[[suggestion]]
Brunei
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bandar Seri Begawan

Etniska grupper

Malajer 66,3 %, kineser 11,2 %, urbefolkning 3,4 %, andra/ingen/ospecificerad 19,2 % (uppskattning från år 2004)

Språk

Malaysiska (officiell), engelska, kinesiska

Religion

Muslimer (officiell) 67 %, buddhister 13 %, kristna 10 %, andra/ingen/ospecificerad 10 %

Befolkningsantal

408 786 (2011)

Demokrati och statsskick

Sultanat

Area

5 765 kvadratkilometer

Valuta

Bruneisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

77 421 PPP$

Nationaldag

23 februari

Andra landsidor

Geografi

Staten Brunei omfattar två avskilda delar på nordvästkusten av ön Borneo och är omslutet av den malaysiska delstaten Sarawak. Den västliga delen är störst och rymmer merparten av Bruneis befolkning. Den östliga delen av Brunei är präglat av åsar. Bruneis natur består av lågland, täta skogar och mangroveträsk. Omkring tre fjärdedelar av landytan är täckt av tät regnskog. Ungefär två procent av landytan är odlingsbar men bara hälften den ytan används för odling.

Brunei har ett tropiskt regnskogsklimat och det är varmt och fuktigt hela året. De mest regnfyllda månaderna är november och december. Luftfuktigheten är hög hela året på cirka 80 procent. Bruneis högsta punkt är det 1850 meter höga berget Mt. Pagon i östra Brunei.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Brunei, skulle vi behöva 3.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

På 1400-talet frigjordes Brunei från det javanesiska Majapahit-riket och blev ett oberoende sultanat. På 1500-talet var Brunei ett viktigt handelscentrum och en stormakt som omfattade nästan hela Borneo och den sydliga delen av Filipinerna.

På 1800-talet skedde en tillbaka gång och riket förlorade flera områden till brittiska kolonisatörer. År 1888 blev Brunei ett så kallat brittiskt protektorat. Däremot fortsatte sultanen att vara det religiösa överhuvudet i landet.

Efter perioden 1941-1945 under andra världskriget, då Brunei ockuperades av Japan, fick Brunei utökat självstyre av Storbritannien. År 1959 fick Brunei en egen grundlag och det hölls demokratiska parlamentsval 1962.

När sultanen inte sammankallade de nyvalda parlamentarikerna blev det uppror. Sultanen införde undantagstillstånd som ersatte stora delar av grundlagen. Inget nytt val har hållits sedan dess. Landet var brittiskt protektorat fram till år 1984.

Samhälle och politik

Brunei är ett sultanat. Landet styrs av sultan Hassanal Bolkiah, vars släkt har styrt i landet sedan 1400-talet.

Grundlagen ger sultanen mycket makt, men landet ska också ha en lagstiftande församling. Sultanen stängde parlamentet efter landets självständighet och sedan dess har undantagstillståndet förnyats varje år. I praktiken är landet därför en enväldig monarki.

Sedan 2004 har parlamentet träffats ett par gånger om året. Samtidigt ändrade sultanen ändrade konstitutionen så att han själv utser 30 av parlamentets 45 medlemmar. Om eller när det ska hållas val för de återstående platserna i parlamentet är oklart. Oavsett har parlamentet inte särskilt mycket att säga till om.

Brunei har en hög levnadsstandard på grund av sina olje- och gasresurser. I Brunei får alla medborgare gratis vårdtjänster, utbildning och betalar ingen inkomstskatt. Det anses vara ett av de mest politiskt stabila länderna i Asien, men landet har mycket begränsade demokratiska rättigheter. Medierna arbetar under strikt censur. Yttrande-, mötes- och organisationsfriheten är mycket begränsat och kvinnors rättigheter är inskränkta. 2014 införde landet den första av tre faser av strafflagstiftning enligt sharia-systemet.

Ekonomi och handel

På 1970-talet blev Brunei den rikaste staten i Sydostasien tack vare landets enorma oljeresurser. Idag står olje- och gasresurserna för omkring hälften av Bruneis bruttonationalprodukt (BNP) och mer än 90 % av landets export. Produktionen av rågummi, som tidigare var landets viktigaste intäktskälla, är idag av liten betydelse.

Staten sysselsätter runt hälften av Bruneis arbetskraft och omkring 40 procent arbetar inom oljeindustrin och annan industri. Brunei exporterar sina produkter huvudsakligen till Japan och andra viktiga exportländer är Sydkorea och USA.

Bruneis finansiella tillgångar håller på att ta slut och Brunei har därför försökt göra landets ekonomi mer allsidig. Brunei strävar efter att profilera sig som ett finansiellt centrum samt som en destination för lyx- och ekoturism. Det finns däremot ingen sektor som verkar kunna ersätta olja och gas inom en snar framtid.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Brunei för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  4 290 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,853
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  81
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  76
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  75,6
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  81
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  5,5
  Hektar per person
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  9 109
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  22,12
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,4
  Procent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  7
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindex
  Data saknas
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  63
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  51,48
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  59,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  2,9
  Procent av BNP
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  2,6
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,9
  Procent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  11
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  78
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  23
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  11
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  64
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,4
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  96,1
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  93,8
  Procent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  33,6
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  43,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  9,09
  Procent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  10 243
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  6,5
  Procent
  Arbetslöshet
  9,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  12 128 089 002
  US Dollar
  BNP per invånare
  28 291
  US Dollar
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  94,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Brunei

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  434 076
  1000 invånare