[[suggestion]]
Egypten
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Kairo

Etniska grupper

Egyptier 99,6 %, andra/ingen/ospecificerad 0,4 % (2006)

Språk

Arabiska, engelska och franska

Religion

Sunni 90%, koptiska kristna 9%, andra kristna 1%

Befolkningsantal

84 550 000 (2013)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

1 002 450 kvadratkilometer

Valuta

Egyptiskt pund

Bruttonationalinkomst per invånare

11 129 PPP$

Nationaldag

23 juli

Andra landsidor

Geografi

Egypten sträcker sig över en yta på en miljon kvadratkilometer. Landsbygden består huvudsakligen av öken med floden Nilen som den livgivande pulsådern. Nilen rinner genom landet från söder till norr och är en av världens två största floder. Nästan hela befolkningen bor längs floden eller i Nildeltat i norr. Tyvärr tillhör Nilen de mest hotade floderna i världen. Det faller väldigt lite regn i Egypten, vilket tillsammans med föroreningar, uppdämning och klimatförändringar försätter den viktiga floden i fara.

I arkeologiskt hänseende är Egypten en skattkammare. Templen i Luxor, Konungarnas dal och pyramiderna i Giza är bara några av landets främsta sevärdheter. Den senare är en av antikens sju underverk skapade av människor.

Earth Ecoprint

1.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Egypten, skulle vi behöva 1.1 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Nilen lade grunden för uppkomsten av en av världens främsta civilisationer. Man tror att en enat kungarike grundades omkring 3200 f.Kr. En rad dynastier styrde i Egypten under de kommande tre årtusendena. Vår kunskap om Egypten från denna tid härrör från arkeologiska utgrävningar. Det är fortfarande ett mysterium hur människorna på denna tid kunde utvecklade en imponerande civilisation med avancerad monumental konst, arkitektur, teknik och social organisation. På senare tid – år 1869 – slutfördes byggandet av Suezkanalen. Suezkanalen, en av världens viktigaste kanaler, förbinder Medelhavet med Röda havet. Den har gjort Egypten till en viktig mellanstation inom världshandeln. Men landet var skuldtyngt och för att skydda sina investeringar tog Storbritannien kontroll över Egyptens styre år 1882. år 1922 blev Egypten delvis oberoende från Storbritannien, men det var inte förrän år 1953 – efter den egyptiska revolutionen – som landet skulle kunna utropa sig som en egen republik.Under 1954 blev general Gamal Abdel Nasser både premiärminister och president och landet fick ett militärt styre.

Egypten har en viktig strategisk betydelse, och har fortsatt att vara en kraftfull arabisk stat. Nasser styrde landet i en socialistisk riktning. Det militära ledarskapet, kampen för att samla de arabiska staterna och den anti-israeliska politiken fortsatte även med Answar al-Sadat som tog över som statschef efter Nasser. Han ändrade den inrikespolitiska och ekonomiska riktningen från det socialistiska mot en mer liberal ekonomisk politik genom att bjuda in utländska företag att investera i landet.

Inspirerad av den arabiska våren och upproret i Tunisien var det under 2011 ett brett folkligt uppror i Egypten, som slutade med president Hosni Mubarak var tvungen att avgå. Egyptens militär tog över makten fram till valet år 2012, där Muhammed Mursi valdes till president. Genom 2013 ökade protesterna, som var ofta våldsamma, mot Mursi och det muslimska brödraskapet. Det muslimska brödraskapet har tidigare förbjudits i Egypten, och många fruktade att religionen skulle få för mycket utrymme i samhället. I juli 2013 beslutade militären att ingripa, avsätta Mursi och utse en interimspresident, Adly Mansour. Det muslimska brödraskapet förbjöds återigen och militär har slagit till hårt mot anhängare. I maj 2014 vann  den tidigare militära ledaren Abd al-Fattah al-Sisi presidentvalet utan några egentliga motståndare.

Samhälle och politik

Enligt grundlagen ifrån 1971 är Egypten en socialistisk demokratisk republik. Grundlagen säkerhetsställer de demokratiska rättigheterna i teorin men i praktiken är dessa rättigheterna begränsade och landet har under de senaste tio åren varit centralstyrt och auktoritärt. En växande egyptisk ekonomi har ökat de ekonomiska och sociala skillnaderna i landet. Egypten har anklagats för brott mot de mänskliga rättigheterna och arbetslösheten är hög.

I januari år 2011 protesterade tusentals demonstranter mot den sittande presidenten Hosni Mubarak och krävde hans avgång. Demonstrationerna var inspirerade av en rad uppror i den arabiska världen, något som kommit att kallas den arabiska våren. I februari år 2011 blev president Mubarak tvungen att avgå och den egyptiska militären tog över. Fram till avgången hade Mubarak och hans nationaldemokratiska parti haft makten i 30 år. År 2013 uppstod nya oroligheter i Egypten när den nytillsatte presidenten Muhammad Mursi avsattes.  

Ekonomi och handel

Egypten är ett av Afrikas största industriländer. Omkring 2/3 av all industri är koncentrerad i och kring Kairo och Alexandria. En betydande del är relaterad till bearbetning av jordbruksprodukter, livsmedel och bomull. Som världsledande bomullsproducent har Egypten byggt upp en betydande textilindustri. Andra viktiga industrier har sin grund i råvaror från jordbruket eller gruvdrift. Intäkterna från Suezkanalen har ökat stadigt de senaste åren och landet har betydande fyndigheter av olja och gas. Även om det utvinns mindre olja så ökar gasutvinningen. Idag utgör försäljningen av gas 45 % av landets exportinkomster.

Turistnäringen är en viktig sektor i den egyptiska ekonomin, men intäkterna varierar kraftigt beroende på säkerhetsläget i regionen. Egypten har drabbats av ett antal terrorattacker de senaste åren där flera turister har dödats.

Landet har haft en ekonomisk tillväxt trots den globala ekonomiska krisen under 2008, men upproret år 2011 har skadat ekonomin betydligt och ett försämrat säkerhetsläge har skrämt bort turister och investerare. Egypten står även inför stora utmaningar när det gäller arbetslöshet, befolkningstillväxt och svag export.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Egypten för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  -113 700 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  1,3
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  0,020
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  27,80
  Procent
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  IHDI - avslöjar skillnader
  0,493
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  43,4
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  10,6
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  201 894
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  2,20
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  1,6
  Procent
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  497
  Antal dödade per 100 000
  Fredsindex
  2,632
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  44
  Antal avrättade
  Korruption
  35
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  56,47
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  88,7
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  1,3
  Procent av BNP
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  4,8
  Procent
  Under normalvikten barn
  9,5
  Procent
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  22
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  2,6
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  0,0
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  74
  År
  Spridning av malaria
  0,0
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  39
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  12
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  56
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  13
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  88,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  71,2
  Procent
  Förväntade år i skolan
  11
  År
  Andel barn i grundskolan
  97,0
  Procent
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  0,575
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  6,4
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  23,7
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  14,93
  Procent
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  61
  Procent
  Vattenkonsumtion
  118,9
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  1 658
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  100,0
  Procent
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  34,4
  Procent
  Arbetslöshet
  11,4
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  235 369 129 338
  US Dollar
  BNP per invånare
  2 413
  US Dollar
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  45,0
  Procent internetanvändare
 •  

  Egypten

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  25 631
  Personer
  Befolkningsantal
  99 375 741
  1000 invånare
  Flyktingar efter ursprungsland
  36 720
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  289 231
  Personer
  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,696
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  Internflyktingar
  82 000
  Internflyktingar
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  76
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  72
  År
  Lyckoindexet
  4,17
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)