[[suggestion]]
Argentina

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Buenos Aires

Etniska grupper

Argentinare av spansk eller italiensk härkomst 97%, mestizo, urbefolkning och andra grupper 3%

Språk

Spanska, engelska, italienska, tyska, franska och språk som talas av urbefolkningen: mapudungu och quechua

Religion

Katoliker 92%, protestanter 2%, judar 2%, övriga 4%

Befolkningsantal

40 374 000

Demokrati och statsskick

Republik

Area

2 766 889 kvadratkilometer

Valuta

Argentisk peso

Bruttonationalinkomst per invånare

19 940 PPP$

Nationaldag

25 maj

Andra landsidor

Geografi

Argentina sträcker sig över stora områden och klimatvariationen är betydande. Klimatet är tempererat med ytterligheter som sträcker sig från subtropiskt klimat i norr till subpolart i söder. Förutom Anderna i väst så är landskapet präglat av stora platta slätter, som ofta kallas för pampas. Det argentinska låglandet delas in i tre huvudområden: nordområdet, pampas och Patagonia. Nordområdet består främst av stora grässlätter. Pampas täcker stora områden och jordförhållandena är fördelaktiga för jordbruk och djuruppfödning. Patagonia är ett platålandskap med höjder uppemot 1500 meter över havet. Argentinas och Sydamerikas högsta berg är Aconcagua som mäter 6962 meter över havet. I norr, på gränsen till Brasilien, ligger Iguazúfallen. Fallen är en av Sydamerikas största turistattraktioner och står på UNESCO:s lista över världens kultur- och naturarv. Förorening och förlust av jordbruksland är stora miljöproblem landet kämpar med och orsakas av utsläpp från industrin och användningen av bekämpningsmedel. Både avskogning och torka har förstört jordkvaliteten.

Earth Earth

2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Argentina, skulle vi behöva 2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

De äldsta spåren av bosättningar i Argentina är från 11 000 år f. kr. Landet hade indianska bosättningar i norr och spridda befolkningar av jägare och samlare i syd fram tills att européerna invaderade landet. Upptäcktsresande från Europa kom till Argentina år 1516 och år 1580 etablerade Spanien sin första koloni i det som idag är Buenos Aires. Tvångsarbete i kombination med sjukdomar från Europa resulterade i en kraftig reduktion av Argentinas urbefolkning. Under år 1816 fick landet tillbaka sitt oberoende från Spanien, men landet har fortsatte att ha nära band med Europa. Fram till år 1945 var Argentina präglat av interna motsättningar mellan de konservativa och de liberala samt mellan militär och politiker. Juan Perón kom till makten år 1946 och genomförde många omtalade förändringar. Två av dessa var rösträtt för kvinnor och en nationalisering av industrin. Peróns reformer förbättrade situationen för de fattiga. Peróns hustru, Evita, blev en symbol för hans politik. Samtidigt styrde Perón Argentina med diktatoriska medel, där motståndare blev undertryckta och medierna kontrollerade. År 1976 genomförde militären en statskupp. I 12 år styrde militärdiktaturen och ca 30 000 beräknas ha försvunnit eller mördats under den tiden. År 1982 invaderade argentinska trupper de brittiska Falklandsöarna i den södra Atlanten men tvingades att kapitulera. Förlusten var början till militärdiktaturens fall.

Samhälle och politik

Efter många år med instabilt militärstyre återupprättades demokratin år 1983. Presidentens agerande ska enligt lag kontrolleras av kongressen, men i praktiken har presidenten makten. Argentina består av 23 provinser, förutom Buenos Aires, som alla har sina egna regeringar. Fall av korruption inom den offentliga sektorn, har resulterat till ett dåligt förtroende för det politiska systemet bland befolkningen. Mycket fokus i dagens Argentina ligger på att reducera klyftorna mellan rika och fattiga, bekämpa korruptionen samt ge staten en viktigare roll inom näringslivet. Ökat samarbete med grannländerna sägs kunna reducera USA:s inflytande över regionen. Landets befolkning är en blandning av invandrare från hela världen, och det sägs att nio av tio argentinare har europeiska förfäder. Kulturmässigt är Argentina mycket känt för dansstilen Tango men även flera stora författare och filmskapare är från landet. Omkring en tredjedel av Argentinas befolkning är bosatt i och omkring Buenos Aires.

Ekonomi och handel

År 1945 var Argentina ett av de rikaste länderna i världen. Felslagen ekonomisk utveckling och korruption resulterade dock i en kris år 2001. Landets valuta förlorade då sitt värde och folk fick ta ut sina besparingar från bankerna. Följden blev ett antal massdemonstrationer och presidentskiften under en kort tid. Situationen är nu på bättringsvägen. Stora delar av Argentinas dyrbarare områden används för jordbruksproduktion, vilket är landets största exportkälla. Argentina är en av världens främsta köttproducenter. Industrisektorn har traditionellt varit baserad på förädling av jordbruksprodukter, till exempel konservfabriker och textilfabriker. De viktigaste handelspartnerna för Argentina är Brasilien, USA och Chile. Landet är även med i Mercosur, ett handelsavtal mellan Argentina, Brasilien, Venezuela, Uruguay och Paraguay. Argentina har ett utvecklat vägnät och järnvägsförbindelserna är en av världens mest omfattande. Järnvägen har dock inte underhållits under tio år och är mestadels idag ur drift. De största floderna används mycket för transport och kommunikation.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Argentina för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  -4 930 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  30,30
  Procent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,707
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  92,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  16,7
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  204 025
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,75
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,9
  Procent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  0
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,947
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  40
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  28,30
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  46,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  3,8
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,2
  Procent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  10
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,1
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  76
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  63
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  6
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  65
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  26
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  99,0
  Procent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,364
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  30,9
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  41,8
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  38,91
  Procent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  98,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  26
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  5 756
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 052
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  22,5
  Procent
  Arbetslöshet
  9,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  637 430 331 479
  US Dollar
  BNP per invånare
  14 398
  US Dollar
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  75,8
  Procent internetanvändare
 •  

  Argentina

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  861
  Personer
  Befolkningsantal
  44 688 864
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  489
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  7 515
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,825
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  80
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  6,09
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)