[[suggestion]]
Armenien
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Jerevan

Etniska grupper

Armenier 97,9 %, kurder (yezidi) 1,3 %, ryssar 0,5 %, andra 0,3 % (2001)

Språk

Armenska (officiell) 87,7 %, kurdiska 1 %, rysska 0,9 %, annan 0,4 % (2001)

Religion

Armensk-ortodoxer 94,7 %, andra kritsna 5 %, yezidister (monoteistisk religion men inslag av naturtro) 1,3 %

Area

29 743 kvadratkilometer

Valuta

Dram

Bruttonationalinkomst per invånare

8 833 PPP$

Nationaldag

21 september

Andra landsidor

Geografi

Armenien är en inlandsstat i Asien och ligger i närheten av Svarta havet och det Kaspiska havet. Det högtliggande Armenien är i stort sett ett bergland med insjöar, öken och skog. Hela landet ligger minst 400 meter över havet och Armeniens högsta punkt är Aragatsberget på 4095 meter.  Landet är ofta utsatt för jordskalv, något som orsakar mycket ödeläggelse. Armenien har ett utpräglat kontinentalt klimat med varma somrar och kalla vintrar med stora temperaturskillnader mellan dag och natt. Armenien är den minsta av de gamla sovjetrepublikerna.

Earth Ecoprint

1.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Armenien, skulle vi behöva 1.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Armenien var ett av de första länderna i världen som införde kristendom som statsreligion år 391 f.kr. Med sitt centrala läge har Armenien varit ett område där flera folk har haft sin färdrutt och många olika folkgrupper har genom århundraden erövrat området. Detta gjorde det svårt för armenierna själva att hitta sin egen identitet. Östra Armenien införlivades år 1813 i det ryska kejsardömet medan resten av Armenien blev en del av det Osmanska riket. I slutet på 1800-talet började armenierna kräva självständighet. År 1915 blev ett dystert år i Armeniens historia då mellan 300 000 och 1 500 000 armenier dödades i ett folkmord som genomfördes av det Osmanska riket (nuvarande Turkiet). Folkmordet och dess fakta är fortfarande kontroversiell och omdebatterat, särskilt mellan Turkiet och Armenien. Enligt Turkiet var dödsfallen en del av det första världskriget och inget folkmord. Armenien införlivades senare av Sovjetunionen och blev kallat den armeniska socialistiska sovjetrepubliken. Landet var en del av Sovjetunionen fram till unionens kollaps år 1991. Armenien blev självständigt men de nästa åren var präglat av en konflikt med Azerbajdzjan. Armenien ockuperar idag området Nagorno-Karabakh i Azerbajdzjan, som huvudsakligen är befolkat av armenier.

Samhälle och politik

Armenien hör geografiskt till Asien, men har politiska och kulturella förbindelser med Europa. Landet är medlem i flera europeiska organisationer. Armeniens regering har som mål att göra Armenien till en västlig, parlamentarisk demokrati. Man har trots detta antagit att det har genomförts valfusk i Armenien under hela självständighetstiden. Även om det finns problem med Armeniens demokrati räknas landet till ett av de mest demokratiska länderna av de tidigare sovjetrepublikerna. I Armenien väljs presidenten direkt av folket vart femte år. Presidenten utnämner statsministern som måste ha parlamentets tillit. Landets parlament har 131 representanter och en kammare. Armenien har den näst största befolkningstätheten av de tidigare sovjetrepublikerna men emigrationen har reducerat landets invånarantal. Många armenier har flyttat till Ryssland, USA och Frankrike. Landets viktigaste politiska allierade är Ryssland.

Ekonomi och handel

Armenien har haft stora problem med att etablera en välfungerande ekonomi. Grannländerna Turkiet och Azerbajdzjans handelsblockad har förvärrat landets ekonomiska situation. Det katastrofala jordskalvet år 1988 tog livet av tusentals människor och gjorde att en halv miljon människor förlorade sina hem. Hög arbetslöshet och fattigdom är ett stort problem. Armenien har strävat efter att hitta alternativa näringsgrenar för att ersätta sovjettidens industri. Turismen är en sektor i utveckling och statistiken visar att turistströmmen har ökat. Landets ekonomiska tillväxt har sedan år 1995 varit stabil. Armenien har sedan självständigheten blivit beviljat ett lån på 1,1 miljarder dollar och de ska enligt planerna användas till ekonomisk utveckling. Landet har de senaste åren upplevt en ekonomisk tillväxt men ekonomin är mycket beroende av intäkter från varuexport och finansiella transaktioner från armenier som arbetar utomlands.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Armenien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  255 400 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,8
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,001
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  29,40
  Procent
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,755
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,680
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
  Lyckoindexet
  4,56
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  64,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  14,4
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  103
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,0
  Hektar per person
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  5 530
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,90
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  4
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  24 744
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  18 085
  Personer
  Fredsindex
  2,287
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  8 400
  Internflyktingar
  Korruption
  35
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  28,98
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  69,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  4,0
  Procent av BNP
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  4,3
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,2
  Procent
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  13
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  25
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  7
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  24
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  36
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  92,0
  Procent
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,293
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  28,7
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  18,10
  Procent
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  60,6
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  64,2
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  2 465
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 966
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  37,8
  Procent
  Arbetslöshet
  17,7
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  11 536 590 636
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 937
  US Dollar
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  69,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Armenien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  71
  Personer
  Befolkningsantal
  2 934 152
  1000 invånare