[[suggestion]]
Danmark
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Köpenhamn

Etniska grupper

Skandinaver, inuiter, färingar, tyskar, turkar, iranier, somalier

Språk

Danska, färöiska, grönländska (inuitisk dialekt) och tyska (en liten minoritet)

Religion

Evangeliska lutheraner (officiell) 80 %, andra 16 %, muslimer 4 %

Befolkningsantal

5 581 503 (2015)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk monarki

Area

43 094 kvadratkilometer

Valuta

Dansk krona

Bruttonationalinkomst per invånare

49 029 PPP$

Nationaldag

5 juni

Andra landsidor

Geografi

Danmark är det sydligaste av de nordiska länderna. Landet består av den stora halvön Jylland och ögruppen öster om denna. Ögruppen består av 500 öar, varav 79 är bebodda. Sjælland, Fyn, Lolland, Falster och Bornholm är bland de mest kända. Danmark har kust åt alla håll utom söderut där landet gränsar till Tyskland. Dess läge gör landet till en förbindelselänk mellan kontinenten och Skandinavien. Färöarna och Grönland ingår i den danska nationella gemenskapen, men båda har inre självstyre. Danmark har ett kustklimat med svala somrar, milda vintrar och nederbörd under hela året. Marken är ovanligt platt och det högsta berget sträcker sig endast 147 meter över havet. Danmark är ett av de mest tätbebyggda länderna i Europa. Omkring 30 % av invånarna bor i Köpenhamnsregionen.

Earth Earth Earth Ecoprint

4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Danmark, skulle vi behöva 4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

I början av vikingatiden bestod Danmark av flera små kungariken, men för drygt 1000 år sedan samlade kung Harald Blåtand Danmark under ett rike. Därefter var landet i flera perioder en nordisk stormakt. På 1400-talet samlade drottning Margareta Valdemarsdotter de tre Skandinaviska länderna i en union – Kalmarunionen. Unionen bestod fram tills Gustav Vasa bröt sig ut och på nytt skapade den svenska kronan. Efter medeltiden förlorade Danmark flera stora landområden. Landet stod från 1807 på Frankrikes sida under Napoleonkrigen. Napoleon förlorade, och Danmark fick avträda Norge till Sverige i fredsuppgörelsen 1814. Danmark fick dock behålla Island, Grönland och Färöarna. 1864 förlorade landet flera hertigdömen till Tyskland efter det dansk-tyska kriget. Under första världskriget var Danmark neutralt, men under andra världskriget invaderades och ockuperades landet av Tyskland. Den 5 maj 1945 kapitulerade de tyska styrkorna i Danmark. Landet har sedan dess varit fritt.

Samhälle och politik

Danmark är en konstitutionell monarki. Monarken har ingen reell makt, men är fortfarande landets överhuvud. Sedan 1972 har Drottning Margrethe II varit dansk monark. Styrelseformen är demokratisk. Den verkställande makten ligger hos regeringen, som i sin tur utgår från och är ansvarig inför den lagstiftande församlingen, Folketinget. Sedan 2011 är Helle Thorning-Schmidt statsminister.

Danmark har varit medlem i FN: s sedan starten 1945, i Nato sedan starten 1949 och i EU sedan 1973. Medlemskapet i EU och förhållandet till EU:s medlemsstater är viktigt för Danmark. Landet har varit pådrivande för EU:s utvidgning och deltar aktivt i diskussionen om EU:s framtid och roll. De transatlantiska förbindelserna och medlemskapet i NATO är grunden för den danska säkerhetspolitiken. Danmark har under de senaste åren drivit en strikt asylpolitik . År 2016 införde man gränskontroller vid gränsen mot Tyskland, som en reaktion på det ökade flödet av flyktingar.

Ekonomi och handel

Välfärdsstaten Danmark har en blandekonomi och landet drar nytta av frihandeln inom EU. Danmark drabbades av den globala finanskrisen under 2008 men börjar återhämta sig efter nedgången. Bostadsmarknaden har stabiliserats, men arbetslösheten fortsätter att stiga. Regeringen tros vara tvungen att genomföra impopulära åtgärder som skattehöjningar för att påskynda marknadstillväxten. Danmarks ekonomi är baserad på tjänster, industri och finansverksamhet. Jordbruket är fortfarande en viktig näring och Danmark är en stor exportör av kött, ägg, ost och smör. Fisket är också en viktig verksamhet. Sedan 1970-talet har danskarna även utvunnit olja och gas från Nordsjön. Hälften av denna går på export. Danmark ligger i framkant inom industridesign. Även inom livsmedels- och möbelindustrin ligger man i världstopp.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Danmark för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  Data saknas
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  Data saknas
  Procent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,929
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  0,860
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  81
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  77
  År
  Lyckoindexet
  7,60
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  86,8
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  Data saknas
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  135
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  7,1
  Hektar per person
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  33 498
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  5,94
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  14,5
  Procent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  41
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  39 350
  Personer
  Fredsindex
  1,353
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  88
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  9,87
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  19,8
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  Data saknas
  Procent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  4
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  79
  År
  Spridning av malaria
  Data saknas
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  6
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  3
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  3
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  5
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  Data saknas
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  Data saknas
  Procent
  Förväntade år i skolan
  13
  År
  Andel barn i grundskolan
  98,7
  Procent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,041
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  27,0
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  47,4
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  37,43
  Procent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  96,7
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  93
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  5 859
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  10,5
  Procent
  Arbetslöshet
  5,0
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  329 865 537 183
  US Dollar
  BNP per invånare
  57 219
  US Dollar
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  97,1
  Procent internetanvändare
 •  

  Danmark

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  4 297
  Personer
  Befolkningsantal
  5 754 356
  1000 invånare