[[suggestion]]
Azerbajdzjan
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Baku

Etniska grupper

Aseri 91,6 %, Lezgian 2 %, ryssar 1,3 %, armener 1,3 %, Talysh 1,3 % andra 2,9 % (2009)

Språk

Azerbajdzjanska (aseri) (officiell) 92,5 %, ryska 1,4 %, armenska 1,4 %, andra 4,7 % (2009)

Religion

Muslimer 96,9 %, kristna 3 %, andra < 1 %, andra/ingen/ospecificerad < 1 % (2010)

Befolkningsantal

9 780 780 (juli, 2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

86 600 kvadratkilometer

Valuta

Azerbajdzjansk manat

Bruttonationalinkomst per invånare

17 257 PPP$

Nationaldag

28 maj

Andra landsidor

Geografi

Azerbajdzjan är en inlandsstat i södra Kaukasus. Landet har en 713 kilometer lång strandlinje längs det Kaspiska havet, världens största insjö. Landet består av slättlandskap och höga berg som täcker nästan hälften av Azerbajdzjans landyta.

Temperaturen och regnmängden varierar mellan de olika områdena. Klimatet är subtropiskt i Azerbajdzjans södra och östra delar medan de västra och norra bergområdena har ett klimat som i Alperna. I perioder drabbas landet av torka. Omkring 19 procent av Azerbajdzjans landyta är odlingsbar jord.

Earth Ecoprint

1.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Azerbajdzjan, skulle vi behöva 1.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Azerbajdzjans centrala läge när det gäller handel mellan öst och väst gjorde att områdes ansågs vara värdefullt. Detta har inneburit att många länder genom historien har försökt erövra området. Araberna erövrade området år 642 och därefter har Persien, Ryssland, det Osmanska riket och lokala shaher kämpat om herravälde. Med Turkmenchaytraktatet år 1828 delade Persien och Ryssland området mellan sig. Det nuvarande azerbajdzjanska området införlivades i det ryska imperiet, men när imperiet kollapsade under första världskriget förklarade sig Azerbajdzjan självständigt.

Den demokratiska republiken Azerbajdzjan blev emellertid erövrat av den röda armén och blev en del av Sovjet år 1936. Landet blev självständigt igen 1991 efter Sovjetunionens fall. Sedan 1990-talet har landet varit i en konflikt med Armenien om området Nagorno-Karabakh där den armeniska majoritetsbefolkningen vill upprätta en självständig stat.

Tio år efter självständigheten tog kommunistledaren Heydər Əliyev makten och utropade sig själv till president. Heydər Əliyev styrde fram till 2003 då hans son İlham Əliyev tog över. Deras styrsätt har varit auktoritärt och förtryckande.  I efterdyningarna av valet fängslades ledande partitoppar i oppositionen för att ha varit delaktiga i att mana fram demonstrationer mot den styrande makten. Ett mord på en journalist 2005 pressade den nya presidenten att ge mer frihet till oppositionen. 2009 infördes emellertid nya lagar som tillät presidenten att bli återvald ett obegränsat antal gånger.

De senaste åren har den styrande makten med jämna mellanrum gripit och fängslat protestanter. När en azerbadjansk soldat hade mördat en armenisk soldat i Ungern togs han emot som en hjälte i hemlandet – detta skapade stora rubriker världen över. Han var egentligen dömd till livstids fängelse men blev benådad av presidenten.

Samhälle och politik

På pappret är Azerbajdzjan en parlamentarisk demokrati men i praktiken är landet styrt av Alijevfamiljen sedan år 1993. Presidenten kan omväljas obegränsat och är statschef och överbefälhavare i armén. Dessutom utpekar presidenten landets domare. Den politiska oppositionen är förtryckt och korruption och valfusk är utbrett. Kriget med Armenien om Nagorno-Karabakh området är den största utrikespolitiska frågan för Azerbajdzjan. Sedan år 1994 har parterna ingått vapenvila men konflikten om det omstridda området är fortfarande olöst. Enligt rapporter förekommer grov diskriminering av armener och andra minoriteter som bor i Azerbajdzjan och människorättssituationen är bekymmersam. Yttrandefriheten är mycket begränsad och regimkritiska journalister och bloggare blir ofta arresterade eller fängslade.

Även om en stor del av Azerbajdzjans befolkning fortsätter leva under svåra förhållanden har landets stora olje- och gasintäkter möjliggjort en minskning av fattigdomen. Sedan kriget mot Armenien är nästan 600 000 människor interna flyktingar, mer eller mindre integrerade i sina nya bostadsområden. Oljan har också lett till att en liten grupp av nyrika, skillnaderna mellan rika och fattiga är enorma.

Ekonomi och handel

Azerbajdzjans viktigaste naturresurser är gas, järnmalm och olja. Olja är landets viktigaste exportvara och landet är en av världens äldsta oljeproducenter. Trots sina resurser har Azerbajdzjans övergång till marknadsekonomi gått trögt. Kriget mot Armenien försvagade landets ekonomi och den internationella handeln. Under åren efter att vapenvilan införts så växte Azerbajdzjans ekonomi till sig igen och under de senaste åren har Azerbajdzjan haft en jämn ekonomisk tillväxt. Korruption genomsyrar dock samhället och är ett stort problem. Ett annat problem för Azerbajdzjan är att tillväxten är mycket beroende av olje- och gassektorn medan utvecklingen av andra industrier går desto långsammare. Detta gör Azerbajdzjan sårbart för förändringar i det internationella oljepriset. Det är osäkert hur länge oljereserverna kommer att finnas innan de tar slut. Regeringen har därför instiftat en oljefond för att spara intäkterna till framtida generationer.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Azerbajdzjan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  115 510 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,019
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  6,00
  Procent
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,757
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,681
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  74
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  68
  År
  Lyckoindexet
  5,21
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  53,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  119
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,2
  Hektar per person
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  37 488
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,93
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  36
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  20 574
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 340
  Personer
  Fredsindex
  2,454
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  344 000
  Internflyktingar
  Korruption
  25
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  59,13
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  74,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  3,9
  Procent av BNP
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,1
  Procent
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  23
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  71
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  25
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  12
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  53
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  67
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,8
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  93,7
  Procent
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,326
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  34,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  48,8
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  16,80
  Procent
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  71,5
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  56,4
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  2 202
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  14,6
  Procent
  Arbetslöshet
  5,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  40 747 792 238
  US Dollar
  BNP per invånare
  4 135
  US Dollar
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  79,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Azerbajdzjan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  394
  Personer
  Befolkningsantal
  9 923 914
  1000 invånare