[[suggestion]]
Algeriet

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Alger

Språk

Arabiska (officiellt), franska, berbiska dialekter: tamaziht, tachawit, mzab och tamahaq

Religion

Sunnimuslimer 99 %, kristna och judar 1 %

Befolkningsantal

40 606 052 (2016)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

2 381 740 km2

Valuta

Algerisk dinar

Bruttonationalinkomst per invånare

15 013 PPP$

Nationaldag

1 november

Andra landsidor

Geografi

Algeriet är Afrikas största land och ligger på kontinentens nordkust vid Medelhavet. Saharaöknen täcker över fyra femtedelar av Algeriets totala landareal. Atlasbergen skiljer Medelhavskusten från Saharaöknen i det sydliga Algeriet, där klimatet är torrt och varmt. I dessa områden fann man på 1950-talet olja, något som skulle bli Algeriets viktigaste exportvara. Kustområdet har många kullar och berg och har Medelhavsklimat. I bergområdena kan vintrarna vara mycket kalla. Området Tell Atlas, mellan kusten och öknen, är bördig. Algeriet är mycket utsatt för torka och vattenbrist och föroreningar är ett stort problem. Bara tre procent av landets area kan användas till jordbruk.

Earth Ecoprint

1.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Algeriet, skulle vi behöva 1.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

På grund av sin centrala läge har Algeriet genom historien fungerat som en handelsrutt mellan Europa, Afrika och Mellanöstern. Därför är Algeriets befolkning en blandning av många olika folkgrupper. Berberna var de första boende i området. Algeriet kom under arabiskt inflytande på 600-talet och på 1500-talet erövrade spanjorer området. Algeriet blev senare erkänd som en provins i det Osmanska riket. Den franska erövringen av Algeriet startade år 1830 och blev en fransk provins. Den lokala befolkningen kämpade under flera decennier mot kolonialmakten, bland annat ledd av den algeriske berberemiren Abd al-Qadir.  Front de Libération Nationale (FLN) påbörjade en militär frigörelse år 1954. Fredsavtalet undertecknades åtta år senare och Algeriet återfick sin självständighet. År 1992 utbröt ett inbördeskrig i Algeriet när regeringen stoppade ett parlamentsval som det islamistiska partiet Front Islamique du Salut (FIS) var på väg att vinna. Det blodiga inbördeskriget tog slut i början av 2000-talet. Över 150 000 människor miste livet under kriget.

Samhälle och politik

När Algeriet blev självständigt från Frankrike år 1962 styrdes landet av ett parti; FLN. Efter ett folkligt uppror blev andra partiet tillåtna år 1989. Idag finns det över 30 politiska partiet i Algeriet men fortfarande är FNL störst. Politisk spänning och våld har dominerat politiken i Algeriet och presidenten och militären har mycket makt. Den nuvarande presidenten, Abdelaziz Bouteflika, har suttit vid makten sedan år 1999 och ett av målen i hand politik är att bekämpa radikal Islam. Oppositionen har flera gånger kritiserat Bouteflika för valfusk och för att han genomfört grundlagsändringar som gör att han kan sitta fler perioder som president. Under den arabiska våren år 2011 utbröt demonstrationer för mer demokrati i landet. Detta ledde till att undantagstillståndet, som har varit aktivt sedan inbördeskriget, avvecklades. Algeriets ursprungliga befolkning, berberna, har länge kämpat för att bevara sin kultur och sitt språk, tamazight.

Ekonomi och handel

Algeriets viktigaste naturresurser och exportvaror är olja och gas. De viktigaste marknaderna för Algeriets export är Italien, USA och Frankrike. Jämna olje- och gasfynd har stärkt landets ekonomi som under flera decennier var svag på grund av konflikt och politisk oro. Utländska oljeföretag är mycket intresserade i Algeriets oljeresurser som estimeras till att vara 12 miljarder fat. Olja och gas står för 95 procent av Algeriets export och 30 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Trots detta är fattigdomen fortfarande ett stort problem och arbetslösheten är hög, särskilt bland de unga. Utbred korruption och dålig standard på offentliga tjänster har också lett till ökat missnöje hos befolkningen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Algeriet för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  189 190 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,008
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  5,50
  Procent
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,754
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,598
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  75
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  5,21
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  72,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  17
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,4
  Hektar per person
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  145 400
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,72
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,0
  Procent
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  60
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  11 661
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  103 276
  Personer
  Fredsindex
  2,182
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  2 500
  Internflyktingar
  Korruption
  35
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  45,75
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  75,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  5,7
  Procent av BNP
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  4,7
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,1
  Procent
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  24
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  73
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  140
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  15
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  12
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  70
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  93,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  75,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,5
  Procent
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,429
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  8,4
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  17,9
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  25,76
  Procent
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  19
  Procent
  Vattenkonsumtion
  127,7
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 356
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  99,4
  Procent
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  30,6
  Procent
  Arbetslöshet
  12,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  167 555 280 113
  US Dollar
  BNP per invånare
  4 055
  US Dollar
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  47,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Algeriet

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  4 874
  Personer
  Befolkningsantal
  42 008 054
  1000 invånare