[[suggestion]]
Afghanistan
Afganistans flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Kabul

Etniska grupper

Pashtun 42 %, tadzjiker 27 %, hasarer 9 %, uzbeker 9 %, aimaker 4 %, turkmener 3 %, andra 6 %

Språk

Afghanpersiska/dari, pashtun, uzbekisk, turkmenska och andra

Religion

Sunnimuslimer 80 %, shiamuslimer 19 %, andra/ingen/ospecificerad 1 %

Befolkningsantal

32 564 342

Demokrati och statsskick

Republik

Area

652 230 kvadratkilometer

Valuta

Afghani

Bruttonationalinkomst per invånare

1 944 PPP$

Nationaldag

19 augusti

Geografi

Afghanistan består till största del av grov fjällterräng med djupa dalar och höga berg, med toppar som sträcker sig på över 7000 meter. Det högsta berget Noshaq mäter 7492 meter över havet och ligger i landets nordöstra del. Hindukush-bergen, som är belägna i nordöst vid gränsen till Kina och Pakistan, sträcker sig söderut djupt in i Afghanistan och skiljer de nordliga provinserna med resten av landet.

Afghanistan har ett typiskt inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar. Torka, jorderosion, och brist på rent dricksvatten är ett stort problem för befolkningen och det är glest med skog i landet. Likväl har Afghanistan fördelaktiga naturförhållanden. I norr finns lågliggande slättlandskap med relativt bördig mark och på våren rinner smältvatten från Hindukush ner till floder, sjöar och bäckar. Merparten av vattnet rinner dock ut ur landet då de gamla bevattningsanläggningarna är förstörda. Kostnaderna för att reparera dessa uppskattas till 2 miljarder amerikanska dollar.

 

Ecoprint

0.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Afghanistan, skulle vi behöva 0.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Afghanistan har varit en viktig genomfart för handel och resande mellan öst och väst sedan antiken då den gamla Sidenvägen gick genom landet. Landet har varit erövrat av alltifrån perser och greker till tadjiker och mongoler. Först på 1700-talet blev landet självständigt då det moderna Afghanistan grundades av Ahmad Shah Durrani.

Landet hade tidvis kontroll över stora delar av dagens Pakistan och Iran men hamnade under 1800-talet i en konflikt med britterna som då styrde i Indien. I ett fredsavtal som upprättades år 1919 tvingades Afghanistan ge upp stora områden i dagens Pakistan.

Under 1900-talet ledde avsaknaden på en ekonomisk utveckling till interna konflikter och år 1973 avsattes landets kung i en statskupp. År 1979 invaderade Sovjetunionen för att stötta kommunistpartiet, som tagit makten året innan. Ockupationen väckte starkt motstånd hos befolkningen, som blev stöttade med pengar och vapen från USA. Fler än 800 000 afghaner blev dödade i konflikten och 5 miljoner människor flydde landet.

När Sovjetunionen drog sig ur år 1989 efterlämnade de ett Afghanistan i kris. Detta resulterade i ytterligare sju år av inbördeskrig innan de islamistiska talibanerna tog makten. Talibanregimen var ett totalitärt styre där oppositionella blev förföljda och kvinnor nekades möjligheten till arbete och utbildning. Trots detta representerade talibanerna ett efterlängtat lugn för många afghaner, efter många år av väpnad konflikt.

Den 11:e september 2001 angrep det Afghanistan-baserade terrornätverket al-Qaida USA, vilket ledde till att USA invaderade Afghanistan. Sedan 2003 har det förekommit en väpnad konflikt mellan en koalition av internationella styrkor och talibanerna.

Du hittar mer information om konflikten bland länkarna till höger.

Samhälle och politik

Afghanistan är en islamisk republik, organiserad likt en förbundsrepublik. Republiken är indelad i 34 provinser, där provinserna i sin tur är uppdelade i 398 distrikt. Landet styrs av en direktvald president som har ansvar för landets utrikespolitik, försvarspolitik och medborgerliga rättigheter. Presidenten är både regeringschef och ledare av militären och kan lägga veto på lagförslag i nationalförsamlingen. Nationalförsamlingen består av två kamrar; en folkvald församling med 250 representanter (Wolesi Jirga) och ett slags underhus bestående av 102 representanter.

De federala myndigheterna har emellertid lite kontroll utanför huvudstaden Kabul. Den pågående konfliken mellan talibanerna, de federala myndigheterna och den internationella styrkan har gradvis försvagat Afghanistans regering på senare år. Många i Afghanistan är missnöjda med den utländska militära närvaron och stöttar därför talibanerna, även om många stödjer regeringen. Korruptionen är hög och tillgång till vård och utbildning dålig, särskilt i områden utanför Kabul. Möjlighet till utbildning har dock blivit något bättre sedan talibanregimen störtades, i synnerhet för flickor.

Ekonomi och handel

Decennier av krig och konflikter har lett till att Afghanistan idag är ett av världens fattigaste länder. Landet har relativt stora naturresurser, bland annat i form av mineraler som kol, koppar och järnmalm men också olja och naturgas. Till följd av oroligheterna i landet och dåliga möjligheter till transport har dessa naturresurser i stort sett inte blivit nyttjade.

 

Servicesektorn växer, men fortfarande arbetar mellan 60-80 procent av befolkningen inom jordbruket. Afghanistan är i nuläget helt beroende av internationellt bistånd. Trots att det har skett en ekonomisk tillväxt i landet sedan talibanerna störtades och utländskt bistånd och investeringar ökat, kämpar regeringen i Kabul med att få landet på fötter. Flertaliga år av väpnad konflikt, korruption, hög kriminalitet samt en svag statsapparat räknas till några av orsakerna till detta. Olaglig opiumproduktion utgör en stor del av den afghanska ekonomin, även om detta inte syns i den officiella statistiken.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Afghanistan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  652 860
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  11,8
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  2,1
  Procent
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  36 373 176
  1000 invånare
  Antal fertila
  4,0
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,667
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,498
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  49
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  49
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  49
  År
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  62,7
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  26,8
  Procent
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  60
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  2 958 269
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  76 146
  Personer
  Internflyktingar
  1 286 000
  Internflyktingar
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  17 980
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  3,585
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  68
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  189
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  0,30
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  35
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,609
  Skala
  Avrättningar
  6
  Antal avrättade
  Korruption
  16
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  27,71
  Procent
  Lyckoindexet
  3,63
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
  Politiska rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  106,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  58,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  38,2
  Procent
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  55,3
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  32
  Procent
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  20,3
  Procent
  Arbetslöshet
  8,8
  Procent
  Barnarbete
  21,4
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  2 554 678 000
  US dollar