelvis Boko Haram i Nigeria och Al Shabaab i Somalia.

 

al-Qaida idag

al-Qaida är mer decentraliserade idag men det är svårt att säga om terrornätverket är svagare, även om flera av nätverkets ledare har dödats, än det var 2001. Det råder en splittring bland experter om det blir svagare eller om det snarare expanderar. Det finns fler fraktioner av al-Qaida idag och några mer extremistiska än andra, de har också blivit mindre oberoende av en central ledning.

al-Qaida har under 2015 bland annat tagit på sig attentatet mot franska satirtidningen Charlie Hebdo och har uppmanat anhängare världen över att utföra ett så kallat ”individuellt jihad” - ett heligt krig på egen hand.

FN:s roll i konflikten

Al-Qaida är utpekade av FN:s säkerhetsråd som en terrororganisation och säkerhetsrådet har också antagit flera resolutioner mot Osama bin Laden och andra personer med kopplingar till al-Qaida. Sanktionerna är avsedda att stoppa vapenförsäljning till al-Qaida, frysa gruppens ekonomiska tillgångar och hindra al-Qaidas ledare från att resa mellan länder.

FN har också ett starkt engagemang mot terrorism generellt och har etablerat en egen kommitté för att motverka terrorism. Den här kommittén har ansvaret att följa upp de praktiska sanktionerna mot al-Qaida och besläktade organisationer. År 2005 antog FN:s generalförsamling en egen antiterror-strategi och upprättade ett eget FN-organ (The Counter-Terrorism Implementation Task Force, CTITF) som fick ansvaret att följa upp arbetet.