[[suggestion]]
Botswana
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Gaborone

Etniska grupper

Tswana/setswana 79 %, kalanga 11 %, basarwa 3 %, andra/ingen/ospecificerad 7 %

Språk

Setswana, kalanga, sekgalagadi, engelska, övriga (2001)

Religion

Kristna 71.6%, badimo 6%, andra/ingen/ospecificerad 22,4 % (2001)

Befolkningsantal

2 182 719 (2015)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

581 730 kvadratkilometer

Valuta

Pula

Bruttonationalinkomst per invånare

16 957 PPP$

Nationaldag

30 september

Andra landsidor

Geografi

Botswana är ett ganska så platt land som ligger i södra Afrika. Landet består i stor utsträckning av ökenlandskap. Den mest kända öknen i Botswana är Kalahariöknen vilken täcker en tredjedel av landytan. Okavango-deltat är ett av världens största inlandsdelta och är ett av Afrikas sju naturunderverk. Inget av deltats vatten rinner ut i havet utan sugs upp av växter, avdunstar eller sipprar ner i marken och blir till grundvatten. Vattnet från Okavango gör djur- och växtlivet väldigt rikt, trots att Botswana har lite nederbörd.

Botswana drabbas likväl av ökenspridning och torka. Ökenspridningen skylls på att det finns för många djur som betar på utsatta områden samt att denna effekt förstärks av den globala uppvärmningen. 

Earth Ecoprint

1.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Botswana, skulle vi behöva 1.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Det har bott människor i Botswana i tiotusentals år. Här bodde San-folket som är ett av världens äldsta folkslag. Botswana präglades på 1800-talet av krig mellan landets olika folkgrupper. När flera olika kolonialmakter etablerades sig området, parallellt med hög invandring, pressades landet och konflikter mellan folkgrupperna blossade upp igen. 1876 bad Botswanas kung om brittiskt beskydd från en folkgrupp från Transvaal (en provins i dagens Sydafrika). Britterna var inte intresserade av detta men upprättade istället, för att värna om sina egna intressen, ett brittiskt protektorat som de kallade Bechunanaland (Botswana).

Först 1966 blev Botswana självständigt och demokrati infördes. Andra länder och utländska bolag uppmanades snabbt att etablera företag och handel i och med landet. På 1970-talet började en period av ekonomisk tillväxt. Då påbörjade utländska bolag att utvinna diamanter, koppar och nickel från landets rika minerallager. Övergången från protektorat till självständigheten skedde i ordnare former, utan våld eller större politiska konflikter. Seretse Khama blev landets första president. Hans parti Botswanas demokratiska parti (BDP) har behållt makten sedan dess och vunnit samtliga val.

2008 avgick dåvarande president Mogae och överlät makten till vicepresident Ian Khama, son till Seretse Khama. Ian Khama tog också över som ledare för partiet BDP och vann valet 2009. Med samma parti vid makten i så många år ses Botswana som ett stabilt land. Oppositionen, som består av många små partier, har flera gånger försökt att förändra valsystemet som tydligt underlättar BDP’s framgång. Även 2014 vann BDP med god marginal och Ian Khama sitter kvar ännu en period.

Samhälle och politik

I Botswana bor det ca två miljoner människor. 8 av 10 tillhör folkgruppen Setswana och merparten är kristna. Botswana har undvikit både statskupper och våldsamma protester efter det att landet blev självständigt. Landet har ett väl utvecklat system för både hälsa och utbildning; 10 års obligatorisk skolgång och tillgången till läkare är god. Omkring hälften av de som går i skolan läser vidare på högre nivå.

Alla har tillgång till rent dricksvatten och över hälften kan utnyttja till ordentlig sanitär standard. Även om Botswana har ett relativt högt BNP/capita kämpar landet med fattigdom och hög arbetslöshet. Ungefär 1 av 3 är smittade av HIV/AIDS. Enligt FN är den förväntade levnadsåldern för män 36 år och för kvinnor 37. Man har försökt att bekämpa smitta genom att dela ut medicin och sprida information vilket har gett resultat. Antalet dödsfall på grund av AIDS halverades mellan 2005 och 2009. Antalet föräldralösa barn minskar också eftersom det går att leva längre med AIDS.

Den politiska situationen i grannlandet Zimbabwe har lett till att många flyr till Botswana. FN tror att mellan 40 000 och 100 000 flyktingar från Zimbabwe bor i Botswana utan att vara registrerade.

Ekonomi och handel

Botswana räknas av FN som ett mellaninkomstland. Förutom att landet har upplevt en enorm ekonomisk tillväxt sedan självständigheten är det också det minst korrupta landet i Afrika. Botswana är beroende av sin gruvdrift. Inget land i världen har så mycket diamanter i skick att användas till smycken. Dessutom finns det koppar, guld, nickel och natriumkarbonat att hämta i gruvarna och sedan exportera.

Turismen ger också stora intäkter. Turisterna kommer för att se de många olika djurarterna. Olika former av safari är populärt, både för fotografering och för jakt. Även om gruvdrift och turism är landets största inkomstkällor så jobbar de flesta inom lantbruk. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Botswana för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  102 050 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  18,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  19,30
  Procent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,717
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,446
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  51
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  54
  År
  Lyckoindexet
  3,49
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  61,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  4
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  2,5
  Hektar per person
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  7 033
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  3,24
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  382
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  2 315
  Personer
  Fredsindex
  1,659
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  1
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  61
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  25,09
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  62,0
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  3,1
  Procent av BNP
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  28,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  7,2
  Procent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  38
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  8,4
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  53
  År
  Spridning av malaria
  2,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  129
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  25
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  39
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  300
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  97,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  87,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  8
  År
  Andel barn i grundskolan
  89,0
  Procent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,435
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  38,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  9,52
  Procent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  2,1
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 749
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  60,7
  Procent
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  29,4
  Procent
  Arbetslöshet
  17,9
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  17 406 565 823
  US Dollar
  BNP per invånare
  7 596
  US Dollar
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  41,4
  Procent internetanvändare
 •  

  Botswana

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  202
  Personer
  Befolkningsantal
  2 333 201
  1000 invånare