[[suggestion]]
Korea

 

Introduktion

Det har sedan lång tid tillbaka pågått en konflikt mellan Nordkorea och Sydkorea. Konflikten var som mest blodig under Koreakriget 1950-53. Kriget slutade bara med ett eldupphör, så officiellt kriget tog aldrig slut och konflikten har pågått sedan dess. Stormakterna USA och Kina är, och har varit från början, nära involverade på varje sida. I dag handlar konflikten mycket om hur omvärlden ska förhålla sig till Nordkoreas kärnvapenprogram.

Bakgrund

Området som idag utgör Nordkorea och Sydkorea var fram till slutet av andra världskriget ett land - Korea. Under åren före delningen av landet, under perioden 1910–1945, var Korea en koloni under Japan. Japan förlorade kontrollen över Korea till sina motståndare under andra världskriget, med Sovjetunionen som tog kontrollen över den norra delen av Korea, medan USA ockuperade den södra halvan.

År 1948 hade Nord- och Sydkorea fått sina egna nationella myndigheter, som fick stöd från sina respektive stormakter. USA och Sovjetunionen drog tillbaka sina trupper från Korea, men behöll stöd för de nyetablerade regimerna. FN fick sedan i uppgift att hitta ett sätt att återförena Korea med fredliga medel. Det visade sig vara för svårt.

Konflikten uppstår

En av anledningarna till att FN misslyckades med att återförena Korea med fredliga medel var att de nya koreanska ledarna - Kim Il -sung i Nordkorea och Syngman Rhee i Sydkorea - båda ville återförena Korea under deras styre. De var båda villiga att gå i krig för att uppnå återförening.

En annan orsak till konflikten var början på det kalla kriget. Det kalla kriget var en global konflikt, främst mellan USA och Sovjetunionen, som involverade ideologi och stormaktspolitik.

Korea ansågs vara ett särskilt viktigt område för stormakterna under kalla kriget på grund av de kinesiska kommunisternas övertagande av grannlandet Kina 1949. Kommunismen uppfattades vara på frammarsch i Asien, där Korea snabbt fick stor strategisk betydelse i konflikten mellan supermakter Sovjetunionen och USA.

Parterna i konflikten

  • Nordkorea - Har styrts som en diktatur av familjen Kim sedan 1948.
  • Sydkorea - Var en diktatur i flera år, men demokratiserades under 1980 -talet.
  • USA - Är Sydkoreas närmaste allierade och har en stor militär närvaro i regionen.
  • Kina - Var inledningsvis inblandat med militära styrkor på den nordkoreanska sidan.
  • Japan - Var tidigare en kolonialmakt i Korea. Är nu allierad med USA och Sydkorea.
  • Ryssland (och fd Sovjetunionen) - Har länge varit en stor anhängare av Nordkorea.

Den utlösande orsaken till Koreakrigen    

De nya diktatorerna i både Nordkorea och Sydkorea uttryckte en vilja att attackera den andra för att återförena Korea, och båda förde en brutal politik gentemot sitt eget folk. Samtidigt var diktatorerna beroende av stödet från sina mäktiga anhängare.

Kim Il-sung i norr var beroende av stödet från Josef Stalin, Sovjetunionens diktator, innan han kunde starta en attack mot Sydkorea. Stalin var så småningom villig att stödja en nordkoreansk attack mot Sydkorea, förutsatt att kommunistregimen i Kina gjorde detsamma. Kina var också tveksamma inför att stödja Nordkoreas attackplan, men den kommunistiska regimen lovade att Kina skulle skydda Nordkorea om USA ingrep i kriget med sina egna styrkor.

Med stöd av både Sovjetunionen och Kina attackerade Nordkorea Sydkorea den 25 juni 1950. Attacken var starten på ett blodigt treårigt krig mellan Nord- och Sydkorea. Kriget slutade i ett vapenvilaavtal, med en demilitariserad zon ungefär där gränserna mellan länderna var innan kriget började.

Koreakriget var också till stor del ett krig mellan USA och Kina, där båda länderna deltog med hundratusentals egna soldater. Ett mandat i FN:s säkerhetsråd innebar att flera av FN:s medlemsländer deltog i den USA-ledda operationen. Amerikanerna ledde sedan FN:s första militära operation, som stödde Sydkorea. Koreakriget slutade bara med en vapenvila, inte ett fullständigt fredsavtal, och konflikten har pågått sedan dess.

Koreakrigen 1950-53

Konfliktsituationen idag 

För att förstå varför det är så svårt att lösa den koreanska konflikten är det användbart att titta närmare på Nordkoreas ideologi, syn på landets kärnvapen, liksom amerikanska intressen i konflikten.

 

Atomvapen som det största hindret för att lösa konflikten

Försök har gjorts vid fredsförhandlingar, bland annat genom de så kallade sexpartssamtalen, där de sex länderna Nordkorea, Sydkorea, USA, Kina, Ryssland och Japan är inblandade. Samtalen började efter att Nordkorea drog sig ur icke-spridningsavtalet 2003, men har inte lyckats.

