[[suggestion]]
Dominikanska Republiken
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Santo Domingo

Etniska grupper

Europeiskt och afrikanskt ursprung 73 %, europeiskt ursprung 16 %, afrikanskt ursprung 11 %

Språk

Spanska (officiellt)

Religion

Katoliker 95 %, andra/ingen/ospecificerad 5 %

Befolkningsantal

10 606 865 (2016)

Area

48 670 Km2

Valuta

Dominikansk peso

Bruttonationalinkomst per invånare

15 205 PPP$

Nationaldag

27 februari

Andra landsidor

Geografi

Den Dominikanska republiken är ett berg- och skogrikt land med tropiskt klimat. Landet utgör två tredjedelar av ön Hispaniola, och på den sista delen ligger Haiti. Huvudbergskedjan, Cordillera Central, går från öst till väst, och delar landet i tu. Dalarna som ligger mellan Cordillera Central och landets nordligare fjällkedjor är känt för sig bördighet. Längst i väst är det ett torrare och mer ökenliknande landskap. Klimatet är varmt och fuktigt, men sällan outhärdligt varmt. Landets miljöproblem är erosion, avskogning och vattenförsörjning. Landet ligger mitt i ett orkanbälte och drabbas därför lätt, särskilt mellan perioden från Juni till Oktober.

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Dominikanska Republiken, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Den Dominikanska republiken har haft USA:s skugga över sig under/hela landets moderna historia. Då landet i början av 1990-talet inte längre kunde betala sin utlandsskuld så ockuperade USA landet i åtta år och hjälpte genrealen Rafael Trujillo till makten. Trujillo hade en terrorregim fram till att han blev mördad år 1961, också detta utfört med USA:s hjälp. USA ville inte att republiken skulle uppleva en liknande revolution som hade skett på Kuba. Vänstersidan kom ändå till makten i ett fritt val år 1965 och då ingrep USA på nytt genom en invasion. Efter trettio år med Trujillodiktaturen följde trettio år med hans efterföljare Joaquin Balaguer. Balaguers styre förföljde och mördade oppositionen från det Dominikanska revolutionära partiet (PRD), och USA bidrog till att förhindra att de inte kom till makten 1965. Han lyckades att bli omvald både 1970 och 1974 med hjälp av en del skrämselpropaganda men demokratiseringsprocessen kom ändå igång under detta årtionde. Det blev gradvis ett mer demokratiskt styre, och militärens makt blev mindre. PRD vann valet 1978 och 1982, men efter oljekrisen kunde de inte hantera att hålla vad de lovat angående de sociala reformerna. Därmed kom Balaguer tillbaka till makten vid 1986, 1990 och 1994. I presidentvalet 1996 vann en helt ny kandidat från det ganska nybildade partiet Partiet för dominikansk befrielse (PDL), Leonel Fernández. Hans regering införde ekonomiska reformer och landets ekonomi gick in i en god, men kortvarig, period med ekonomisk tillväxt.

I valet år 2000 kom PRD tillbaka med makten med Rafael Hipólito Mejía som president. Ett par år senare så började ekonomin återigen att gå nedåt och arbetslösheten ökade. Många menar det var drömmen om det förflutna var de som fick Fernández tillbaka till presidentposten vid valet 2004. När han tog över var det en tredjedel av arbetskraften som stod utan jobb, och valutan hade halverat sitt värde mot dollarn. Fernández' program innebar nedskärning i offentliga utgifter för att få ekonomin på fot igen och återställa förtroendet hos utländska investerare. Fernández blev omvald 2008. Landet hade då slutit sig till ett frihandelsavtal med USA och de centralamerikanska staterna, som en huvudstrategi för att stärka ekonomin.

Samhälle och politik

Den Dominikanska republiken är enligt grundlagen från år 1966 en representativ demokrati. Makten är delad i den utövande, lagstiftande och dömande makten. Presidenten har stor makt och utnämner regeringen, verkstället lagar som kongressen har antagit och är överbefälhavaren för armén. Presidenten och vice presidenten väljs vart fjärde år i samma val. Politiken i den Dominikanska republiken präglas av personfokus och flera gånger har anklagelser om valfusk yttrats. Landet kämpar med en omfattande korruption och svag tillit åt myndigheter. Landet har stora politiska problem som narkotika- och människohandel, våld och organiserad kriminalitet. Förhållandet med Haiti är ansträngt på grund av den stora mängden flyktingar från Haiti som uppehåller sig i den Dominikanska republiken. Flyktingarna utsätts ofta för diskriminering. Den nya grundlagen från år 2009 har kritiserats för att abort och homosexuella äktenskap blev olagligt samt att restriktioner på minoriteternas rättigheter infördes.

Mer än en av tre lever i extrem fattigdom. Vattenförsörjning och elförsörjning är en konstant utmaning för stora delar av befolkningen. Det finns omkring en och en halv miljon haitier som är födda i den Dominikanska republiken, men som i praktiken är stadslösa. Denna del av befolkningen lever under slavliknande förhållanden i landets sockerproduktioner. Detta har väckt stora internationella reaktioner.

Ekonomi och handel

Den Dominikanska republiken är idag bland Karibiens fattigaste länder. Det är stor arbetslöshet och arbetskraftutvandring är hög. Den Dominikanska republiken har traditionellt sålt socker, kaffe och tobak till utlandet och tjänat pengar på det. Mellan 1960- och 1970-talet fick landet bra betalt för socker, och den ekonomiska tillväxten var bland den starkaste i Karibien. Svagare marknader och fallande sockerpriser har efter 1980 försvagat landets ekonomi och landbruksproduktionen har förlorat mycket av sin betydelse. Landets viktigaste inkomstkällor har kommit att bli en stadigt växande turistindustri, i tillägg till att dominikaner som bor utomlands skickar pengar hem. Turismens del av den ekonomiska tillväxten är stor, och det förväntas att den ska fortsätta växa. Men med turism följer också brottslighet och narkotika. Tjänstesektorn bidrog med 55 procent av BNP år 2002 och sysselsatte 64 procent av arbetskraften.

Landet har upprättat ekonomiska frizoner som bidragit till att fler arbetsplatser och utländsk investering. Det är en viktig inkomstkälla. USA är landets viktigaste handelspartner.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Dominikanska Republiken för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  117 600 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,6
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,016
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  30,50
  Procent
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,581
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  69,1
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  12,1
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  21 540
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  2,07
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,7
  Procent
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,073
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  Data saknas
  Antal avrättade
  Korruption
  30
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  27,90
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  69,2
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,7
  Procent av BNP
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  10,4
  Procent
  Under normalvikten barn
  2,4
  Procent
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  30
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,2
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  0,1
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  111
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  20
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  90
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  45
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,8
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  93,8
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  92,9
  Procent
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,470
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  41,1
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  40,3
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  26,84
  Procent
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 578
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  29,8
  Procent
  Arbetslöshet
  5,8
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  75 931 656 815
  US Dollar
  BNP per invånare
  7 052
  US Dollar
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  65,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Dominikanska Republiken

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  746
  Personer
  Befolkningsantal
  10 882 996
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  3 595
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  1 450
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,736
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  77
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  71
  År
  Lyckoindexet
  5,43
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)