[[suggestion]]
Chile
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Santiago

Etniska grupper

Mestiser 88,9 %, mapucher 9,1 %, andra urfolk 1 % (2012)

Språk

Spanska, mapudungun, tyska, engelska

Religion

Katoliker 66,7 %, evangeliska kristna 16,4 %, andra/ospecificerad 4,5 %, inte religiösa 11,5 % (2012)

Befolkningsantal

17 508 260 (juli, 2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

756 096,3 kvadratkilometer

Valuta

Chilensk peso

Bruttonationalinkomst per invånare

23 194 PPP$

Nationaldag

18 september

Andra landsidor

Geografi

Om man bortser från storleken är Chile mycket likt Norge med sitt smala, avlånga landskap. Den imponerande längden på 4 200 km innebär att Chile erbjuder extrema klimatvariationer. I norr finns världens torraste område – Atacamaöknen. Klimatet i söder är dock svalt och regnigt, och landskapet liknar det vi har i Skandinavien. Här finns områden med granskog, fjordar, sjöar och skärgårdskust. Chile har flera aktiva vulkaner och har nyligen fått stor internationell uppmärksamhet för den kraftiga jordbävningen som drabbade landet 27 februari 2010. Bortsett från de stora materiella skadorna som jordbävningen orsakade har landet en väl utvecklad infrastruktur. Under det senaste årtiondet har Chile haft stora framgångar inom laxodling. Tyvärr har odlingen haft negativa effekter på miljön. Utsläpp av kemikalier och näringsämnen från anläggningarna har blivit ett stort problem för bottenfaunan och vattenkvaliteten.

Earth Earth Ecoprint

2.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Chile, skulle vi behöva 2.2 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Anderna utgjorde länge en naturlig barrikad som isolerade indianerna i Chile från resten av världen, och landet var glest befolkat. År 1530 anlände spanjorerna till området, och år 1541 grundade Pedro de Valdivia staden Santiago. Först år 1818 blev Chile självständigt. Det var början på en lång demokratisk epok som varade fram till år 1973, med undantag för två perioder av anarki på 1830-talet och 1930-talet. År 1970 valdes socialisten Salvador Allende till ledare i Chile. Han var president fram till statskuppen 1973 som leddes av general Augusto Pinochet. Efter 16 år av diktatur och förtryck av det chilenska folket tvingades Pinochet hålla demokratiska val. År 1990 fick diktatorn ge vika för demokratin. Patricio Aylwin tog över landets ledning, vilket var början på en ny era för Chile.

Samhälle och politik

År 2005 genomfördes stora förändringar i Chiles grundlag för att ta bort resterna från militärdiktaturen. Sedan dess har presidenten valts för en fyraårsperiod utan möjlighet till återval. Presidenten är stats- och regeringschef och har rätt att avsätta landets militära ledare. Presidenten väljer statsråden i regeringen och den lagstiftande makten är lagd hos nationalkongressen. Landets partier organiserade sig i två valallianser efter diktaturens fall: Center-vänsteralliansen Concertación och center-högeralliansen Alliansen för Chile. Concertación dominerade valen fram till år 2009 då Alliansen för Chile tog över. Det pågår fortfarande efterforskning och åtal mot personer som bröt de mänskliga rättigheterna under militärdiktaturen. Idag kritiseras landet av människorättsorganisationer för behandlingen av urbefolkningen mapuchefolket. 

Ekonomi och handel

Chile har en av regionens mest välstyrda och bevarade ekonomier. Sedan kolonialtiden har landet fokuserat på exporten av råvaror från jordbruket och gruvdriften. Koppar är den viktigaste exportvaran och sedan början av 1980-talet har Chile varit världens ledande kopparproducent. Under de senaste decennierna har dock andra varor (som bland annat frukt, vin, trä och fisk) tagit över kopparns roll. Chile klarade sig väl igenom den globala finanskrisen år 2008, även om den ekonomiska tillväxten bromsade in något. Den välskötta ekonomin och reformer har lett till att Chile år 2010 blev det första sydamerikanska landet som godkändes som medlem i dem ekonomiska samarbetsorganisationen OECD

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Chile för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  69 460 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,3
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  11,70
  Procent
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,752
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,710
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  82
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  76
  År
  Lyckoindexet
  6,44
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  88,9
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  9,0
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  24
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  4,0
  Hektar per person
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  82 563
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,69
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,5
  Procent
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  1 007
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  14 045
  Personer
  Fredsindex
  1,649
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  67
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  78,92
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  40,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,9
  Procent av BNP
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  3,3
  Procent
  Under normalvikten barn
  0,3
  Procent
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  7
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,3
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  79
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  22
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  5
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  41
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  17
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,4
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  96,9
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  94,8
  Procent
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,322
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  26,5
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  41,5
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  15,83
  Procent
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  98,2
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  85
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 912
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  17,7
  Procent
  Arbetslöshet
  7,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  277 075 944 402
  US Dollar
  BNP per invånare
  15 346
  US Dollar
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  82,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Chile

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  573
  Personer
  Befolkningsantal
  18 197 209
  1000 invånare