[[suggestion]]
Andorra

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Andorra la Vella

Etniska grupper

Spanjorer 43 %, andorraner 33 %, portugiser 11 %, fransmän 7 %, andra/ospecificerad/ingen 6 % (1998)

Språk

Katalanska (officiellt), franska, spanska, portugisiska

Religion

Katolicism

Befolkningsantal

83 888 (juli 2009)

Area

468 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Nationaldag

8 september

Andra landsidor

Geografi

Andorra ligger i Pyrenéerna. Dess landskap är präglat av alpterräng som kan mätas upp till cirka 3000 meter över havet. Floderna Valira del Nort och Valira d’ Oriente möts mitt i landet och mynnar ut i floden Valira. Valira, i sin tur, rinner mot sydost och mynnar ut i Ebro, en av Spaniens största floder. Klimatet i Andorra liknar det i grannländerna Spanien och Frankrike med undantag för mer snö på vintern och kyligare somrar, detta på grund av höjden. Skogsskövling och ökenspridning är några av landets miljöproblem då timmer är en mycket stor exportvara. Ökenspridningen är resultatet av överbete.

Historia

Karl den store gav Andorra sin frihet år 819 e.kr i utbyte mot deras insats i krigen mot morerna. År 1278 fick den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix delat ledarskap över Andorra. Senare blev greven ersatt av den franska staten och under de kommande århundradena var Andorra ett furstendöme som var delat mellan Spanien och Frankrike. På 1930-talet ökade missnöjet mot de politiska förhållandena och det uppstod krav om allmän rösträtt. År 1933 hölls det för första gången val där endast män över 25 år vars familj hade bott i landet i minst tre generationer fick rösta. Andorra var neutralt under både det första och andra världskriget. På mitten av 1900-talet upplevde landet ekonomisk tillväxt och demokratiseringsprocesser. År 1970 fick även kvinnor rösträtt. År 1981 blev det för första gången upprättad en egen regering i landet. Regeringen påbörjade arbetet med en egen grundlag. År 1993 stöttade en majoritet av befolkningen den nya grundlagen och Andorra blev en självständig stat. 

Samhälle och politik

Enligt grundlagen är Frankrikes president och en spansk biskop formellt Andorras statschefer. I praktiken är deras roll endast symboliskt. Den lagstiftande makten ligger i generalrådet (parlamentet) som väljs vart fjärde år. Generalrådet utser en person till regeringschef som tillsätter regeringen. Regeringen är landets utövande makt. Röståldern är 18 år. Politiska partier blev inte grundade förrän landet blev självständigt år 1993. Sedan dess har Andorras liberala parti dominerat regeringsapparaten. Landet har fortfarande nära band med Spanien, Frankrike och EU. 

Ekonomi och handel

I mitten av 1900-talet ersattes jordbruket av turism och handel med tullfria varor som Andorras huvudnäringar. Landet har länge varit känt som ett bank- och finanscentrum. Fördelaktiga skatteregler ledde till att många internationella företag och rika privat personer flyttade sin verksamhet till Andorra och landet ansågs som ett skatteparadis. Mot slutet av 2000-talet genomförde landets myndigheter omfattande ekonomiska reformer för att förändra detta och för att skapa mer öppna ekonomiska förhållanden. År 2009 strök OECD landet från svartlistan över skatteparadis. Andorra är inte medlem i EU, men år 2011 skrev de under ett avtal om att införa euron som valuta. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Andorra för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Gå til statistikken for landet