[[suggestion]]
Bahamas
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Nassau

Språk

Engelska (officiell), kreol (bland immigranter från Haiti)

Religion

Protestanter 67,6 %, katoliker 13,5 %, andra kristna 15,2 %, andra/ingen/ospecificerad 3,7 (2000)

Befolkningsantal

391 232 (2016)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell parlamentarisk demokrati

Area

13 878 kvadratkilometer

Valuta

Bahamansk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

22 517 PPP$

Nationaldag

10 juli

Andra landsidor

Geografi

Bahamas består av femton större och runt 700 mindre öar av korallkalksten. Ögruppen sträcker sig nästan 80 mil från Haiti i sydost till Florida i nordväst och har ca 2400 rev och sandbankar. Endast 5,4 % av Bahamas är landområde då det mest är täckt av vatten. De fyra största öarna, Andros, Great Abaco, Great Inagua och Grand Bahama, utgör mer än två tredjedelar av landområdet.

Det finns stora skogar av karibisk tall. Tillgången till sötvatten är mycket begränsad på Bahamas. Det finns inga floder och regnvattnet försvinner ned i den porösa kalkstenen. Därför måste invånarna samla regnvatten i cisterner och bassänger. Bahamas har ett subtropiskt klimat.

Vintrarna är milda och somrarna är varma och fuktiga. Från juni till september är det regnperiod. Tropiska orkaner förekommer på hösten och de kan orsaka stora skador. Ögruppen är mycket känslig för klimatförändringar. De marina ekosystemen tål inte stora temperaturskillnader och då 80 % av landområdena ligger endast 1,5 meter över havet gör det landet mycket känsligt för höjningar av havsnivån.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Bahamas, skulle vi behöva 2.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det sägs att Christofer Columbus för första gången satte sin fot i den "nya världen" när han landsteg på en av Bahamas öar år 1492. Spanjorerna var dock inte intresserade av öarna eftersom de saknade ädelstenar. Istället utnyttjade de arawakerna, fiskarna på Bahamas, som slavar i guldgruvor i andra delar av det spanska imperiet. Redan år 1520 var ögruppen tömd på folk. Det skulle ta århundraden innan britterna anlände och insåg öns strategiska värde. Bahamas koloniserades av britter och deras afrikanska slavar.

Fram till år 1834 var den viktigaste ekonomiska verksamheten slavhandel, sjöröveri och smuggling. Den vita eliten dominerade i 300 år. År 1942 demonstrerade svarta arbetare mot lönediskriminering, och elva år senare bildades landets första politiska parti. Det progressiva liberala partiet, PLP, samlade den svarta befolkningen och fick ett allt större politiskt inflytande. år 1973 blev Bahamas självständigt från Storbritannien.

Samhälle och politik

Sedan slutet av 1960-talet har de två partierna PLP och FNM skiftats med att ha regeringsmakten i landet. Bahamas är medlem i det brittiska samväldet; en frivillig sammanslutning av Storbritannien och dess tidigare kolonier. Den brittiska regenten (Drottning Elizabeth II) är statsöverhuvudet, men har endast en symbolisk betydelse. Regeringen är den utövande myndigheten och ansvarig för parlamentet. Domstolarna är fria, men har kritiserats för långa väntetider. Många sitter därför fängslade utan en fastställd dom.

Sedan 1960-talet har många migrantarbetare kommit till Bahamas från Haiti och Kuba. Detta har lett till spänningar, särskilt mellan invånarna på Bahamas och haitier. Människorättsorganisationer rapporterar om övergrepp och omänskliga förhållande i landets enda asylmottagning.

Bahamas har länge varit ett paradis för pengatvättning och narkotikasmuggling. Den amerikanska kustbevakningen samarbetar med Bahamas för att stoppa smugglingen och den illegala invandringen.

De senaste åren har det varit hög arbetslöshet och ökande kriminalitet i landet. Antal mord är bland de högsta siffrorna i världen.

Ekonomi och handel

Bahamas är ett av de rikaste länderna i Karibien. På 1950-talet blev turistnäringen uppbyggd och den står idag för nästan hälften av landets bruttonationalprodukt (BNP). Var tredje bahaman arbetar med turism. Bahamas ekonomi är sårbar för svängningar i USA:s ekonomi som dels beror på att de flesta turisterna är amerikaner och dels på att den bahamanska dollarn är knuten till den amerikanska dollarn.

Den globala finanskrisen år 2008 bromsade den ekonomiska tillväxten, men åren efter har förhållandena stabiliserats igen. Den viktigaste ekonomiska sektorn efter turism är finansverksamheten, där utländska banken är i centrum. Bahamas har inte mervärdesskatt eller inkomstskatt. Många utländska företag har därmed etablerat sig i landet.

Under de senaste åren har internationell kritik tvingat de bahamanska myndigheterna att införa striktare riktlinjer för finanssektorn. Eftersom Bahamas har dålig jordmån och få naturresurser så måste det mesta importeras. Majoriteten av intäkterna till statskassan kommer från import- och hamnavgifter. Dessutom har landet tjänat pengar på att sälja statliga företag till privata aktörer.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bahamas för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Bahamas

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  13 880
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  0,8
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  51,5
  Procent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  399 285
  1000 invånare
  Antal fertila
  1,9
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,362
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,807
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  79
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  73
  År
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  17
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  614
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  29
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  12
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  6,32
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  4,8
  Hektar per person
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  Data saknas
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  1,001
  Skala
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  65
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  51,6
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  50,0
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  98,4
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  92
  Procent
 •  

  Bahamas

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  27,6
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  Data saknas
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  Data saknas
  US dollar