[[suggestion]]
Bahrain
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Manama

Etniska grupper

Bahrainare 46 %, asiater 45,5 %, övriga araber 4,7 %, afrikaner 1,6 %, europeér 1 % och övriga 1,2 % (uppskattning fr 2010)

Språk

Arabiska (officiell), engelska, farsi, urdu

Religion

Muslimer (shia och sunni) 81,2 %, kristna 9 %, andra 9,8 % (2001)

Befolkningsantal

1,346,613

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

760 kvadratkilometer

Valuta

Bahrainska dollar

Nationaldag

16 december

Andra landsidor

Geografi

Bahrain är en liten östat i den Persiska viken och består av 30 öar. Det bor människor på sex av öarna och ön Bahrain är den största och viktigaste. Bahrain har en broförbindelse med grannstaten Saudiarabien. Det finns mycket fisk i Bahrains havsområde och det är en viktig naturresurs för landet.

92 procent av Bahrains landyta är sandöken och bara 2,9 procent av landet är odlingsbar. Trots att landet har mycket öken är Bahrain grönare än många andra länder i regionen eftersom flera växtarter har anpassat sig till öknen och den salthaltiga miljön. Temperaturen kan nå upp till 50 grader. Den en gång stora färskvattenreserven är i stort sett uttömd och det mesta av dricksvattnet utvinns efter avsaltning från havet. Ökenspridningen är dock ett av de mest centrala miljöproblemen och dessutom förorenas havet av oljeutsläpp. I Bahrains ökenområde kan man uppleva sandstormar.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Bahrain, skulle vi behöva 4.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Osmanerna och britterna erkände Bahrain som en självständig stat år 1913, men landet förblev under Storbritanniens beskydd. Främst eftersom både Iran och Turkiet gjorde anspråk på Bahrain. Landet förblev ett brittiskt protektorat fram till självständigheten 1971. Relationen med Storbritannien kvarstod eftersom Bahrain blev britternas politiska högkvarter i den Persiska viken.  Moderniseringen av Bahrain började år 1932 då man upptäckte mycket olja i landet.

Landet har sedan 1700-talet styrts av shejkdynastin al-Khalifa som är sunnimuslimer. Det förekom upplopp mot regimen 1994 och efter tronskiftet 1999 blev regimen något mindre hårdhänt.  Shejk Hamad bin ISA al-Khalifa tog över som emir (furste, härskare) i Bahrain 1999 och har visat en önskan om att modernisera landet. Efter en folkomröstning blev Bahrain en konstitutionell monarki 2002. Den nya grundlagen tillfredställde inte förväntningarna som många hade på den nya emiren eftersom att han bland annat förstärkte sin egen maktposition. Kvinnors levnadsstandard blev märkbart bättre 2002, bland annat fick också kvinnor ställa upp som kandidater i parlamentsvalet vilket var det första i Bahrain på tre decennier.

Protesterna under den arabiska våren slogs ner, också med hjälp av militärt stöd och insatser från medlemsländer i Gulfstaternas samarbetsråd, särskilt från Saudiarabien. Myndigheterna menade att demonstrationerna stöttades av Iran och var ett angrepp mot sunnimuslimer. Emiren lyckades kväva upproret med stridsvagnar och gummikulor. Som en följd massarresterades regimkritiker, såsom läkare och andra sjukhusanställda eftersom de hjälpt sårade demonstranter. Över 1600 personer arresterades. Flera rapporter från organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter berättar om tortyr och våld. Kopplingen till Iran som regimen hävdade stärktes inte. 2013 förbjöd Kung Hamad protester och demonstrationer i huvudstaden Manama. Även föräldrar till ungdomar som deltar i protesterna kan straffas. Rättssystemet har i loppet av de sista åren dömt shiamuslimska oppositionella medan polis och säkerhetsvakter frikänns för brott mot demonstranterna. 

