[[suggestion]]
Brasilien
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Brasilia

Etniska grupper

Europeiskt ursprung 53,7%, europeiskt + afrikanskt ursprung 38,5%, afrikanskt ursprung 6,2%, andra / ospecificerad 1,6% (2000)

Språk

Portugisiska, spanska, engelska, franska

Religion

Romersk-katoliker 73,6%, protestanter 15,4%, spiritualister 1,3%, bantu/voodoo 0,3%, andra/ospecificerade/ingen 9,4% (2000)

Befolkningsantal

201 032 714 (2013)

Demokrati och statsskick

Federal republik

Area

8,515,767 kvadratkilometer

Valuta

Real (reais)

Bruttonationalinkomst per invånare

15 124 PPP$

Nationaldag

7 september

Andra landsidor

Geografi

Brasilien är det femte största landet i världen efter Ryssland, Kanada, Kina och USA. Landet har ett oerhört varierande landskap. I den nordliga delen av landet ligger regnskogsområdet Amazonas, men den sydliga delen av landet är istället täckt av fjäll och savannområden med skog. Brasilien har också en mycket lång kustlinje. Klimatet är tropiskt, och det är nästan ingen skillnad mellan vinter och sommar. Miljömässigt är avskogningen av regnskogen i Brasilien ett stort problem. År 2005 var redan en femtedel av skogen nedhuggen. Regnskogen reduceras med mellan 1,5 till 4 procent om året. Gruvverksamhet, boskapsskötsel och jordbruk är några av orsakerna till den omfattande avskogningen. Förlusten av regnskog leder också till en minskning av Brasiliens annars så rika växt- och djurliv, samtidigt som det hotar indianbefolkningens existens i området. Miljöproblem som luft- och vattenförorening är också omfattande, speciellt i de stora städerna Rio de Janeiro och São Paulo.

Earth Ecoprint

1.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Brasilien, skulle vi behöva 1.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Innan portugiserna koloniserade Brasilien på 1500-talet var området befolkat av olika indiangrupper. Under den här perioden fanns det från tre till fem miljoner indianer i landet. Idag är det bara 100 000-200 000 kvar. Indianer blev tillfångatagna och användes som slavar av portugiserna som behövde arbetskraft till sina socker- och kaffeplantager. Många indianer dog av sjukdomar som portugiserna förde med sig. På jakt efter arbetskraft fraktades miljoner slavar från Portugals kolonier i Afrika till Brasilien. Slaveriet avskaffades så sent som år 1888 och Brasilien var det sista landet i världen att göra det. Efter 300 år med Portugal vid makten blev Brasilien år 1822 en självständig nation. En republik etablerades med presidenten som den högsta ledaren. Den politiska situationen har varit ostabil och skiften mellan demokratiska och militära styrelseformer har varit utmärkande för landet. Brasilien fick sin första civila president år 1985 och grundlagen som antogs år 1988 markerade den slutgiltiga övergången till demokrati. 

Samhälle och politik

Presidenten är landets stats- och regeringschef. Presidenten väljs vart fjärde år och utnämner ministrarna och ämbetsmännen. Den lagstiftande makten ligger hos Nationalkongressen (parlamentet). Efter att Luiz Lula de Silvia (populärt kallad Lula) blev president år 2002 har den rättvisa fördelningen varit ett prioriterat tema, även när Dilma Rousseff tog makten år 2010 har den rättvisa fördelningen varit viktigt. Brasilien är ett av de länderna i Latinamerika som har störst skillnad mellan rik och fattig. Detta är särskilt synligt i städerna där en stor del av befolkningen lever i skumområden, också kallade favelas. Fördelningen av mark i Brasilien är också mycket ojämn. En liten del av befolkningen äger en stor andel av jorden och därför finns det flera miljoner jordlösa jordbruksarbetare. Ända sedan kolonialtiden har distriktspolitiken varit ett inflammerat område i Brasilien. Skatteintäkterna hos de olika delstaterna fördelas till andra delar i landet. Detta har gjort att de rika delstaterna klagar på att de måste försörja de fattiga regionerna. 

Ekonomi och handel

Brasilien har välutvecklade jordbruks-, industri- och servicesektorer. Den ekonomiska situationen i landet är synnerligen gynnsam i jämförelse med andra latinamerikanska länder. Trots detta kämpar myndigheterna med en stor utlandsskuld, och tidvis hög inflation. Korruption och brist på utbildad arbetskraft har hämmat utvecklingen och skapat djupa klyftor i samhället. Jordbruket står för en stor andel av exportintäkterna. Brasilien är storproducent av kaffe och bananer, i tillägg till att de är världens största exportörer av kyckling och nötkött. Andra viktiga jordbruksprodukter är sockerrör, sojabönor, tobak, kakaobönor, vete, majs och ris. Industrin byggdes upp på 1980-talet, då det lades stor vikt på olika mekanismer som skyddade den egna industrin och på 1990-talet moderniserades och privatiserades industrinäringen. Idag anses Brasilien vara det viktigaste industrilandet i Latinamerika och producerar bland annat bilar, olika maskiner, elektriska produkter, gummiprodukter, kläder och textiler. Dessutom bearbetar de sina egna jordbruksprodukter. Turistnäringen i landet är viktig och sysselsätter en stor andel av befolkningen. Brasilien har också stora förekomster av mineraler som till exempel järnmalm, mangan och tenn, samtidigt som det finns mängder med ädelstenar i landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Brasilien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Brasilien

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  8 515 770
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  9,6
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  59,1
  Procent
 •  

  Brasilien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  210 867 954
  1000 invånare
  Antal fertila
  1,7
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,414
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,759
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
 •  

  Brasilien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  15 378
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Brasilien

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  3,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  22,3
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  Data saknas
  Procent
 •  

  Brasilien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  11 216
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  7 658
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  96 010
  Personer
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
 •  

  Brasilien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,160
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Brasilien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  14
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  44
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Brasilien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  2,59
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  3,1
  Hektar per person
 •  

  Brasilien

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  36
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  1,005
  Skala
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  37
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  39,7
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  Data saknas
  Procent
  Det globala lyckoindexet
  34,3
  Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  68,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Brasilien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  92,6
  Procent
 •  

  Brasilien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  98,1
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  83
  Procent
 •  

  Brasilien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  17,9
  Procent
  Arbetslöshet
  Data saknas
  Procent
  Barnarbete
  5,4
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  556 871 000 000
  US dollar