[[suggestion]]
Angola
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Luanda

Etniska grupper

Ovimbundu, kimbundu, bakongo, mestiser, européer

Språk

Portugisiska, bantu och andra afrikanska språk

Religion

Traditionellt troende 47 %, katoliker 38 %, protestanter 15 %

Befolkningsantal

19 625 353

Demokrati och statsskick

Republik

Area

1 246 700 kvadratkilometer

Valuta

Kwanza

Bruttonationalinkomst per invånare

6 454 PPP$

Nationaldag

11 november

Andra landsidor

Geografi

Tre fjärdedelar av Angola består av en högplatå som är belägen mer än 1000 meter över havet. I de norra delarna av landet finns tät, tropisk regnskog. Den sydöstra delen består av torrt slättland som övergår i Kalahariöknen på gränsen till Namibia. Klimatet är tropiskt, med genomgående höga temperaturer hela året. Det centrala slättlandskapet är mer tempererat på grund av höjden över havet. Regnskogen hotas av oreglerad avverkning för användning som bränsle, även jorderosion och ökenspridning är ett växande problem. Efter många år av inbördeskrig är stora delar av marken oanvändbar för jordbruk på grund av gruvdrift och vattenkvaliteten är låg i större delen av landet.

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Angola, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

De norra delarna av dagens Angola var delat mellan större kungariken från 800-talet och framåt. När portugiserna kom till kusten i slutet av 1400-talet började de handla med stammarna längs kusten. Under de följande århundradena fördes mer än tre miljoner människor till USA för att säljas som slavar. Portugal styrde landet genom att ingå handelsavtal med de olika stammarna. Först i början av 1900-talet fick portugiserna full kontroll över Angola och år 1951 införlivades landet som en separat provins i Portugal. På 1970-talet började flera rebellgrupper att kämpa för självständighet och år 1975 blev landet självständigt. Kort efter självständigheten utbröt inbördeskrig mellan de tre största rebellgrupperna. Den kommunistiska gruppen MPLA tog makten och Angola blev en enpartistyrd folkrepublik efter traditionell sovjetiskt mönster. Enpartistaten blev upphävd år 1990/91. Trots att en ny grundlag införde demokrati år 1992 behöll MPLA makten. Inbördeskriget fortsatte till år 2002 då parterna skrev under ett fredsavtal. 

Samhälle och politik

President Jose Eduardo dos Santos har suttit vid makten sedan år 1979. Presidentens makt ökade vid valet år 2008 och en ny grundlag antogs år 2010 som avskaffade direkta presidentval. Oppositionen är svag och splittrat och presidentens markorgan kontrollerar i stor utsträckning landets massmedia, militär och ekonomi. Angola står inför stora samhällsproblem efter 27 år med inbördeskrig. Under inbördeskriget flydde miljoner av människor. Nu har de flesta flyktingar återvänt men ofta till ödelagda områden utan boende, skola, sjukhus, rent vatten eller ett fungerande jordbruk. Många områden är täckta av minor och stora mängder av vapen är i omlopp efter inbördeskriget. Landet är bland de mest korrupta i världen och regeringen har kraftigt kritiserat av FN för grova brott mot de mänskliga rättigheterna.

Ekonomi och handel

Angola är ett resursrikt land, men den tidigare välfungerande ekonomin blev delvis sönderslagen efter många år av inbördeskrig. Efter fredsavtalen år 2002 har Angolas ekonomi genomgått en period av snabb förändring. Angola är en av Afrikas största oljeproducenter och en av de snabbast växande ekonomierna i Afrika. Dessutom är Angola en av världens främsta diamantproducent och har stor potential för jordbruk. Kina och USA är landets viktigaste handelspartners. Under de senaste åren har det varit fokus på uppbyggnad av landet och stora investeringar har lagts på hälsa, utbildning och infrastruktur. Trots detta har den ekonomiska tillväxten inte kommit till användning för befolkningen. Mer än 80 procent av befolkningen livnär sig på enkelt jordbruk och många lever i extrem fattigdom. Angola är beroende av bistånd utifrån och har fått skarp kritik från FN och andra internationella organisationer för den dåliga styrningen av ekonomin samt den utbredda korruptionen.  

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Angola för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  223 220 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  30,1
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,283
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  36,60
  Procent
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,393
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  58,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  55,5
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  34 763
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,29
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,1
  Procent
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  25
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,048
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  19
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  34,96
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  89,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,2
  Procent av BNP
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  23,9
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,9
  Procent
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  81
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  5,4
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,7
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  52
  År
  Spridning av malaria
  155,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  988
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  29
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  163
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  359
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  77,4
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  66,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  8
  År
  Andel barn i grundskolan
  77,5
  Procent
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  19,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  50,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  30,45
  Procent
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  312
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  40,5
  Procent
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  12,0
  Procent
  Arbetslöshet
  7,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  122 123 822 334
  US Dollar
  BNP per invånare
  4 100
  US Dollar
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  14,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Angola

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  30 212
  Personer
  Befolkningsantal
  30 774 205
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  16 146
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  71 270
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,581
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  53
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  50
  År
  Lyckoindexet
  3,80
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)