[[suggestion]]
Belize
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Belmopan

Etniska grupper

Mestiser 52,9 %, kreoler 25,9 %, Maya 11,3 %, garifunere 6,1 %, östindier 3,9 %, mennoniter 3,6 %, vita 1,2 %, asiater 1 %, andra 1,2 %, oidentifierade 0,3 % (2010)

Språk

Engelska 62, 9 % (officiellt språk), Spanska 56,6 %, kreolska 44,6 %, mayadialekter 10,5 %, tyska 3,2 %, garifuna (karibiska) 2,9 %, andra 1,8 %, okänt 0,3 % (2010)

Religion

Katoliker 40,1 %, protestanter 31,5 %, jehovas vittnen 1,7 %, andra 10,5 %, okänt 0,6 %, ingen 15,5 % (2010)

Befolkningsantal

347 369 (juli, 2015)

Area

22 966 kvadratkilometer

Valuta

Belizisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

8 462 PPP$

Nationaldag

21 september

Andra landsidor

Geografi

Belize är en liten stat som ligger i Centralamerika på Yucatanhalvöns sydöstra kust. De norra delarna av Belize består av träskmarker och regnskog. I söder ligger den låga bergskedjan Mayabergen, där Belizes högsta punkt Victoria Peak (1160 meter över havet), ligger. Vid Belizes kust ligger det norra halvklotets största korallrev, Belize barriärrev, och finns med på UNESCO:s världsarvslista.

Klimatet är tropiskt och landet har en rik flora och fauna. Regnperioden varar från maj till november. Naturkatastrofer som orkaner och översvämningar är ett regelbundet problem för Belize. Turismen är viktig för landet och har de senaste åren motiverat att värna om regnskogen istället för att hugga ner skog för att bygga ut vattenkraften i området. Belizes regnskog är ett av Centralamerikas största orörda regnskogsområde med många utrotningshotade arter.

Earth Earth Ecoprint

2.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Belize, skulle vi behöva 2.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Belize var ursprungligen en del av mayakulturens område. Mayaindianerna levde i området på 1500-talet när européerna, huvudsaklien spanjorer, anlände. Från år 1638 slog sig brittiska pirater ned i området, byggde flera kolonier och tog med sig afrikanska slavar som arbetade med skogsverksamhet. Spanjorerna försökte flera gånger att driva ut britterna med våld. Belize blev en brittisk koloni år 1840 under namnet brittiska Honduras. Brittiska Honduras fick internt självstyre år 1964 och nio år senare bytte landet namn till Belize. Guatemala gjorde anspråk på området, men Belize lyckades att bli självständigt år 1981. Guatemala gick med på att erkänna Belize först tio år senare och menar fortfarande att de har rätt till ett område som motsvarar halva Belize.

Två politiska partier har turats om att sitta på makten i landet, Folkets förenade parti (PUP) och det Förenade demokratiska partiet (UDP). Under 2000-talet styrde PUP med statsminister Said Musa i spetsen. Korruption har länge varit ett stort problem. Under våren 2005 förekom stora demonstrationer och strejker. Orsaken var att IMF (den internationella valutafonden) gav Belize råd om att öka skatterna och frysa de offentligt anställdas löner. Att PUP beskylldes för korruption ledde till att UDP vann valet 2008. UDP’s ledare Dean Barrow blev landets första svarta statsminister. Flera av de företag som PUP hade privatiserat förstatligade Barrow. Han bildade också en ny polis- och säkerhetsavdelning kopplad till försvaret. Anledning till en sådan avdelning är det ökade problemet med kriminalitet i Belize. I parlamentsvalet 2012 lyckades UDP behålla regeringsmakten.

2013 fastlog högsta domstolen i landet att alla statens kontrakt om att borra efter olja i närheten av de sårbara korrallreven var olagliga.

Samhälle och politik

Belize har kulturellt sett mer gemensamt med de karibiska staterna än sina centralamerikanska grannar. Belize, tidigare kallad brittiska Honduras, var Storbritanniens sista koloni i Amerika. Landet är en konstitutionell monarki och är medlem i det brittiska samväldet. Drottning Elizabeth II är landets statsöverhuvud. Drottningens representant är en generalguvernör som enligt lagen måste vara en belizier.

Belizes parlament är uppbyggt efter ett brittiskt mönster.Nuvarande statsministern är Dean Barrow från United Democratic Party (UDP).

Belize har problem med våldsam kriminalitet på grund av att landet är ett transitland för narkotikahandeln mellan Sydamerika och USA. 2012 rapporterade FN att Belize är världens sjätte mest våldsamma land som inte är i krig. Det sker 40 mord per 100 000 invånare.

Omkring en av tre invånare lever i fattigdom. I de södra delarna, där merparten av landets urbefolkning bor är undernäringen dubbelt så hög som i landet generellt. Spädbarnsdödligheten har sjunkit de senaste åren eftersom fler får hjälp av barnmorskor. Andelen av befolkningen som är smittade av HIV/AIDS är bland de högsta i Latinamerika.

Ekonomi och handel

Lantbruk och turism är landets viktigaste inkomstkällor. Tjänstesektorns andel av landets bruttonationalprodukt (BNP) är på väg att bli större. Skogsavverkning och export har en lång historia på ön, något som de brittiska kolonialisterna hade framgång med redan på 1600-talet.

De viktigaste exportvarorna är socker, bananer, citrusfrukter, apelsinkoncentrat samt textil och konfektion. Belizes viktigaste handelspartners är USA, Storbritannien och Mexiko. Landets exportbaserade ekonomi är mycket beroende av USA:s ekonomiska situation och generellt av priserna på världsmarknaden. Från USA kommer många kryssningsfartyg och antalet turister till Belize har ökat. Turisterna kommer först och främst för att se lämningar av mayaindianernas bosättningar.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Belize för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  34 080 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  14,9
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,017
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,550
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  45,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  10,8
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  495
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,41
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  6,1
  Procent
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  Data saknas
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  27,50
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  63,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,3
  Procent av BNP
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  6,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,8
  Procent
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  14
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  1,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  76
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  28
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  69
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  36
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  77,6
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  70,3
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  96,1
  Procent
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,375
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  51,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  40,2
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  9,38
  Procent
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  92,2
  Procent
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  22,4
  Procent
  Arbetslöshet
  9,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 862 614 800
  US Dollar
  BNP per invånare
  4 971
  US Dollar
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  47,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Belize

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  114
  Personer
  Befolkningsantal
  382 444
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  274
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  3 125
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,708
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  78
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  75
  År
  Lyckoindexet
  5,96
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)