[[suggestion]]
Demokratiska Republiken Kongo

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Kinshasa

Etniska grupper

Mongo, luba, kongo och mangbetu-azande 45%, andra afrikanska stammar (mer än 200) 55%

Språk

Franska (officiellt), lingala (vnaligt kontaktspråk inom handel), kingwana (dialekt av Kishwali eller Swahili), kikongo, tshiluba

Religion

Katoliker 50%, protestanter 20%, kimbanguister 10%, muslimer 10%, övriga 10%

Befolkningsantal

79 375 136 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

2 344 858 kvadratkilometer

Valuta

Kongolesisk franc

Bruttonationalinkomst per invånare

802 PPP$

Nationaldag

30 juni

Andra landsidor

Geografi

Landskapet i DR Kongo är präglat av Riftdalen (även kallad Östafrikanska gravsänkesystemet). Riftdalen är en enorm geologisk formation som skapats av att jordplattorna glider isär sedan miljoner år tillbaka. Dalen sträcker sig från Syrien till Moçambique och utgör större delen av östra Kongo, där den ofta orsakar hög vulkanisk aktivitet och har skapat stora insjöar. Det är också Riftdalen som är huvudorsaken till landets stora mineralresurser som koppar, guld, silver och diamanter. Längs ekvatorn mitt i landet finns det djungel, i södra delarna av landet savanner, högplatåer längs Riftdalen och grässtäpper i norr. DR Kongo får återkommande åskväder och har världens näst största regnskog. Klimatet är varierat, tropiskt med långa regnperioder i södra och norra regionerna, medan de centrala områdena inte har några skiftningar i klimatet under årstiderna.

Den stora Kongofloden löper genom hela landet och är ursprunget till alla andra floder i landet. De största miljöproblemen landet har är knutna till förorenat dricksvatten och avskogning, som i sig beror på den dålig infrastruktur och beroende av ved som bränsle.

Ecoprint

0.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Demokratiska Republiken Kongo, skulle vi behöva 0.4 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

För över 2000 år sedan började flertalet folkgrupper att bosätta sig i landet, och från 1300-talet växte fler statsbildningar fram. Det förmögna Kongokungadömet etablerade den första kontakten med européerna runt år 1480 då portugiserna kom till kusten. Under 1800-talet blev tusentals av landets invånare fångna som slavar. De lokala kungadömena gick under i samma takt som handeln med människor och mineraler växte. Den belgiska kungen Leopold II gjorde 1884 DR Kongo till sin privata egendom, för att sedan brutalt utnyttja landet och tillskansa sig dess rikedomar. År 1908 blev landet en belgisk koloni och 52 år senare, år 1960, slutligen självständigt.

År 1965 tog generalen Joseph Mobuto makten, tog namnet Mobuto Sese Seko och döpte om landet till Zaïre. Mobuto skapade en förtryckande diktatur som styrde fram till år 1997, då han avsattes genom en statskupp. Den nya regimen blev i sin tur avsatt i en annan kupp året därpå. Denna kupp satte igång ett inbördeskrig som slutade år 2003. Kriget hade då krävt närmare 3,5 miljoner människoliv.

Samhälle och politik

Efter inbördeskrigets slut 2003 fick DR Kongo en övergångsregering som hade makten fram till år 2006. Då fick landet en ny grundlag samt ett nytt parlamentiskt system. Parlamentet väljs vart fjärde år och består av en nationalförsamling och en senat. Statsministern och regeringen utnämns av presidenten efter rekommendation från majoriteten i nationalförsamlingen. Den nya styrelseformen ger mycket makt till landets distrikt, som tidigare styrdes helt från huvudstaden. De politiska utmaningarna är överväldigande och politikerna måste bygga upp staten från grunden. Den sittande presidenten Kabilas regim har blivit mer auktoritär de senaste åren och korruption är ett stort problem. Väpnade konflikter blossar med jämna mellanrum upp i olika delar av landet. I öst skapar väpnade rebeller problem för lokalbefolkningen och presidenten. Kabila menar att Rwanda och Uganda aktivt stöttar rebellgrupperna. Innan återuppbyggnaden kan komma igång ordentligt måste regeringen se till att våldet upphör och att mänskliga rättigheter respekteras över hela landet. FN-styrkan MONUSCO samarbetar med regeringen kring den uppgiften.

