[[suggestion]]
Bulgarien
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Sofia

Etniska grupper

Bulgarer 83,9 %, turkar 9,4 %, romer 4,7 %, andra/ingen/ospecificerad (inkluderar makedonier, armenier, krimtatarer och tjerkesser) 2 % (2001)

Språk

Bulgariska (officiell) 84,5 %, turkiska 9,6 %, romani 4,1 %, andra/ingen/ospecificerad 1,8 % (2001)

Religion

Bulgarisk-ortodoxa 82,6 %, muslimer 12,2 %, andra kristna 1,2 %, andra/ingen/ospecificerad 4 % (2001)

Befolkningsantal

7 364 570 (2011)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

110,994 kvadratkilometer

Valuta

Lev

Bruttonationalinkomst per invånare

19 243 PPP$

Nationaldag

3 mars

Andra landsidor

Geografi

Bulgarien ligger på Balkanhalvön i det sydöstliga Europa. Landet gränsar till Rumänien, Turkiet, Grekland, Moldavien och Serbien. Bulgariens sydöstliga del består av berg och där ligger landets högsta punkt, det 2 925 meter höga Musalaberget. Bulgariens centrala områden delar i två av Balkanbergen som går tvärs igenom landet från väst till öst. I öst gränsar Bulgarien till Svarta havet och i kustområdet är det kuperat landskap och slätter. Bulgarien tillhör tallskogszonen. Landets klimat är en övergång från Medelhavsklimat i söder till ett kallare klimat i bergområdena i norr.

Earth Ecoprint

1.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Bulgarien, skulle vi behöva 1.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Den tidigaste kända befolkningen i det nuvarande Bulgarien var trakerna, en indoeuropeisk folkgrupp. Bulgariens första rike grundades år 681. Landet var som störst på 800-talet och kristnades år 864. På 1000-talet styrdes riket av det östliga romarriket. Landes frigjorde sig på 1100-talet och år 1202 grundades Bulgariens andra rike. Det Osmanska riket erövrade landet år 1396 och landet blev det första av de europeiska länderna att införlivas i det Osmanska riket. Osmanerna styrde Bulgarien i femhundra år. Flera större uppror mot Osmanerna slogs ned under den här perioden. På 1800-talet växte en nationell frigörelserörelse fram, dels med stöd från Ryssland. Efter det Rysk-turkiska kriget (1877-1878) blev Bulgarien ett självstyrande furstendöme. Landets självständighet erkändes år 1908. Bulgarien var under första världskriget på centralmakternas sida och stod på Tysklands sida under andra världskriget. Landet förlorade en stor del av sitt område efter de båda världskrigen och ockuperades av Sovjetunionen. År 1946 deklarerades Bulgarien vara en kommunistisk folkrepublik.  

Samhälle och politik

Kommunistregimen upphörde år 1990 och de första demokratiska valen sedan andra världskriget hölls samma år. Landet fick en ny grundlag år 1991 och är nu en parlamentarisk republik. Bulgariens president väljs genom direkta folkval vart femte år, maximalt två sammanhängande perioder. Presidenten är den högsta makten i landet och är också försvarets överbefälhavare. Nationalförsamlingen väljs vart fjärde år. Bulgarisk politik har sedan kommunistregimens fall varit präglat av en del oro och flera partier och allianser har suttit vid makten. Bulgarien blev medlem i NATO år 2004 och EU år 2007. Landet har haft flera problem knutet till korruption, organiserad brottslighet och hög arbetslöshet. EU har ställt stränga krav på förbättringar och har under vissa perioder fryst den ekonomiska hjälpen till landet. Levnadsstandarden är förhållandevis låg och fattigdomen är utbrett.  

Ekonomi och handel

Efter Sovjetunionens fall år 1991 började Bulgarien sin långsamma övergång från planekonomi till marknadsekonomi. Sovjetunionens kollaps raserade Bulgariens ekonomi och landets bruttonationalprodukt (BNP) föll med 40 procent, men år 2004 hade Bulgariens BNP stigit till samma nivå som innan fallet. Den pågående ekonomiska krisen har också haft sin inverkan på Bulgariens ekonomi. Trots detta har det skett en utveckling: arbetslösheten har sjunkit och inflationen är under kontroll. Under 2000-talet hade merparten av industrin privatiserats. Omfattande korruption fortsätter att vara den största bromsen för Bulgariens ekonomiska utveckling. Bulgariens viktigaste exporter är maskiner och jordbruksprodukter. Landets största naturresurser är koppar, bly och trä. Idag står tjänstesektorn, tillsammans med turismen och utrikeshandeln, för majoriteten av Bulgariens BNP.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Bulgarien för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  22,90
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,813
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,710
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  70
  År
  Lyckoindexet
  5,01
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  72,5
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  65
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,2
  Hektar per person
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  42 416
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  5,87
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,2
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  998
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  21 494
  Personer
  Fredsindex
  1,635
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  42
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  35,11
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  51,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,6
  Procent av BNP
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  3,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,2
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  8
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  11
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  39
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  25
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  97,9
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  98,4
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  91,2
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,223
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  39,2
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  23,75
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  96,6
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  49
  Procent
  Vattenkonsumtion
  41,6
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  15 867
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  4 709
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  22,3
  Procent
  Arbetslöshet
  5,3
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  58 220 973 783
  US Dollar
  BNP per invånare
  8 228
  US Dollar
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  63,4
  Procent internetanvändare
 •  

  Bulgarien

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  6 751
  Personer
  Befolkningsantal
  7 036 848
  1000 invånare