[[suggestion]]
Bhutan
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Thimphu

Etniska grupper

Bhutaneser 50%, etniska nepaleser 35% (inkluderar lhotsampaene), infödingar eller nomadiska stammar 15%

Språk

Sharkopcha 28%, dzongkha (officiell) 24%, lhotshamkha 22%, andra 26% (2005)

Religion

Mahayanabuddhism 75%, indisk- och nepalesisktinspirerad hinduism 25%

Befolkningsantal

742 737 (2012)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell monarki

Area

38,394 kvadratkilometer

Valuta

Ngultrum

Bruttonationalinkomst per invånare

8 901 PPP$

Nationaldag

17 december

Andra landsidor

Geografi

Bhutan är en liten inlandsstat i Asien och ligger i Himalaya. Landet ligger mellan de två stormakterna Kina och Indien. Landskapet är ojämnt med många höga berg. De högsta bergen är Kula Nagri (7554 meter över havet) och Gangker Punsum (7550 meter över havet). I de nordliga bergen är temperaturen mycket låg. Bergen är den centrala delen av landet finns raviner där det rinner ett stort nätverk av floder, något som är viktigt för Bhutans jordbruk. Södra Bhutan är täckt av lövträdskogar som är betydande för landets träindustri. På grund av höjdskillnaderna varierar Bhutans klimat mycket i landets olika delar. På högplatån i söder är et tropiskt klimat, i de centrala delarna är det ett tempererat klimat och i de norra delarna är det arktiskt klimat. Bhutan har fem årstider; sommar, vinter, vår och monsuntid.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Bhutan, skulle vi behöva 2.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det har bott människor i Bhutanområdet i över 4000 år. Det finns dock lite information om Bhutans forntida historia och områdets infödda eftersom de viktigaste dokumenten ödelades efter att Punakhas bibliotek brann ned år 1827. Bhutan blev ett samlat rike på 1600-talet av den tibetanska buddhistiska laman Shabdrung Ngawang Namgyal. Han skapade en distinkt bhutanesisk kulturell identitet, som var olik den tibetanska han kom från. Efter Namgyals död år 1651 försökte tibetanerna att erövra landet men misslyckades. Från år 1770 var Bhutan ofta i konflikt med de brittiska myndigheterna i Indien. Ett inbördeskrig skakade Bhutan på 1870-talet men man uppnådde fred på 1880-talet. I början av 1900-talet blev Bhutan en monarki med ärftlig tronföljd. Sedan dess har Wangchukdynastin suttit på tronen. År 1910 fick britterna kontroll över Bhutans utrikespolitik, en kontroll som Indien tog över 1949. Indien förpliktade sig samtidigt att inte blanda sig i Bhutans inre angelägenheter. Indien och Bhutan har tack vare detta ett speciellt förhållande där Indien beskyddar Bhutan och har ett starkt inflytande på Bhutans utrikespolitik.

Samhälle och politik

Bhutan isolerade sig i många hundra år från omvärlden. På 1960-talet införde kungen reformer och landet började öppna upp sig. Landet fick sin första bil år 1961 och sin första tv år 1999. För att värna om den lokala buddhistiska kulturen hade Bhutan under många år en årlig kvot för antalet tillåtna utländska turister. Bhutan har genomfört en gradvis övergång från en monarki där kungen har haft absolut makt till att bli en parlamentarisk demokrati. I mars år 2008 genomfördes demokratiska val till landets parlament och samma år fick landet sin första grundlag, som innebar demokratiska reformer. Under de senaste åren har det utvecklats mot ett tvåpartisystem. Kungen har trots detta mycket makt och de båda politiska partierna är trogna monarkin. Människorättsorganisationer har uppmärksammat brott mot de mänskliga rättigheterna som bland annat tortyr och fängslande av politiskt oppositionella. En etnisk konflikt mellan den nepalesiska och den bhutanesiska folkgruppen har sedan slutet av 1980-talet skapat oro i Bhutan. Det buddhistiska kungadömet lägger stor vikt på att bevara sitt arv och traditioner och har bland annat inför ett påbud om traditionell klädsel för sina medborgare.

Ekonomi och handel

Bhutan är en av världens minst utvecklade ekonomier med en av världens lägsta bruttonationalprodukter (BNP). Jordbruket sysselsätter omkring 60 procent av invånarna och de flesta av dessa år självförsörjande, något som alltså faller utanför den nationella ekonomin. Indien är Bhutans viktigaste handelspartner och bidrar med cirka 70 procent av Bhutans import och tar emot 50 procent av Bhutans export. De viktigaste exportartiklarna är elektricitet, cement, timmer och frukt. De viktigaste importvarorna är fordon, maskiner och maskindelar, dieselolja och ris. Landet har stora naturresurser i form av vattenkraft, skog och mineraler, men majoriteten av resurserna är outnyttjade. Bhutan har valt att mäta landets utveckling genom att använda måttet gross national happiness som inte bara är en indikator för ekonomisk tillväxt och fördelning utan också hur klimat-, kultur- och hälsotillstånden är och den generella trivseln i landet. Landet har under de senaste åren upplevt ökad ekonomisk tillväxt.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bhutan för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  118 540 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,175
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  12,00
  Procent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,446
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  34,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  1 001
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,29
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  4
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,545
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  68
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  29,81
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  74,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  5,9
  Procent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  31
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,1
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  68
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  148
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  17
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  28
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  134
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  87,3
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  57,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  79,9
  Procent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,477
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  18,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  40,1
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  8,51
  Procent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  34,2
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  9,2
  Procent
  Arbetslöshet
  2,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  2 528 007 911
  US Dollar
  BNP per invånare
  3 130
  US Dollar
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  48,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Bhutan

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  817 054
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  8 357
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,612
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  70
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  66
  År
  Lyckoindexet
  5,08
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)