[[suggestion]]
Albanien

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Tirana

Språk

Albanska och olika grekiska, romani och slaviska dialekter

Befolkningsantal

3 011 405 (juli 2013)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

28 748 kvadratkilometer

Valuta

Lek

Bruttonationalinkomst per invånare

11 540 PPP$

Nationaldag

28 november (frigörelse från det osmanska riket år 1912) och 29 november (besegrandet av utländska trupper år 1944)

Andra landsidor

Geografi

Albaniens landskap är präglat av berg och cirka 70 procent av landets area ligger över 300 meter över havet. Landets högsta fjäll är det 2753 meter höga Korab. I bergen rinner det många floder som mynnar ut i det adriatiska havet. Albanien har en 362 kilometer lång strandlinje längs det adriatiska havet. Jordbruket finns huvudsakligen längs de bördiga kustslätterna. Klimatet varierar i landet; i bergområdet är klimatet kallare medan kusten har ett typiskt Medelhavsklimat. Längs kusten är vintern mild med mycket nederbörd och sommaren är varm och torr. Albanien står inför miljöutmaningar som jorderosion och vattenföroreningar.

Earth Ecoprint

1.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Albanien, skulle vi behöva 1.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Albanerna härstammar från illyrerna som under antiken bodde i det nuvarande Albanien. Det Osmanska riket erövrade Albanien på 1400-talet. Efter det första balkankriget förklarade sig Albanien självständigt år 1912 från det Osmanska riket. Under det första världskriget utspelade sig många strider i Albanien och landet fick stöd från Italien. År 1939 ockuperades landet av Benito Moussolinis Italien. Den kommunistiska motståndsrörelsen, ledd av Enver Hoxha, förde albanerna till seger och år 1946 deklarerade sig Albanien själständig och antog namnet folkrepubliken Albanien. Stridigheter med grannlandet Jugoslavien ökade i styrka och Albanien allierade sig först med Sovjetunionen och sedan Kina. Fram till 1990 var Albanien ett mycket isolerat och slutet land. De första fria valen hölls år 1991 och sedan dess har det socialistiska och demokratiska partiet skiftat med att ha regeringsmakten. År 2005 fick det demokratiska partiet makten igen.

Efter valet 2005 påpekades det från flera källor att valet inte hade genomförts korrekt. De två största partierna fick kritik för att de förklarade sig själva som vinnare, innan vallokalerna hade stängt. 2006 godkände Albanien en viktig överenskommelse med EU, det första steget mot medlemskap. Under 2008 erbjöds landet medlemskap i Nato, som för tjugo år sedan skulle ha varit otänkbart. Mellan 2005 och 2013 styrde partiet PD med Sali Berisha som premiärminister.

2013 var det nytt parlamentsval där socialistpartiet tog åter regeringsmakten efter åtta år i opposition. Partiledaren Edi Rama blev landets nya premiärminister.

Samhälle och politik

Albanien var det sista landet i Europa som övergav kommunismen. De fria och demokratiska valen som som infördes på 1990-talet innebar slutet på 50 år med kommunistiskt styre. Landet är likaväl präglad av instabilitet och många invånarna har flytt landet. Trots utvandringsströmmarna är befolkningstillväxten i Albanien en av de högsta i Europa. Albanerna röstade år 1998 för en ny grundlag som gjorde den politiska styrelseformen mer demokratiskt. Presidenten väljs på femårs perioder och presidenten utnämner statsministern. Statsministern utnämner de andra ministrarna som måste bli godkända av presidenten. Albanien blev medlem i NATO i april 2009 och ansökte om EU-medlemskap den 28 april 2009 och erhöll den 24 juni 2014 kandidatstatus. 

Ekonomi och handel

Albanien är ett av Europas fattigaste länder trots en positiv ekonomisk tillväst på 2000-talet. Den internationella handeln har vuxit, främst med Tyskland Grekland och Italien. Övergången till marknadsekonomi varit långsam och Albaniens industri är fortfarande underutvecklat. Arbetslösheten är hög och korruption har hållit utländska investerare borta. År 1997 blev en landsomfattande pyramidspel avslöjat och kaoset lamslog regeringen. Över 1500 albaner dödades i de efterföljande oroligheterna. När NATO bombade Jugoslavien år 1999 flydde cirka en halv miljon till Albanien försvagades Albaniens ekonomi. Pengar som utlandsboende albaner skickar till sitt hemland är en betydlig inkomstkälla för Albanien.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Albanien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  157 320 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,008
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  14,30
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,707
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  52,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  5 717
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,98
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  4,9
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  6
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,849
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  36
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,84
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  60,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  5,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  9,4
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  77
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  16
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  6
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  20
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  20
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  97,2
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  96,5
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,267
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  22,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  42,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  27,86
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  68,9
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  65
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  2 309
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  32,5
  Procent
  Arbetslöshet
  13,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  13 038 538 300
  US Dollar
  BNP per invånare
  4 538
  US Dollar
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  71,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Albanien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  485
  Personer
  Befolkningsantal
  2 934 363
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  30 940
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  163
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,785
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  80
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  74
  År
  Lyckoindexet
  4,72
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)