[[suggestion]]
Barbados
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bridgetown

Etniska grupper

Svarta 92,4 %, vita 2,7 %, mixade 3,1 %, östindier 1,3 %, andra 0,2 %, ospecifierade 0,2 % (2010)

Språk

Engelska

Religion

Protestanter 66,3 %, Katoliker 3,8 %, övriga kristna 5,4 %, rastafari 1 %, andra 1,5 %, ingen 20,6 %, ospecifierade 1,2 % (2010)

Befolkningsantal

290 604 (juli, 2015)

Area

430 kvadratkilometer

Valuta

Barbadisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

18 065 PPP$

Nationaldag

30 november

Andra landsidor

Geografi

Barbados är en liten östat som ligger mellan det Karibiska havet och Atlanten, cirka 435 kilometer nordost från Venezuela. Ön ligger för sig själv, öster om de andra karibiska öarna. Barbados är ytmässigt en av världens minsta stater, 23 kilometer bred och 34 kilometer lång.

Barbados är en relativt platt ö men i inlandet finns det höglandsplatåer. Korallrev omringar öns vackra sandstränder. Barbados är för det mesta skonat från orkaner och tropiska stormar och tack vare att ön ligger långt österut i Atlanten ligger den precis utanför orkanbältet. Nästan hela Barbados är odlingsbar eftersom korallreven ger ifrån sig näringsämnen till jorden. Landet saknar floder, då regnvattnet rinner ut till havs.

Klimatet är tropiskt med regn från juni till oktober. Resten av året är det ett torrt klimat. 300 år av sockerindustri har gjort att landet bara har lite skog, ungefär 12 procent av landytan.

Earth Ecoprint

2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Barbados, skulle vi behöva 2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Portugisiska sjömän kom till ön på 1500-talet. Ön var då obebodd men har sannolikt tidigare varit befolkat av karibier och arawak-indianer. Omkring 2000 emigranter från England bosatte sig på ön på 1620-talet och ön deklarerades som en brittisk koloni. Slavar från Afrika skeppades till Barbados för att arbeta på de många sockerplantagen. De sista slavarna frigjordes år 1838. Redan år 1639 upprättades ett parlament på ön som medförde större självstyre. 1966 blev ön en oberoende stat i det brittiska samväldet.   

Efter att landet blev självständigt har det varit två stora partier som haft den politiska makten. Det demokratiska arbetarpartiet (DLP) och Barbados arbetarparti (BLP). De har turats om att sitta vid makten. Det har inte inneburit några större förändringar vid maktskiftena. Bägge partierna har genomfört olika reformer, och i sämre tider, blivit tvungna att försöka spara pengar. Under 2000-talet lyckades Owen Arthur från BLP att sänka arbetslösheten och förbättra landets ekonomi. Han blev också populär hos folket eftersom att han satsade på att stärka den nationella identiteten genom att införa nya högtider och nationella symboler. DLP har suttit vid makten sedan 2008, partiet lyckades med knapp marginal behålla regeringsmakten i valet 2013. Statsminister blev då Freundel Stuart.

Samhälle och politik

Barbados är en oberoende stat inom det brittiska samväldet. Statsöverhuvudet är den brittiske monarken drottning Elizabeth II och är på ön representerad av en generalguvernör.

Den utövande makten ligger hos regeringen som är ansvarig för den lagstiftande församlingen, parlamentet, vilket har två kamrar. Politiker väljs in genom direktval. De två största politiska partierna är det socialdemokratiska arbetarpartiet (BLP) och mittpartiet det demokratiska arbetarpartiet (DLP) som vid valet i januari år 2008 fick två tredjedelar av mandatet i parlamentet. De centrala frågorna i politiken är de höga levnads- och boendekostnaderna. Invånarna är för det mesta ättlingar till de afrikanska slavarna. Befolkningstätheten är bland de högsta i världen.

Politisk och ekonomisk stabilitet har gett landet en förhållandevis hög levnadsstandard. Barbados har en av de högsta BNP/capita i Karibien och har ett väl utvecklat sjukvård- och utbildningssystem.

Kriminalitet och handel med narkotika är ett känt problem för landet. Även om antalet mord är bland de lägsta i Karibien är siffran dubbelt så hög som i USA. Ett annat samhällsproblem är våld mot kvinnor.

Ekonomi och handel

Barbados är en av Karibiens mest välmående stater. Landets ekonomi har traditionellt varit baserad på sockerproduktion men i början av 1970-talet passerade turismen sockret som Barbados viktigaste inkomstkälla. Turismen står för hälften av landets intäkter och varje år besöks Barbados av fler turister än vad det finns invånare på ön. Majoriteten av turisterna kommer från USA. Efter terrorattackerna den 11/9 år 2001 reste färre turister från USA vilket medförde en nedgång i Barbados ekonomi.

Finansiella tjänster är också en viktig del av ekonomin och flera internationella banker håller till på ön. Ön är också känd för sin romproduktion. Både sockerindustrin och turismen är säsongspräglad, något som tidvis leder till en stor arbetslöshet och många barbadier har åkt utomlands på jakt efter arbete.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Barbados för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  16 200 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,009
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,800
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,669
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  80
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  74
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  43,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  32,0
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  665
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,6
  Hektar per person
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  1 272
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,49
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,7
  Procent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  298
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  6
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  68
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  Data saknas
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  48,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  14,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  11,3
  Procent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  43
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  77
  År
  Spridning av malaria
  7,4
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  170
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  26
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  32
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  197
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  99,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  89,2
  Procent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,291
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  14,4
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  50,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  15,37
  Procent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  57,1
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  86,7
  Procent
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  30,0
  Procent
  Arbetslöshet
  9,6
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  4 673 500 000
  US Dollar
  BNP per invånare
  16 357
  US Dollar
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  32,2
  Procent internetanvändare
 •  

  Barbados

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  286 388
  1000 invånare