Ett antal internationella sanktioner har också införts mot Nordkorea, särskilt efter att landet genomförde sitt första kärnvapenprov 2006. Omvärlden, ledd av USA, anser att det är oacceptabelt att ett land som Nordkorea har kärnvapen.

Kärnvapen ses av den nordkoreanska regimen som den bästa garantin för att undvika att bli attackerad av USA. Kim -regimen har också använt hotet om kärnkrig som ett pressmedel för att locka till sig internationellt bistånd, vilket landet har varit i stort behov av sedan Sovjetunionens försvinnande i början av 1990-talet.

Enligt den koreanska forskaren Andrei Lankov är det inte ett alternativ för den nordkoreanska regimen att ge upp kärnvapen. Han säger att Kim -regimen har sett vad som hände i Irak 2003 och i Libyen 2011, där regimer utan kärnvapen störtades av USA och dess allierade, och att de kommit fram till att utan kärnvapen är de försvarslösa.

Hur kan Nord-Koreas ideologi förstås? 

Delningen av Korea, den enorma förstörelsen under Koreakriget och resultatet av det kalla kriget har tillsammans skapat en isolationistisk tankegång i Nordkorea, med stor skepsis mot inblandning utifrån. Dessa trauman har upprätthållits av de nordkoreanska myndigheterna genom en totalitär ideologi som kallas juche.

Juche-ideologin handlar om att Nordkoreas överlevnad mot yttre hot bara kan bevaras genom isolering, självbevarelse och militarism. Principerna för hårt arbete, självdisciplin och tro på landets starka ledare har sedan Kim Il-sung blev diktator, varit receptet för att den kommunistiska regimen och Kim-dynastin har lyckats behålla makten i landet. Regimen tjänar också på att behålla gamla fiendebilder, till exempel den fientliga synen på USA och Sydkorea. Juche-ideologin försvårar reformen. Det stärker också synen på landets behov av att behålla och vidareutveckla sina kärnvapen.

USA:s intressen i Koreakonflikten

Nordkorea, som kommunistisk diktatur, passar väl in i fiendens bild av USA. Fiendens image och kärnvapenhotet kan användas för att legitimera höga militära utgifter eller för att uppnå andra utrikespolitiska mål. Nordkorea, till exempel, pekades ut som en del av "ondskans axel", tillsammans med Irak och Iran, inför USA:s invasion av Irak 2003.

Nordkorea ger också USA en ursäkt för att ha en stor militär närvaro i Östasien, nära Kina. Detta är ett område som amerikanska militärstrateger anser vara viktigt för USA. Precis som stormakternas intressen bidrog till Koreakriget 1950, kan USA: s och andra stormakters intressen bidra till att vidmakthålla konflikten på Koreahalvön än idag.

 

Den humanitära situationen

Det uppskattas att över två miljoner koreaner dog till följd av Koreakriget, varav många var civila. Dessutom dog cirka 600 000 kinesiska soldater och över 36 000 amerikanska soldater.

Uppdelningen av Korea ledde till separationen av cirka tio miljoner nära släktingar mellan Nord- och Sydkorea. Med enstaka och marginella undantag har det inte varit möjligt för nord- och sydkoreaner att ha kontakt, vilket för separata familjer varit en särskilt stor sorg att leva med.

Det är en stor skillnad mellan Nord- och Sydkorea idag, där den humanitära situationen för folket i Nordkorea är helt hemsk. Detta beror på att regimen i Nordkorea är en totalitär diktatur som försöker styra människors liv med järnhand.

Brott mot mänsliga rättigheter 

En undersökningskommission från FN drog 2014 slutsatsen att de statliga brotten som Nordkorea begår mot sin egen befolkning är så omfattande och allvarliga att statssystemet representerar något unikt brutalt i dagens värld. Den nordkoreanska befolkningen har också utsatts för några av de värsta svältfallen under de senaste decennierna.

FN-kommissionen fann att de nordkoreanska myndigheterna har begått och begår brott mot mänskligheten, särskilt genom kriminalvården. Statligt förtryck inkluderar mord och utrotning av vissa grupper, slaveri, tortyr, våldtäkt och förföljelse.

Regeringens kontroll över tillgången till mat har spelat en viktig roll för att upprätthålla politisk lojalitet bland befolkningen; Om du uttrycker illojalitet riskerar du att svälta ihjäl. Flera tusen politiska fångar dör varje år till följd av tvångsarbete, hunger och dålig sjukvård.

FN:s roll i konflikten 

FN:s säkerhetsråd har infört ett antal sanktioner mot Nordkorea sedan landets första kärnvapenprov 2006. Sanktionerna innebär att FN:s hjälporganisationer bara kan hjälpa Nordkorea i vissa begränsade områden. FN:s bistånd till Nordkorea handlar om mat, hälsa, vatten och sanitet.