[[suggestion]]
Centralafrikanska republiken

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bangui

Etniska grupper

Baya 33 %, banda 27 %, mandjia 13 %, sara 10 %, mboum 7 %, m'baka 4 %, yakoma 4 %, andra/ingen/ospecificerad 2 %

Språk

Franska (officiell), sangho, andra stamspråk

Religion

Traditionella afrikanska religioner 35 %, protestanter 25 %, katoliker 25 %, muslimer 15 %

Befolkningsantal

4 594 621 (2016)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

622 984 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BEAC)

Bruttonationalinkomst per invånare

699 PPP$

Nationaldag

1 december

Andra landsidor

Geografi

Den Centralafrikanska republiken består mestadels av en lägre platå, mellan 600-900 meter över havet, som ligger mellan Kongobäckenet och Tchadbäckenet. Denna platå är en av de viktigaste vattendelarna mellan tre av Afrikas viktigaste vattensystem; Floden Kongo, Tchadsjön och Nilen. Floden Chari dränerar sina bifloder från norr och Oubangui mot söder. Längs floderna växer smala bälten av skog och i den södra delen av landet är det tropisk regnskog. Bongobergen i nordöst når upp till 1400 meter över havet. Savanner täcker merparten av landet, och nästan halva landet är skogsbetäckt.

De miljöproblem som finns i den Centralafrikanska republiken är bland annat att mycket av vattnet inte är drickbart. Det förekommer även ökenspridning och avskogning i delar av landet. Tjuvskytte har gjort att landet har förlorat sitt rykte som en av världens bäst bevarade områden för orörd natur och vilda djur.

Ecoprint

0.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Centralafrikanska republiken, skulle vi behöva 0.6 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Redskapsfynd visar att människan har bott här sedan 8000 år tillbaka. Landets ursprungliga befolkning är babinga, ett pygméfolk. Från år 1000 f.kr. började andra folkgrupper att invandra. Landet var isolerat fram till 1600-talet och på 1800-talet kom arabiska handelsmän. Under samma tid påbörjades slavhandeln och flera afrikanska länder var involverade. Efter att ha kolonialiserat kustområdena blev Frankrike i slutet av 1800-talet intresserat av de inre delarna av Afrika. Frankrike kolonialiserade därför Kongo och den Centralafrikanska republiken. Tvångsarbete på plantager, tvångsförflyttningar och brutala straffmetoder mot befolkningen blev vanligt i den här delen av Afrika. Stort motstånd mot ockupationen och upprepade uppror slogs väldigt hårt ned.

Efter andra världskriget gjorde nya lagar i Franktike att Barthélemy Boganda blev vald till den franska nationalförsamlingen som första centralafrikan. Boganda började även Centralafrikanska republikens första parti, Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN), och som vann valet i landet år 1957. Den Centralafrikanska republiken uppnådde självständighet år 1960. År 1966 tog överste Jean-Bédel Bokassa makten efter en militärkupp. Bokassa utnämnde sig som kejsare år 1977. Efter några år blev landet åter igen en republik efter att oppositionen störtade Boganda. En ny grundlag med ett flerpartisystem blev antaget år 1981.

Samhälle och politik

Politiken i landet är präglat av etniska spänningar och konflikter mellan olika regioner. Traditionellt har flodbefolkningen i södra landet innehaft makten i landet medan savannfolket i norr har fått förstärka sin ställning. Enligt grundlagen från år 2004 har presidenten mycket makt, både som statschef och överbefälhavare för de militära styrkorna. Presidenten ska formellt väljas genom formella val och kan endast sitta två perioder.

Konflikten i den Centralafrikanska republiken har pågått sedan de fick självständighet 1960 och har grund i . François Bozizé tog makten genom en kupp år 2003. Efter valet år 2011 har det förekommit stort missnöje vilket medförde att upprorsgruppen Séléka gick till angrep i december 2012. Efter misslyckade fredsförhandlingar med president Bozizé genomförde Séléka en kupp i mars 2013 och en ny övergångsregering blev tillsatt. Planerna var att hålla nytt val 2015 men det fick skjutas upp flera gånger. Tillslut kunde val hållas i början av 2016 och i mars samma år tillsattes Faustin Touadera som ny president i landet. 

FN och andra internationella styrkor har flera gånger försökt skapa vapenvila och stötta utvecklingen i landet. Till följd av många år av brist på politisk stabilitet räknas landet idag som en misslyckad stat där myndigheterna har liten kontroll. Staten klarar inte att tillse befolkningen grundläggande tjänster som exempelvis personlig säkerhet. Landet har ett stort antal människor som blev drivna på flykt på grund av våldshandlingar och många flyr också till grannländerna.

Ekonomi och handel

Den Centralafrikanska republiken har rika naturresurser, särskilt skog, diamanter, guld och uran. Landets läge, dåligt utvecklade infrastruktur och ekonomiskt vanstyre har emellertid medfört att landet är ett av Afrikas minst utvecklade länder. Landet tjänar mycket inkomster på mineralutvinning, särskilt från diamanter, men detta kommer inte befolkningen till godo. Runt 80 procent av befolkningen är sysselsatt i jordbruk, skogsbruk och fiske. De flesta driver småskaliga jordbruk till självförsörjning eller lokala marknader.

Den Centralafrikanska republiken har en dåligt utvecklad infrastruktur och stora delar av landet är otillgängliga. Detta bidrar till att det är svårt att skapa en ekonomisk utveckling. Landet har ingen kustremsa och varutransporter till havet sker huvudsakligen genom Kongo. Handeln drabbades därmed av oroligheterna i Kongo. Frankrike är den viktigaste handelspartnern och ger även betydande ekonomiskt bistånd. År 2010 började regeringen att få bättre kontroll över statens ekonomi. Detta gjorde att fler ville ge ekonomiskt bistånd till landet.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Centralafrikanska republiken för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  507 810 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  66,3
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,465
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  62,00
  Procent
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,367
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,212
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  51
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  48
  År
  Lyckoindexet
  3,08
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  38,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  93,3
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  8
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  301
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  0,07
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  Data saknas
  Procent
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  17
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  608 170
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  7 057
  Personer
  Fredsindex
  3,236
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  641 000
  Internflyktingar
  Korruption
  26
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  47,27
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  111,1
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  12 736
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,3
  Procent av BNP
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  61,8
  Procent
  Under normalvikten barn
  7,4
  Procent
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  122
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  1,7
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  50
  År
  Spridning av malaria
  387,3
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  882
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  42
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  229
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  423
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  36,4
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  36,8
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  68,1
  Procent
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,656
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  45,8
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  8,57
  Procent
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  14,0
  Procent
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  12,3
  Procent
  Arbetslöshet
  6,5
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  1 949 411 659
  US Dollar
  BNP per invånare
  418
  US Dollar
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  4,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Centralafrikanska republiken

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  409
  Personer
  Befolkningsantal
  4 737 423
  1000 invånare