Samhälle och politik

Nationalförsamlingen upplöstes 1975 men 2002 blev den återupprättad. Nationalförsamlingen består av 40 folkvalda medlemmar i representanthuset samt ett råd som också har 40 medlemmar vilka väljs av kungen. Politiska listor tilläts 2002 men partier är fortsatt förbjudna.

Enligt ett flertal rapporter kränker Bahrains regering regelbundet medborgarnas yttrande- och pressfrihet. Några menar likväl att i jämförelse med förr har situationen i landet blivit bättre. Bahrain är en konstitutionell monarki och deras ledare är kung Hamad. Kungens släkt besitter betydande politiska och militära positioner. 2002 hölls val till parlamentet där 40 politiker valdes in. Valet var det första i Bahrain på 30 år. Trots reformer har kungen och al-Khalifa-släkten mycket makt och det har ofta förekommit oroligheter som grundas i den långvariga konflikten mellan shiamuslimer och sunnimuslimer.  

Våren 2011 förekom en rad demonstrationer för större politisk frihet och lika rättigheter för alla. Folket krävde att regimen skulle avgå. Demonstranter slogs hårt ner av säkerhetsstyrkorna. Bahrain har också i flera år haft gränsdispyter med grannlandet Qatar över flera öar. Det är fortsatt stort missnöje kring den politiska situationen i landet vilken har utvecklats till en stor diskussion i landet om hur man kan hitta politiska lösningar på detta.

Det sociala välfärdssystemet i Bahrain är väl utvecklat. Levnadsstandarden är relativt hög och situationen för kvinnor är relativt sett bättre i Bahrain än i andra länder i regionen. Kvinnor har rätt till att äga och ärva egendom, de har egna pass och kan resa utan sällskap av en manlig släkting. De kan också välja vilka slags kläder de önskar bara. Arbetslivet är dock långt ifrån jämställt och kvinnor får lägre lön för lika arbete.

2014 beslutar regimen att delta i den USA-ledda krigsföringen mot Den islamska staten (IS). Som en del av krigsföringen mot terror inskränker och förbjuder regimen användning av sociala medier och stänger tv-kanalen Al-Arabs, det sistnämnda efter att de sände en intervju med en shiamuslimsk oppositionspolitiker. 

Ekonomi och handel

Bahrain är en rik stat tack vare de omfattande olje- och gasresurserna. Skattesatsen på inkomst är 0 procent. Det första betydande fyndet av olja i Bahrain gjordes den 1 juni år 1932. Innan oljefynden var landets ekonomi främst baserad på handel. Senare har oljan blivit en grundval för landets ekonomi. Olje- och gasresurserna började ta slut på 1970-talet och när detta inträffade bestämde sig Bahrain för att satsa på andra sektorer. Detta har medfört att Bahrain är ett av de mest betydelsefulla bankcentrerna i den Persiska viken. I Bahrain har man sedan år 2004 arrangerat Formel 1-lopp vilket också har stärkt landets ställning som ett internationellt centrum. Jordbruket står endast för 1 procent av Bahrains bruttonationalprodukt (BNP), eftersom endast knappt 3 procent av landet är av brukbar jord.

Under oroligheterna i landet 2011 påverkades ekonomin men de senaste åren har läget förbättrats mycket tack vara att turisterna har börjat komma tillbaka. Arbetslöshet bland landets unga och den statliga skulden är utmaningar som Bahrain kommer att tvingas ta tag i.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bahrain för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  58 220 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  88,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  31 338
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  23,45
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  34,0
  Procent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,437
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  36
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  61,31
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  64,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  4,1
  Procent av BNP
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  7
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,0
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  75
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  12
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  14
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  12
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  94,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  94,9
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,4
  Procent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,233
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  10,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  20,6
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  7,50
  Procent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  98,7
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  132,2
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  19 592
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  5,6
  Procent
  Arbetslöshet
  1,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  35 432 686 170
  US Dollar
  BNP per invånare
  23 739
  US Dollar
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  95,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Bahrain

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  42
  Personer
  Befolkningsantal
  1 566 993
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  681
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  367
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,846
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  75
  År
  Lyckoindexet
  6,20
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)