Behovet av rent dricksvatten till alla områden i landet och återuppbyggnaden av ett förstört vägnät är andra problem som är avgörande för utvecklingen. Andra politiska teman som att bekämpa korruption, bygga en välfungerande statsapparat och återskapande av internationella förbindelser är också av stor betydelse.

Ekonomi och handel

Trots enorma naturtillgångar är DR Kongo ett av de fattigaste länderna i världen, och har befunnit sig i en ekonomisk nedgångsperiod i flera årtionden. Många av problemen som anses orsakat detta beror på den belgiska kolonialadministrationens uppbyggnad av en ensidig ekonomisk struktur, med syftet att tömma landet på värdefulla resurser. En annan avgörande orsak är Mobuto Sese Sekos långvariga styre där stora rikedomar flyttades ut ur landet.

President Kabila har liberaliserat ekonomin, men det är fortfarande stora problem med korruption, instabil centralstyrning och enorm inflation. Staten styr fortfarande den industri som är knuten till större exportvaror. Samtidigt har en omfattande skuggekonomi växt fram för att täcka behovet av tjänster och transporter. De viktigaste exportvarorna är diamanter, guld, koppar, kobolt, träprodukter, kaffe och råolja. Gruvindustrin står för 70 procent av exportintäkterna. Detta medförde att DR Kongo var ett av de afrikanska länderna som drabbades värst av finanskrisen år 2008. De senaste åren har Kina investerat mer och mer i landets infrastruktur och sjukhus, i utbyte mot fördelaktiga avtal om brytning av koppar och kobolt.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Demokratiska Republiken Kongo för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Demokratiska Republiken Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Areal
  2 344 860
  Kvadratkilometer
  Arealanvändning, odlingsbar mark
  3,1
  Procent för total landareal
  Landområden täckta av skog
  67,3
  Procent
 •  

  Demokratiska Republiken Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningsantal
  84 004 989
  1000 invånare
  Antal fertila
  5,5
  Antal barn per kvinna
  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,663
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,457
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder
  49
  År
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  51
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  47
  År
 •  

  Demokratiska Republiken Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  Data saknas
  Procent
 •  

  Demokratiska Republiken Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Extrem fattigdom
  77,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  74,8
  Procent av stadsbefolkningen
  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
 •  

  Demokratiska Republiken Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  1 184
  Personer
  Flyktingar efter ursprungsland
  26 403
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  55 606
  Personer
  Internflyktingar
  4 480 000
  Internflyktingar
 •  

  Demokratiska Republiken Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  261
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  3,251
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Militärutgifter
  Data saknas
  Procent av BNP
 •  

  Demokratiska Republiken Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  91
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  Data saknas
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  Data saknas
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Tuberkulosfall
  325
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Demokratiska Republiken Kongo

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp per invånare
  0,06
  Ton CO2 per invånare
  Ekologiskt fotavtryck
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Demokratiska Republiken Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Barnäktenskap
  37
  Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
  GDI - jämställdhetsutveckling
  0,832
  Skala
  Avrättningar
  0
  Antal avrättade
  Korruption
  20
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet inom landets styre
  8,94
  Procent
  Lyckoindexet
  4,25
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  110,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Demokratiska Republiken Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  86,1
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  77,2
  Procent
 •  

  Demokratiska Republiken Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  52,4
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  29
  Procent
 •  

  Demokratiska Republiken Kongo

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga kvinnor
  Data saknas
  Procent
  Arbetslöshet bland unga
  6,1
  Procent
  Arbetslöshet
  3,7
  Procent
  Barnarbete
  26,7
  Procent av barn 5-17 år
  Bruttonationalprodukt
  Data saknas
  US Dollar
  BNP per invånare
  Data saknas
  US Dollar
  Utlandsskuld
  5 507 884 000
  US dollar