[[suggestion]]
Benin
Benin

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Porto-Novo

Etniska grupper

Fonfolket 39,2 %, adjaene 15,2 %, yorubaene 12,3 %, baribaene 9,2 %, peulhene 7 %, ottamariene 6,1 %, yoa-lokpafolket 4 %, dendiene 2,5 %, andra 1,6 % (inkluderat européer), ospecificerad 2,9 % (2002)

Språk

Franska (officiell), fon och yoruba (vanligt i södra Benin), stamspråk (minst 6 stycken i norr)

Religion

Katoliker 27,1 %, muslimer 24,4, vodoo 17,3 %, protestanter 10,4 %, andra kristna 5,3 %, andra/ingen/ospecificerad 15,5 % (2002)

Befolkningsantal

9 598 787

Area

112, 622 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BCEAO)

Bruttonationalinkomst per invånare

2 168 PPP$

Nationaldag

1 augusti

Andra landsidor

Geografi

Benin är en liten västafrikansk stat som ligger på nordkusten av Guineabukten. Landet gränsar med Nigeria, Niger, Togo och Burkina Faso. Längs Benins cirka 100 kilometers smala kustlinje finns det sanddynor och många laguner. Benin sträcker sig från kusten och 665 kilometer inåt inlandet där det finns hög- och lågplatåer med bördig jord som kan odlas. Torrperioden varar från december till mars och mellan mars och juli regnar det mycket. Benin har förhållandevis lite skog. Torrperioderna och skogbränder har ödelagt 59 procent av Benins ursprungliga skog.  

Ecoprint

0.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Benin, skulle vi behöva 0.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det existerade flera små kungadömen i området som senare skulle bli Benin. På 1700-talet grundades det mäktiga kungadömet Dahomey. Benins kust inkluderar området som blev känt som slavkusten där slavar såldes och skickades över Atlanten. På grund av Benins strategiska geografiska placering etablerade sig först portugiserna i området och senare kom även fransmän, holländare och britter. Efter europeisk rivalitet om kontroll över området blev Dahomey en fransk koloni i slutet av 1800-talet. Efter andra världskriget fortsatte landet att styras av Frankrike som en del av franska Västafrika, men år 1960 blev Dahomey självständigt. Under de första decennierna som självständig stat var landet ostabilt och flera statskupper genomfördes. Dahomey blev år 1972 en militärdiktatur som styrdes av major Mathieu Kérékou som deklarerade marxism-leninismen som landets officiella ideologi. År 1975 bytte Dahomey namn till Benin. Efter mycket folklig press påbörjades en demokratiseringsprocess år 1989 fram till 1990 och marxism-leninismen avskaffades som officiellt ideologi.

Samhälle och politik

Benin är idag en republik där presidenten väljs vart femte år och kan omväljas två sammanhängande perioder. Presidenten leder regeringen och utnämner ministrarna som formellt måste godkännas av parlamentet. Parlamentet har 83 medlemmar och väljs vart fjärde år. Landet har fått beröm för att vara ett av Afrikas mest stabila och demokratiska samhällen. Grundläggande mänskliga rättigheter som yttrandefrihet och pressfrihet upprätthålls och landets etniska och religiösa grupper lever fredligt tillsammans. Oppositionell aktivitet, fackföreningar och frivilliga organisationer är erkända i Benins grundlag från år 1990 och har fritt spelrum innanför landets demokratiska spelrum. Landets första val hölls år 1991.

Landet har dock många problem. Benin är ett av de fattigaste länderna i Afrika och korruption är utbrett. Der finns även hälsoproblem som malaria och Hiv/AIDS. Benin har också haft gränsstrider med sin nordliga grannstat Burkina Faso.

Ekonomi och handel

Trots att Benin har upplevt en förbättrad ekonomisk tillväxt de senaste åren är Benin fortfarande ett av världens fattigaste länder. Ekonomin är huvudsakligen baserad på jordbruk och handel. Handeln med grannländerna är viktig, särskilt handeln med Nigeria. Jordbruket representerar ungefär en tredjedel av värdeskapandet i Benin och hela intäktsgrunden för ungefär hälften av Benins befolkning. Jordbrukssektorn består i huvudsak av småbruk som odlar mat för dels självförsörjning och dels för småskalig försäljning. Benins export består särskilt av bomull och andra jordbruksprodukter som palmolja, kaffe och kakao. Benin är en av Afrikas största bomullproducenter. Benin har begränsade jordresurser men det finns kalksten, guld och olja. Korruption är utbrett och bekämpningen av korruption har varit prioriterat för många presidenter.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Benin för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  675 840 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  49,6
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,346
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  40,10
  Procent
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,515
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,326
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  59
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  55
  År
  Lyckoindexet
  4,88
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  44,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  61,5
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  99
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,4
  Hektar per person
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  6 318
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,61
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,0
  Procent
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 744
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 494
  Personer
  Fredsindex
  1,973
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  3 500
  Internflyktingar
  Korruption
  40
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  31,74
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  75,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  10,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  4,5
  Procent
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  98
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,4
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  57
  År
  Spridning av malaria
  367,9
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  405
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  33
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  94
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  58
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  52,5
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  32,9
  Procent
  Förväntade år i skolan
  9
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,0
  Procent
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,613
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  49,3
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  7,23
  Procent
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  100
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  41,4
  Procent
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  2,3
  Procent
  Arbetslöshet
  2,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  9 246 696 924
  US Dollar
  BNP per invånare
  827
  US Dollar
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  14,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Benin

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  68
  Personer
  Befolkningsantal
  11 485 674
  1000 invånare