[[suggestion]]
Belgien
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bryssel

Etniska grupper

Flamländare 58%, vallonier 31%, övriga 11%

Språk

Flamländska (nederländska), franska och tyska

Religion

Katoliker 75%, övriga 25%

Befolkningsantal

11 323 973 (juli, 2015)

Demokrati och statsskick

Federal konstitutionell monarki

Area

30 528 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

46 429 PPP$

Nationaldag

21 juli

Andra landsidor

Geografi

Belgien är ungefär lika stort som Småland och är därmed ett av Europas minsta länder. Landet kan delas in i tre landskapsområden. Vid kusten i nordväst ligger ett slättområde. Där är jorden och vegetationen präglad av att området tidigare var havsbotten. Den sydliga delen av landet domineras av höga områden med gröna dalar där det rinner floder och kanaler. I landets sydostliga del ligger bergskedjan Ardennerna.

Belgien har ett typiskt kustklimat med milda vintrar och svala somrar. Landet är ett av de mest industrialiserade i världen, något som har bidragit till stor förorening. Denna luftförorening är särskilt tydlig i städerna. Vattenkvaliteten är dessutom en av Europas sämsta.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Belgien, skulle vi behöva 3.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det som idag är Belgien har tidigare ingått i flera av de stora europeiska rikena. På 1500-talet blev området en del av det Tysk-romerska riket och de kommande tretusen åren var landet styrt av olika härskare. Belgien blev upprättat år 1831, sammansatt av Nederländernas sydliga delar och Frankrikes norra delar. En omfattande industrialiseringsprocess gjorde att landet började utforska delar av Afrika på jakt efter råvaror och i början av 1900-talet kom Belgien att härska över stora landområden i centrala Afrika.

Under de bägge världskrigen blev landet invaderat av tyskarna. Det var detta som bland annat bidrog till att landet i efterkrigstiden gav upp sin ursprungliga neutralitet och blev en central medlem i försvarsalliansen NATO. Belgien var även ett av länderna som var med och grundade EU.

Belgien är indelat i tre delar. Flandern, där man främst pratar nederländska; Vallonia, mestadels franskt samt huvudstaden Bryssel där båda språken används. Efter andra världskriget blev det tydligt att det fanns motsättningar mellan Flandern och Vallonia. På 1960-talet fastslogs en språkgräns. Det fanns också splittringar när det kommer till politiska intressen i både Flandern och Vallonia. Varje politisk grupp; kristdemokraterna, socialisterna och liberalerna hade olika regionala intressen. Det blev svårt att bygga stabila regeringar och komma fram till lösningar på ekonomiska frågor.

På 1970 och 1980-talen blev delningen mellan Flandern och Vallonia ännu mer markant. Vallonia drabbades av prisnedgången på stål vilket var områdets största intäkt. Det ledde till att extrema nationalistiska grupper och partier växte fram. Belgien påbörjade under den här tiden ett arbete för ökad självständighet för bägge regionerna. 1993 blev Belgien en förbundsstat med starkt regionalt självstyre, en fråga som drevs av ”Flamländskt Intresse” (Vlaams Blok, VB), ett högerpopulistiskt parti. Även efter att en domstol 2004 slog fast att VB var ett rasistiskt parti har de stöd av delar av befolkningen. Flandern är ett rikare område än Vallonia och vill gärna behålla mer av de pengar som i dagsläget överförs till Vallonia som har en sämre ekonomi och högre arbetslöshet.

Efter det senaste valet 2014 finns för första gången med ett parti i regeringen som driver frågan om att dela Belgien, nämligen det flamländska högernationalistiska pariet Ny-flamländska alliansen (N-VA). Ursprungligen var det N-VA’s ledare Bart De Wever som skulle bilda regeringen men processen drog ut på tiden så uppdraget gick istället till det flamländska kristdemokratiska partiet CD&V och den liberala reformrörelsen MR. Ett av de största uppdragen för den nya samlingsregeringen är att få ordning på ekonomin, dels det stora budgetunderskottet men också den växande statsskulden.

Samhälle och politik

Belgien är en federal konstitutionell monarki, men kungens makt har reducerats de senaste årtiondena. Idag är det statsministern som styr landet i samarbete med regeringen. Den belgiska politiken har sedan självständigheten, präglats av de kulturella, språkliga och ekonomiska olikheterna mellan regionerna. I Flandern pratas det flamländska (en nederländsk dialekt), i Vallonien pratar folket franska och i östra Vallonien pratar de tyska. Dessutom är huvudstaden Bryssel en egen region, där franska och flamländska är officiella språk. Dessa regioner har alla egna parlament. Den historiska och ekonomiska utvecklingen har skiljt sig åt mellan regionerna vilket har resulterat i ökade politiska spänningar. År 2010-2011 upplevde landet en regeringskris efter oenighet om en grundlagsändring som skulle ge större självstyre för regionerna.

Arbetslösheten i landet är stor trots en generellt hög välfärdsnivå. Belgien är en viktig aktör i internationell politik, bland annat ligger NATO:s och EU:s högkvarter i Belgiens huvudstad Bryssel. (Mer om det politiska läget i Belgien finns att hitta under ”Historia”.)

Belgien har en åldrande befolkning och utgifterna som har med pension att göra har länge varit högre än landets intäkter. I loppet av 2000-talet har flera diskutabla lagar vedertagets. Bland annat blev det 2002 lagligt med aktiv dödshjälp Belgien är andra landet i världen, efter Nederländerna, som inför denna lag.

Ekonomi och handel

Belgiens ekonomi är mycket varierande och modern. En förklaring till detta är landets tidiga och snabba industrialisering, dess fördelaktiga geografiska placering och det välfungerande transportnätverket. De viktigaste exportvarorna är livsmedel, bilar, petroleumprodukter och textilier. Belgien är även känt för sin chokladproduktion och ett stort utbud av ölsorter. Mer än 80 procent av råvarorna för industrin måste dock importeras. Landets tjänstesektor är väl utvecklad och står för cirka 70 procent av BNP.

Det är stor skillnad på ekonomin i norr jämfört med i söder: Den nordliga hamnstaden Antwerpen har en modern exportorienterad industri medan ekonomin i Bryssel domineras av tjänstesektorn och finansmarknader. Efter att efterfrågan på landets exportvaror sjunkit drastiskt under början av 1980-talet gick Belgien in i en långvarig ekonomisk nedgångsperiod. En stor utlandsskuld och en föråldrad industri var två av flera anledningar till detta. Regeringen satte igång ett omfattade reformarbete på 1990-talet vilket förbättrade ekonomin. Under de senaste åren har Belgien påverkats av den globala finanskrisen men trots detta är den belgiska ekonomin starkare i jämförelse med flera andra länder i eurozonen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Belgien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Belgien

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  30 530
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  27,0
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  22,6
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  11 498 519
  1000 invånare
  Antal fertila
  1,9
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,073
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,916
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  80
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  83
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  77
  År
 •  

  Belgien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  33 703
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  Data saknas
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  9 951
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  90
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  60 928
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Belgien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  2
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,560
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Belgien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  9
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Belgien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  8,33
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  6,7
  Hektar per person
 •  

  Belgien

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  Data saknas
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,978
  Skala
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  75
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  32,7
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  23,7
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  29,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Belgien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  100,0
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  100
  Procent
 •  

  Belgien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  21,9
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  Data saknas
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  Data saknas
  US dollar