[[suggestion]]
Kashmir

Historisk bakgrund

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var dagens Indien, Pakistan och Kashmir underställt det brittiska imperiet. Kashmir njöt av en viss form av självstyre under kolonialtiden och styrdes av en indisk hinduistisk furste.

Efter andra världskriget blev det brittiska kolonialväldet i Indien och Pakistan besegrat och området delades in i tre länder; Indien, Pakistan och Bangladesh. Efter frigörelsen uppstod emellertid strid mellan Indien och Pakistan över vem som skulle kontrollera Kashmir. Landet ingick ett delningsavtal där fursten i Kashmir gavs rätten att bestämma vilket land Kashmir skulle tillhöra.

Fursten i Kashmir var hindu medan 77 procent av befolkningen i Kashmir var muslimer. Många pakistanska muslimer menade därför att Kashmir tillhörde Pakistan, som var muslimskt, och inte Indien, som var hinduiskt.

Det första kriget

I oktober 1947 gick en grupp muslimska stamfolk till angrepp mot furstendömet. Fursten bad om hjälp från Indien för att bekämpa de invaderande stamfolken, något som den indiska regeringen skulle tillgodose om fursten accepterade att Kashmir tillhörde Indien. Fursten gav efter och krig var oundvikligt eftersom Pakistan meddelade att de också hade rätt att intervenera eftersom Indien hade gjort det. Kriget varade i två år och krävde mellan 3000 och 5000 människoliv.

Hösten 1948 blev ett fredsavtal framförhandlat mellan Indien och Pakistan i FN-regi. Pakistan fick en tredjedel av landområdet medan Indien tilldelades resten. Villkoren i fredsavtalet var att Pakistan skulle dra tillbaka sina trupper och att en folkomröstning skulle hållas om områdets framtid. Indien skulle få behålla en liten styrka i landet för att övervaka säkerheten. FN etablerade samtidigt kommissionen United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP) i Kashmir.

Fredsavtalet år 1972

Åren som följde fredsavtalet år 1948 vägrade Pakistan att dra tillbaka sina styrkor samtidigt som den indiska regeringen började tvivla på om det fanns ett behov för en folkomröstning. FN föreslog flera synkroniserade militära reträtter. Dessa godkändes av Pakistan men inte av Indien.

År 1962 komplicerades situationen ytterligare när Kina invaderade de norra delarna av Kashmir. Efter ett kortvarigt krig med Indien tog Kina kontroll över ett område som motsvarar ungefär 10 procent av det tidigare furstendömet. Kina har fortfarande kontroll över detta landområde. Indien bestrider Kinas rätt till området men det är konflikten med Pakistan som är den mest spända.

Under år 1965 och 1971 utbröt nya kortvariga krig mellan Indien och Pakistan innan ett nytt fredsavtal (Simlaavtalet) undertecknades år 1972. En så kallat kontrollinje inrättades i gränsen mellan Pakistan och Indien genom Kashmir och länderna enades om att lösa sina oenigheter genom fredliga samtal i FN.

Kontrollinjen från år 1972 är i stort identisk med den linjen från år 1948. Gränsen går genom svårtillgänglig terräng över höga berg. Det gör det svårt för de två länderna att kontrollera gränsen. Trots fredsavtalet har det förekommit flera mindre strider längs gränsen.

Kamp för självständighet

I den Indienkontrollerade delen av Kashmir har det under de senaste 20 åren förekommit perioder av väpnade uppror mot det indiska styret. Rebellerna slåss för Kashmirs självständighet.

År 1977 grundade Hashim Qureshi och Maqbool Bhat gruppen Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF). Målet för gruppen var att etablera Kashmir som en självständig stat, oberoende från både Pakistan och Indien. I många år drev JKLF en väpnad kamp i Kashmir. JKLF deklarerades av de indiska myndigheterna som terrorister och använde hårda metoder för att bekämpa JKLF. Striderna radikaliserade många av invånarna i Kashmir.

År 1987 genomfördes delstatsval i den Indienkontrollerade delen av Kashmir. Vinnaren, som stöttades av den indiska regeringen, beskylldes för valfusk. Ett stort uppror spred sig i Kashmir. Bombattentat mot regeringsbyggnader och kidnappningar av utländska medborgare var inte ovanligt under denna perioden. Indien beskyllde Pakistan för att stötta upproren militärt vilket Pakistan förnekade. Det är dock känt att JKLF och andra grupper hade träningsläger och opererade från den Pakistankontrollerade delen av Kashmir. Till skillnad från indierna, som kallade rebellerna för terrorister, omtalade länge de pakistanska myndigheterna rebellerna som frihetskämpar. Eventuella förbindelser mellan rebellerna och de pakistanska myndigheterna verkar på senare år ha brutits efter att rebellerna i Kashmir kopplades till ett attentatförsök mot den pakistanska presidenten.

Orsaker till konflikten

Kashmir anses vara ett viktigt strategiskt område på grund av sina naturresurser. Dessutom har flera av de stora floderna i både Pakistan och Indien sin källa i Kashmir. Kontrollen över vattenresurserna är viktigt för båda länderna. Både Indien och Pakistan menar att de har rätt till hela Kashmir och betraktar varandra som ockupationsmakter. Bägge länderna avvisar möjligheten att regionen ska få status som en självständig stat.

Indien har enligt olika källor uppemot en halv miljon soldater i Kashmir. Den indiska armén i Kashmir opererar efter andra regler än i resten av landet och har anklagats för att ha begått brott mot de mänskliga rättigheterna  i området.

95 procent av befolkningen i Kashmirdalen, som ligger i den Indienkontrollerade delen, är muslimer. Många av dessa strävar efter större autonomi från Indien. I provinsen Jammu, som också är en del av den indiska delen av Kashmir, är emellertid fler än 60 procent av invånarna hinduer. Det bor också många buddhister i Kashmir.

Konflikten idag

Under de senaste åren har tonen mellan Pakistan och Indien förbättrats och bägge sidor försöker nu föra en dialog. Det har dock förekommit enstaka våldsamma drabbningar mellan länderna, särskilt längs gränsen. Våldsamma protester bryter också ut.Då och då avbryts dialogen och länderna beskyller varandra för att exempelvis ha lagt sig i varandras interna affärer.  Senast i augusti 2015 avbröt Pakistan fredsförhandlingarna länderna emellan.