[[suggestion]]
Andorra

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Andorra la Vella

Etniska grupper

Spanjorer 43 %, andorraner 33 %, portugiser 11 %, fransmän 7 %, andra/ospecificerad/ingen 6 % (1998)

Språk

Katalanska (officiellt), franska, spanska, portugisiska

Religion

Katolicism

Befolkningsantal

83 888 (juli 2009)

Area

468 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Nationaldag

8 september

Andra landsidor

Geografi

Andorra ligger i Pyrenéerna. Dess landskap är präglat av alpterräng som kan mätas upp till cirka 3000 meter över havet. Floderna Valira del Nort och Valira d’ Oriente möts mitt i landet och mynnar ut i floden Valira. Valira, i sin tur, rinner mot sydost och mynnar ut i Ebro, en av Spaniens största floder. Klimatet i Andorra liknar det i grannländerna Spanien och Frankrike med undantag för mer snö på vintern och kyligare somrar, detta på grund av höjden. Skogsskövling och ökenspridning är några av landets miljöproblem då timmer är en mycket stor exportvara. Ökenspridningen är resultatet av överbete.

Historia

Karl den store gav Andorra sin frihet år 819 e.kr i utbyte mot deras insats i krigen mot morerna. År 1278 fick den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix delat ledarskap över Andorra. Senare blev greven ersatt av den franska staten och under de kommande århundradena var Andorra ett furstendöme som var delat mellan Spanien och Frankrike. På 1930-talet ökade missnöjet mot de politiska förhållandena och det uppstod krav om allmän rösträtt. År 1933 hölls det för första gången val där endast män över 25 år vars familj hade bott i landet i minst tre generationer fick rösta. Andorra var neutralt under både det första och andra världskriget. På mitten av 1900-talet upplevde landet ekonomisk tillväxt och demokratiseringsprocesser. År 1970 fick även kvinnor rösträtt. År 1981 blev det för första gången upprättad en egen regering i landet. Regeringen påbörjade arbetet med en egen grundlag. År 1993 stöttade en majoritet av befolkningen den nya grundlagen och Andorra blev en självständig stat. 

Samhälle och politik

Enligt grundlagen är Frankrikes president och en spansk biskop formellt Andorras statschefer. I praktiken är deras roll endast symboliskt. Den lagstiftande makten ligger i generalrådet (parlamentet) som väljs vart fjärde år. Generalrådet utser en person till regeringschef som tillsätter regeringen. Regeringen är landets utövande makt. Röståldern är 18 år. Politiska partier blev inte grundade förrän landet blev självständigt år 1993. Sedan dess har Andorras liberala parti dominerat regeringsapparaten. Landet har fortfarande nära band med Spanien, Frankrike och EU. 

Ekonomi och handel

I mitten av 1900-talet ersattes jordbruket av turism och handel med tullfria varor som Andorras huvudnäringar. Landet har länge varit känt som ett bank- och finanscentrum. Fördelaktiga skatteregler ledde till att många internationella företag och rika privat personer flyttade sin verksamhet till Andorra och landet ansågs som ett skatteparadis. Mot slutet av 2000-talet genomförde landets myndigheter omfattande ekonomiska reformer för att förändra detta och för att skapa mer öppna ekonomiska förhållanden. År 2009 strök OECD landet från svartlistan över skatteparadis. Andorra är inte medlem i EU, men år 2011 skrev de under ett avtal om att införa euron som valuta. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Andorra för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  87,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  462
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  5,83
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  24,63
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  Data saknas
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  Data saknas
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  1
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  3
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  2
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  Data saknas
  Procent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  Data saknas
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  32,14
  Procent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  100
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  3 012 914 131
  US Dollar
  BNP per invånare
  39 147
  US Dollar
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  98,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Andorra

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  76 953
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  8
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,858
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  Data saknas
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  Data saknas
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)