[[suggestion]]
Costa Rica
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

San José

Etniska grupper

Europeiskt ursprung/mestiser 94 %, afrikanskt ursprung 3 %, indianer 1 %, kineser 1 %, andra/ingen/ospecificerad 1%

Språk

Spanska (officiell), engelska

Religion

katoliker 76,3 %, evangelister 13,7 %, jehovas vittnen 1,3 %, protestanter 0,7 %, andra/ospecificerad 4,8 %, ingen 3,2 %

Befolkningsantal

4 586 353 (2011)

Area

51 100 kvadratkilometer

Valuta

Costarikansk colón

Bruttonationalinkomst per invånare

16 610 PPP$

Nationaldag

15 september

Andra landsidor

Geografi

Costa Rica ligger i Centralamerika mellan Nicaragua i norr och Panama i sydost. Landet har en kustlinje mot Stilla havet i väst och det Karibiska havet i öst. Costa Rica omfattar också ön Isla Del Coco i Stilla Havet, cirka 550 km från kusten. Costa Rica består av ett bergområde som delar landet i en västlig och östlig del. I detta bergsystem ligger landets högsta punkt, det 3819 meter höga Cerro Chirripo. Costa Rica har en rik biologisk mångfald och rund en fjärdedel av landets area är skyddade områden. Landet har endast två årstider; en regnperiod, som varar från maj till november, och en torkperiod som sträcker sig från december till april. Costa Rica är utsatt för jordskalv och vulkanutbrott. Landets största miljöproblem är jorderosion och luftförorening.

Earth Ecoprint

1.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Costa Rica, skulle vi behöva 1.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Den upptäcktsresande Christofer Columbus ankom till det nuvarande Costa Ricas kust år 1502. Han gav landet namnet i förhoppning om stora rikedomar. Bosättningen av området började ungefär 20 år senare. Landet blev en spansk koloni och urbefolkningen, indianerna, fördrevs eller dog av sjukdomar som européerna tog med sig. Costa Rica låg relativt isolerad från den koloniala huvudstaden i Guatemala. Området utvecklade sig till ett kamratskap av spanska småbönder och utvecklade sig till ett mer homogent och ekonomiskt likasinnat samhälle än andra delar av Latinamerika. Costa Rica blev självständigt från Spanien år 1821. Costa Rica utgjorde en del av den Centralamerikanska federala republiken fram till år 1838. Då blev landet en republik bestående av självständiga bönder. På mitten av 1800-talet blev kaffe och bananer landets viktigaste ekonomiska grund. Sedan 1800-talet har det förekommit perioder av politisk instabilitet. Den första perioden var mellan år 1917 och 1919 då Frederico Tinoco härskade som diktator och den andra gången var år 1944 då ett 44 dagar långs inbördeskrig bröt ut efter ett omstritt presidentval.

Samhälle och politik

Costa Rica har det bästa sociala välfärdssystemet och de bästa levnadsvillkoren i Centralamerika. Landet är också ett av regionens mest stabila länder med en lång demokratisk tradition. Costa Rica har allmän rösträtt och landets president och parlament väljs för fyra år åt gången. Försvaret lades ned år 1949 och det är en institutionaliserad och effektivt beskydd av de mänskliga rättigheterna i landet. Trots landets välstånd finns det stora klyftor mellan fattig och rik. Ett annat samhällsproblem är organiserad kriminalitet och narkotikahandel som går genom Costa Rica från Sydamerika. År 2004 blev landet skakad av en korruptionsskandal som involverade flera profilerade politiker. Det politiska systemet i landet har efter valen år 2006 och 2010 utvecklats från ett traditionellt tvåpartisystem till ett pluralistiskt system i hänsyn till politiska aktörer och politiska alternativ. Laura Chinchilla blev år 2010 den första kvinnliga presidenten i landet.Hennes regering bestod av nästan hälften kvinnor. Hon la stor vikt vid socialpolitik, men framstår som en konservativ kvinna, med uttalanden mot abort, partnerskap för homosexuella och en vägran att skilja kyrka och stat.

I presidentvalet 2014 vann Luis Guillermo Solís och hans parti Medborgaraktionen (PAC) som tog regeringsmakten för första gången.

Hennes regering bestod av nästan hälften kvinnor. Hon la stor vikt vid socialpolitik, men framstår som en konservativ kvinna, med uttalanden mot abort, partnerskap för homosexuella och en vägran att skilja kyrka och stat.

I presidentvalet 2014 vann Luis Guillermo Solís och hans parti Medborgaraktionen (PAC) som tog regeringsmakten för första gången.

Sedan 2000-talets början har Costa Rica varit ett land där skillnaderna mellan fattiga och rika har ökat. Den ekonomiska expansionen har främst gynnat rika. Var femte medborgare anses vara fattig, och ca sex procent av befolkningen anses extremt fattiga, även om de flesta har tillgång till hälso- och sjukvård. Fattigdom är mest utbredd på landsbygden.

Costa Rica har länge haft ett ansträngt förhållande till grannlandet Nicaragua, något som har rötter i en gränskonflikt.  

Ekonomi och handel

Costa Rica är det mest välstående landet i Centralamerika. Kaffeodlingen kom år 1808 till Costa Rica från Kuba och genom historien har också exporten av bananer och kött varit centralt i landets ekonomi. Idag är Costa Ricas ekonomi, vid sidan av jordbruket, mycket baserad på turism som lockas av ekoturism och regnskogarna samt exporten av elektronik till andra länder. En recession skakade Costa Rika i slutet av 1990-talet men efter millennieskiftet började landets ekonomi att växa. Costa Ricas regering har försökt stärka landets högteknologiska företag för att kunna öka sin export. Detta anses vara en viktig orsak till landets ekonomiska tillväxt på 2000-talet. Folket i Costa Rica röstade år 2004 för ett frihandelsavtal med USA. USA är Costa Ricas största handelspartner och investerare.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Costa Rica för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  99 020 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,3
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  20,00
  Procent
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,651
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  64,2
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  5,5
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  7 759
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  1,63
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,6
  Procent
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,767
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  56
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  12,24
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  43,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,0
  Procent av BNP
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  4,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  1,0
  Procent
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  9
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,7
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,3
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  79
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  20
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  6
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  53
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  10
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  97,4
  Procent
  Förväntade år i skolan
  12
  År
  Andel barn i grundskolan
  96,6
  Procent
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,308
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  36,8
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  38,3
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  35,09
  Procent
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  89,8
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  4,7
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 958
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  20,1
  Procent
  Arbetslöshet
  8,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  57 285 984 448
  US Dollar
  BNP per invånare
  11 677
  US Dollar
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  71,6
  Procent internetanvändare
 •  

  Costa Rica

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1 774
  Personer
  Befolkningsantal
  4 953 199
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  692
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  11 944
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,794
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  82
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  77
  År
  Lyckoindexet
  7,17
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)