[[suggestion]]
Cypern

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Nicosia

Etniska grupper

Greker 77 %, turkar 18 %, andra/ospecificerad/ingen 5 % (2001)

Språk

Grekiska (officiell), turkiska (officiell), engelska

Religion

Grekisk-ortodoxa 78 %, muslimer 18 %, andra/ospecificerad/ingen 5 %

Befolkningsantal

838 897 (2011)

Area

9 251 kvadratkilometer

Valuta

Euro

Bruttonationalinkomst per invånare

32 708 PPP$

Nationaldag

1 oktober

Andra landsidor

Geografi

Cypern är en ö i Medelhavet. Ön är 240 km lång och 100 km bred vilket gör ön till den tredje största ön i Medelhavet. Det finns två bergskedjor på ön; Troodos och Kyreniabergen. Det högsta berget, Olympos, är 1952 meter högt och är en del av Troodos. Mesaoria är ett platt slättlandskap mellan de två bergskedjorna. Troodos är den största bergskedjan och täcker nästan hälften av ön medan Kyreniabergen täcker en lång remsa längs nordkusten. Från Troodos bergen, som är skogstäckta, rinner det på vintern mindre floder som torkar ut under sommaren. Cypern har ett typiskt Medelhavsklimat med mycket milda vintrar och varma, torra somrar. Det regnar mest november till mars. De högre bergområdena är kyligare och fuktigare än resten av ön. Ön var ursprungligen täckt av stora skogar men dessa blev tidigt avverkade förutom vissa små områden. På 1970-talet påbörjades ett skogsplanteringsprogram för att hindra bland annat jorderosion. Bristen på färskvatten är också ett stort problem på ön.

Earth Ecoprint

1.8 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Cypern, skulle vi behöva 1.8 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Cypern har varit bebodd av människor i cirka 10 000 år. Cypern har genom historien invaderats av många riken som hettiterna, assyrierna, egyptierna, romarna, korsriddare, osmanerna och perserna. Grekiska bosättningar etablerades från 1200-talet och flera grekiska kungadömen grundades på ön och det grekiska språket blev dominerande. Cypern blev tidigt ett kulturellt och ekonomiskt centrum i Medelhavsområdet och tillhörde i sin tur ett av antikens stora kejsardömen. Från år 1570 blev Cypern en del av det Osmanska riket och den turkiska invandringen ökade. År 1878 tilldelades ön Storbritannien och från år 1925 var ön en brittisk kronkoloni. Efter det andra världskriget förde grek-cyprioterna krav om en union med Grekland och påbörjade ett gerillakrig mot britterna. År 1960 blev Cypern en självständig republik. En grek-cypriotisk statskupp år 1974, med stöd från regeringen i Aten, ledde till en turkisk invasion och delning av Cypern i en grek-cypriotisk del och den turskisk-cypriotisk del (sedan år 1983 känt som den turkiska republiken Nordcypern).

Samhälle och politik

Enligt grundlagen från år 1960 är Cypern en självständig, demokratiskt och presidentstyrd republik. Sedan den turkiska invasionen år 1974 har grundlagen bara varit i kraft på den grek-cypriotiska, sydliga delen av Cypern. Presidenten, som är statsöverhuvud och reellt sett också regeringschef, väljs genom allmänna val för vart femte år. Vicepresidenten ska enligt författningen tillhöra den turkiska minoriteten men denna position har varit otillsatt sedan år 1974. Det lagstiftande makten är lagt på representantshuset. Huset har efter delningen av ön 56 medlemmar och väljs genom allmänna val vart femte år. Den turkiska folkgruppen ska enligt författningen ha 24 medlemmar i representantshuset.

År 1983 proklamerade turk-cyprioterna sin nordöstliga tredjedel av ön som den Nordcypriotiska republiken, men har staten har inte blivit erkänd förutom av Turkiet. Enligt republikens författning har republiken också valt en president och en regering som utsetts av en folkvald församling på 50 medlemmar. Både den grekiska och turkiska staten har ett flerpartisystem. Landets politik präglas av frågan om öns delning. Förhandlingarna om återföreningen av Cypern fortsätter utan resultat. En förbättring av gränsövergången mellan den nordliga och sydliga delen skedde år 2003. Cypern blev medlem i EU år 2004 och eurozonen år 2008.

Ekonomi och handel

Cypern har sedan självständigheten år 1960 genomgått en snabb ekonomisk utveckling. Turism och finans är Cyperns viktigaste näringar. Totalt utgör servicenäringen 80 procent av Cyperns bruttonationalprodukt (BNP). Viktiga exportvaror är matvaror, potatis och textil. EU är landets viktigaste handelspartner, särskilt Storbritannien och Grekland. Den maritima sektorn är viktig för Cypern som har världens fjärde största skeppsregister. År 2004 besökte omkring 2,3 miljoner turister den grekiska delen av ön. Delningen av ön år 1974 ledde till en ekonomisk skillnad mellan den grek-cypriotiska söder och det turkisk-cypriotiska norr. Nordcypern har haft ekonomiska problem på grund av handelsblockader och har varit ekonomiskt beroende av Turkiet. En öppning av gränsen mellan nor och söder samt ökad handel har skapat mer ekonomisk tillväxt i norr.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Cypern för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  22 580 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,769
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  70,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  6 062
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  5,26
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,7
  Procent
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  1,913
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  59
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  21,74
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  60,3
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  871
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,9
  Procent av BNP
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  4,6
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  1,5
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,1
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  80
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  7
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  2
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  5
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  5
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  99,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  98,7
  Procent
  Förväntade år i skolan
  14
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,4
  Procent
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,116
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  20,7
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  46,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  17,86
  Procent
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  99,6
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  76
  Procent
  Vattenkonsumtion
  29,8
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  3 625
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  26,5
  Procent
  Arbetslöshet
  8,1
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  22 054 225 828
  US Dollar
  BNP per invånare
  25 659
  US Dollar
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  80,7
  Procent internetanvändare
 •  

  Cypern

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  2 467
  Personer
  Befolkningsantal
  1 189 085
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  28
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  15 063
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,869
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  217 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  82
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  78
  År
  Lyckoindexet
  6,05
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)