[[suggestion]]
Colombia
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Bogota

Etniska grupper

Europeiskt och indianskt ursprung (mestis) 58 %, europeiskt ursprung 20 %, europeiskt och afrikanskt ursprung 14 %, afrikanskt ursprung 4 %, afrikanskt och indianskt ursprung 3 %, indianer 1 %

Språk

Spanska (officiell)

Religion

katoliker 90 %, andra/ingen/ospecificerad 10 %

Befolkningsantal

48 653 419 (2016)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

1 141 749 km²

Valuta

Colombiansk peso

Bruttonationalinkomst per invånare

14 154 PPP$

Nationaldag

20 juli

Andra landsidor

Geografi

Colombia är det enda landet i Sydamerika som har kust både till Stilla havet och det Karibiska havet. Vid gränsen till Ecuador delas Anderna upp i tre bergskedjor. Två av dem fortsätter parallellt norrut mot det Karibiska havet, medan den tredje löper i nordostlig riktning. Mellan bergskedjorna rinner floderna Magdalena och Cauca genom grönskande dalar där huvuddelen av befolkningen bor. På en av högslätterna i östra bergskedjan ligger huvudstaden Bogotá. I Colombia är temperaturen jämn hela året. Det blir svalare med höjden på 4500 meters är det snötäckt året om. Landet ligger på gränsen mellan två kontinentalplattor vilket innebär att det ofta inträffar jordbävningar och vulkanutbrott. Nästan hälften av Colombia är täckt av skog, och avskogning medför många problem. Många arter har blivit utrotningshotade och jorderosion drabbar stora delar av landet. På grund av överanvändning av bekämpningsmedel är jord- och vattenkvaliteten dålig.

Earth Ecoprint

1.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Colombia, skulle vi behöva 1.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Arkeologiska fynd tyder på att Colombia var bebott redan för 13 000 år sedan. Indianerna använde tidigt avancerade jordbruksmetoder som till exempel konstbevattning. Inkariket omfattade inte Colombia, men även här utvecklade indianerna komplexa politiska system cirka 1000 år f.Kr. 1499 anlände spanska erövrare till Colombia, och landets första stad, Santa Marta, grundades 1525. Colombia var Spaniens största källa till guld, och Cartagena blev snabbt en av de viktigaste hamnarna i det spanska imperiet. Eftersom personer födda i Spanien respektive Amerika hade olika rättigheter och ökade successivt de politiska spänningarna i samhället. Motståndet mot Spanien var stort och med hjälp av frihetshjälten Simón Bolívar blev landet självständigt 1819. Därefter stod konflikterna mellan liberaler och konservativa. Först vid militärkuppen 1953 började de samarbeta och från och med 1957 delade de makten i 20 år. Vänstersidan uteslöts ur detta politiska samarbete vilket ledde till framväxten av gerillarörelser. Över 50 år av inbördeskrig mellan gerillarörelser, armén, paramilitär och narkotikaligor har präglat landets moderna historia.

Samhälle och politik

Colombia är en republik där presidenten har den utövande makten, medan kongressen har lagstiftande makt. Grundlagen säger att medborgarnas mänskliga rättigheter ska beskyddas, men under inbördeskriget har alla parter i konflikten begått grova övergrepp.

Colombia har haft civilt styre längre än de flesta latinamerikanska länder. De liberala har i stort sett haft den politiska makten sedan samarbetet med de konservativa. När den nya grundlagen trädde i kraft 1991 kunde flera mindre partier ställa upp i kongressvalet. 2010 började förhandlingarna för ett fredsavtal mellan presidenten och FARC-gerillan. I september 2016 skrevs avtalet under, som ska stoppa världens längst pågående väpnade konflikt.

En statlig utredning från 2011 visade att nästan 220 000 människor har dött i konflikten sedan 1959 och av dessa var ca 80 % obeväpnade civila. Colombia är det landet i världen med näst flest internflyktingar, efter Syrien. Presidenten Juan Manuel Santos fick Nobels fredspris 2016 för sitt arbete med att förhandla fram fredsavtalet.

Konflikten i Colombia

Ekonomi och handel

Colombia har haft en positiv ekonomisk utveckling -speciellt sedan våldet började avta. Tillväxten i ekonomin ökade kraftigt under 1990-talet med liberaliseringen av ekonomin. Under 2000-talet fokuserade regeringen på ökad säkerhet i städerna, vilket har lett till utländska investerare har kommit till Colombia. Fram till den globala finanskrisen 2008 accelererade tillväxten, och landet har hittills klarat sig bra genom krisen. Traditionellt har ekonomin baserats på jordbruk och exporten av kaffe och bananer är betydande. Idag är olja Colombias viktigaste legala exportvara. Kokain är nog däremot fortfarande den största exportvaran. Drogerna smugglas ut ur landet i utbyte mot andra varor smugglas in som en del av penningtvätt från narkotika, vapen och människor. Värdet av penningtvätt utgör enligt experter mer än 5 procent av BNP, och mer än utländska direktinvesteringar. Under 2000-talet har myndigheterna fokuserat på ökad säkerhet i städerna vilket har medfört ett ökat intresse för Colombia hos utländska investerare. Under senare år har förbindelserna med de socialistiska länderna i Sydamerika försämrats till följd av banden till USA har stärkts. Colombia har frihandelsavtal med både USA och EU. Venezuela var tidigare landets näst största handelspartner efter USA, men nu är handelsavtalen brutna. Kina har emellertid seglat upp som en viktig handelspartner. Framgång i fredsprocessen är avgörande landets framtida ekonomi. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Colombia för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  844 850 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  4,5
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,021
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  28,00
  Procent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,747
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,571
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  78
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  70
  År
  Lyckoindexet
  6,13
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  75,0
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  13,1
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  44
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  1,9
  Hektar per person
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  84 092
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,76
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,6
  Procent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  30
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  184 267
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  3 190
  Personer
  Fredsindex
  2,729
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  5 761 000
  Internflyktingar
  Korruption
  36
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  42,82
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  76,6
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  3,1
  Procent av BNP
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  6,5
  Procent
  Under normalvikten barn
  0,9
  Procent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  15
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  Data saknas
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  7,4
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  64
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  8
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  75
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  33
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,7
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  94,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  91,3
  Procent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,393
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  53,4
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  43,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  18,67
  Procent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  71,1
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  20
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 290
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  99,0
  Procent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  22,5
  Procent
  Arbetslöshet
  9,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  314 457 601 860
  US Dollar
  BNP per invånare
  6 409
  US Dollar
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  62,3
  Procent internetanvändare
 •  

  Colombia

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  170
  Personer
  Befolkningsantal
  49 464 683
  1000 invånare