[[suggestion]]
Burkina Faso
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Ouagadougou

Etniska grupper

Mossi 40 %, andra/ingen/ospecificerad (inkluderar gurunsi, senufo, lobi, bobo, mande och fulani) 60 %

Språk

Franska (officiell), sudanesiska stamspråk

Religion

Muslimer 60,5 %, katoliker 19 %, animister 15,3 %, protestanter 4,2 %, andra/ingen/ospecificerad 1 %

Befolkningsantal

15 730 977 (2010)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk republik

Area

274,200 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BCEAO)

Bruttonationalinkomst per invånare

1 771 PPP$

Nationaldag

11 december

Andra landsidor

Geografi

Burkina Faso har ingen kust och ligger i det torra Sahelbältet i Västafrika. Stora delar av landet ligger på en savann cirka 200-300 meter över havet. Vegetationen varierar från fuktig savann i söder till torrare stäpp i norr. Landet har ett rikt djurliv med bland annat elefanter, flodhästar, antiloper, lejon och leoparder. Burkina Faso har ett tropiskt klimat med stora skillnader mellan torka och regntid. Den genomsnittliga nederbörden är liten och långa perioder av torka har gjort vatten till en knapp resurs. Jorderosion och ökenutbredning är de mest allvarliga miljöproblemen för landet.

Ecoprint

0.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Burkina Faso, skulle vi behöva 0.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Innan fransmännen koloniserade Burkina Faso var det så kallade mossi-kungadömen som hade makten. De styrde landet i över femhundra år och var kända för att ha ett komplext administrativt system som gav rum för lokalt självstyre. Burkina Faso, ursprungligen kallad Övre Volta, blev självständigt år 1960, efter att ha varit en fransk koloni sedan år 1904. Efter självständighetsförklaringen styrdes landet av en rad militära regimer. År 1983 genomförde kapten Sankara en statskupp och ändrade landets namn från Övre Volta till Burkina Faso, som betyder "de ärliga männens land". Sankara ansågs vara en mycket populär folklig president som genomförde en revolution mot elitprivilegier, i förmån för utvecklingen på landsbygden. År 1987 blev presidenten Sankara mördad av sin närmaste medarbetare, Blaise Compaoré. Sedan statskuppen år 1987 har Compaoré suttit vid makten. Den politiska situationen i landet förändrade sig drastiskt år 1998 då redaktören för den oberoende tidningen L'Indépendant blev mördad av presidentens säkerhetsstyrkor. Händelsen utlyste en storm av protester från oppositionen och det civila samhället. Presidenten förlorade mycket av sitt stöd och tvingades genomföra demokratiska reformer.

Samhälle och politik

Även om Compaoré etablerade en ny grundlag och införde flerpartisystem år 1991 har valen blivit bojkottade av oppositionen som anklagar Campaoré för valfusk. Efter flera reformer ska presidenten nu väljas genom direkta val vart femte år och får endast sitta i två perioder. En domstol har emellertid sagt att regeln inte är retroaktiv, det vill säga att lagen gäller endast för Compaorés efterträdare och inte sig själv. Presidenten utser statsministern som måste godkännas av parlamentet. Presidenten och statsministern utser gemensamt regeringen. Landet är indelat i 45 provinser som styrs av guvernörer. Burkina Fasos förhållande med grannländerna är ansträngt och landet beskylls för att driva en olaglig diamant- och vapensamarbete med rebeller i både Sierra Leone och Angola.

Ekonomi och handel

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder. De senaste åren har landet gjort betydande ekonomiska framsteg, men endast landets elit har kunnat ta del av detta. Jordbruket sysselsätter omkring 90 procent av befolkningen. I torkperioderna emigrerar tusentals jordbruksarbetare till grannländerna på jakt efter arbete. Pengarna de tjänar skickar de hem och är av stor betydelse för Burkina Fasos ekonomi. De viktigaste exportvarorna är guld, bomull och nötkreatur. Mineralförekomsterna har i liten grad utnyttjats på grund av höga utvinningskostnader och stora avstånd till hamnar. Industrin är underutvecklad. Landet är beroende av internationellt bistånd och fick år 2000 stöd med bland annat återbetalning av sin skuld. På 1990-talet deltog Burkina Faso i Världsbankens och den internationella valutafondens (IMF) strukturanpassningsprogram där stora delar av den statligt ägda industrin privatiserades. Burkina Faso klarade sig bra igenom den globala finanskrisen år 2008. År 2011 utbröt protester mot den låga levnadsstandarden och prisökningarna på mat och bränsle. Regeringen införde skattelättnader och lovade att sänka priserna, något som ledde till ett ökat underskott i statsbudgeten. Landet är med i den västafrikanska ekonomiska och monetära unionen (UEMOA) där medlemmarna har en gemensam valuta och centralbank.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Burkina Faso för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  885 390 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  43,7
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,520
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  40,10
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,288
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  25,7
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  65,8
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  2 849
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,16
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,029
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  41
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  24,53
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  86,5
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,4
  Procent av BNP
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  21,3
  Procent
  Under normalvikten barn
  7,6
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  81
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  5,2
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  56
  År
  Spridning av malaria
  412,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  257
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  25
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  129
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  49
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  50,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  34,6
  Procent
  Förväntade år i skolan
  7
  År
  Andel barn i grundskolan
  76,4
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,615
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  31,0
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  44,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  11,02
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  19,2
  Procent
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  4,6
  Procent
  Arbetslöshet
  6,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  12 322 864 245
  US Dollar
  BNP per invånare
  642
  US Dollar
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  15,9
  Procent internetanvändare
 •  

  Burkina Faso

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  203
  Personer
  Befolkningsantal
  19 751 651
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  8 280
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  24 202
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,423
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  4 900
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  57
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  55
  År
  Lyckoindexet
  4,59
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)