[[suggestion]]
Ekvatorialguinea
Flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Malabo

Etniska grupper

Fang 85,7 %, bubi 6,5 %, mdowe 3,6 %, annobon 1,6 %, bujeba 1,1 %, andra/ospecificerade/ingen 1,4 % (1994)

Språk

Spanska (officiell) 67,6 %, andra (inkluderar franska (officiell, fang och bubi) 32,4 % (1994)

Religion

Huvudsakligen kristna, särskilt katoliker. Diverse naturreligioner.

Befolkningsantal

740 743 (2015)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

28 051 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BEAC)

Bruttonationalinkomst per invånare

26 058 PPP$

Nationaldag

12 oktober

Andra landsidor

Geografi

Ekvatorialguinea består av en fastlandsdel och fem öar. På den största ön, Bioko, ligger huvudstaden Malabo. Runt en tredjedel av landets befolkning bor på fastlandet som i stort sätt är täckt av regnskog. Bioko är en vulkanö som är täckt av djungel förutom i norr där det finns kaffe- och kakaoplantage.

Det finns mer än 140 olika trädarter och ett rikt djurliv i Ekvatorialguinea, med elefanter och den afrikanska skogsbuffeln som de största. Det finns också många olika typer av primater som låglandsgorillor, schimpanser, mandriller och markattor. Flera av dem är utrotningshotade arter. Ekvatorialguinea har varit ett fattigt land där småskaligt jordbruk, också kallat självförsörjningsjordbruk, har varit vanligt. Det har också exporterats kakao, kaffe och timmer fram tills att olja och gas upptäcktes på 1990-talet.

Utvecklingen i olje- och skogsindustrin har skapat flera miljöproblem. Oljeutsläpp har skadat kustlinjen och genom intensiv avverkning har stora områden regnskog förstörts, vilket är ett problem för många utrotningshotade arter.

Earth Ecoprint

1.7 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Ekvatorialguinea, skulle vi behöva 1.7 jordklot.
Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Historia

Området har varit befolkat sedan järnåldern och de första bebyggarna var pygméer. Ekvatorialguinea var en portugisisk koloni från 1400-talet och var under århundraden känt som en utskeppningshamn för slavar. Spanien övertog kolonin år 1778 och efter det spanska inbördeskrigets slut 150 år senare påbörjades ett ekonomiskt utvecklingsprogram i kolonin baserad på odlingen av kakao.

År 1959 blev kolonin en integrerad del av Spanien. Alla invånarna blev automatiskt invånare av Spanien och kunde välja representanter till det spanska parlamentet. Kolonin fick också en viss grad av inre självstyre. År 1968 blev Ekvatorialguinea en självständig republik och Francisco Macias Nguema blev vald till landets första president. Landet utvecklade sig snabbt till en brutal diktatur. Runt en tredjedel av befolkningen dödades eller flydde från landet. År 1979 avrättades presidenten i en statskupp av sin brorson, överstelöjtnant Obiang Nguema. Obiang Ngyuema är fortfarande president och förhållandena i landet har inte förbättrats sedan han övertog makten.

Samhälle och politik

Obiang Nguema, som tillhör den största etniska gruppen i landet, har haft makten sedan han tog över år 1979. Det har förekommit flera kuppförsök och oroligheter under åren. Från år 1991 infördes, efter betydande internationell press, en ny grundlag och flerpartisystem i landet. Det har dock aldrig genomförts ett fritt eller rättvis val i landet. Vicepresidenten och flera av nyckelpositionerna i regeringen innehas av presidentens släktingar och klanmedlemmar. År 2011 genomfördes flera ändringar i grundlagen som bland annat gjorde att presidenten endast kan endast för två perioder sjuårsperioder. Det är emellertid oklart om detta innebär att Nguema måste avgå år 2016 eller om han kan ställa upp på omval då.

Oppositionspolitikerna har länge verkat från utlandet utan att ha haft någon inverkan på situationen i Ekvatorialguinea. Flera organisationer rapporterar om grova brott mot de mänskliga rättigheterna, att rättsystemet inte är fritt och att tortyr används ofta. Efter att det blev känt att biståndet har missbrukats av Ekvatorialguinea har Världsbanken, FN och andra organisationer dragit sig ur landet.

Ekonomi och handel

Efter att man fann olja i Ekvatorialguinea år 1995 har landets ekonomi förvandlats. Landet gick från att vara ett av världens fattigaste till att bli en av världens snabbast växande ekonomier. Idag är Ekvatorialguinea Afrikas sjunde största oljeproducent. Olja och gas står idag för 90 procent av Ekvatorialguineas samlade exportvärde, följt av timmer, kaffe och kakao. På grund av kolonialtiden handlar Ekvatorialguinea mycket med Spanien men trots detta är det USA som är landets största handelspartner, både för import och export. Dessutom exporteras mycket olja till Kina. Sedan år 2007 har landets regering verkställt en plan som ska göra Ekvatorialguinea mindre beroende av olje- och gasintäkter genom att satsa på infrastruktur och vård.

Bruttonationalprodukten (BNP) per capita ökade från att ha varit cirka 2000 SEK år 1995 till över 110.000 år 2011. Detta gör Ekvatorialguinea till ett av de rikaste länderna i Afrika. Men de flesta av de pengar som finns kvar cirkulerar kring presidenten, och befolkningen får lite nytta av oljerikedomarna. Det gör att Ekvatorialguinea fortfarande är beroende av bistånd.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Ekvatorialguinea för alla indikatorer (senaste rapporterade året). Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn

 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Mottaget bistånd
  6 920 000
  US Dollar
  Extrem fattigdom
  Data saknas
  Procent
  MPI - fattigdomsindex
  Data saknas
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under den nationella fattigdomsgränsen
  76,80
  Procent
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  HDI - index för mänsklig utveckling
  0,591
  Skala: 0-1 (där 1 är bäst)
  IHDI - avslöjar skillnader
  Data saknas
  Skala från 0 till 1 (där 1 är bäst)
  Förväntad levnadsålder för kvinnor
  53
  År
  Förväntad levnadsålder för män
  50
  År
  Lyckoindexet
  Data saknas
  Skala: 1-10 (där 10 är bäst)
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Befolkning i städer
  39,3
  Procent
  Befolkning som lever i slumområden i städer
  66,2
  Procent av stadsbefolkningen
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Befolkningstäthet
  45
  Invånare per kvadratkilometer
  Ekologiskt fotavtryck
  3,0
  Hektar per person
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  CO2-utsläpp
  5 346
  Tusen ton
  CO2-utsläpp per invånare
  4,73
  Ton CO2 per invånare
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Landområden under 5 meter över havet
  0,3
  Procent
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Antal dödade i väpnade konflikter
  Data saknas
  Antal dödade per 100 000
  Flyktingar efter ursprungsland
  329
  Personer
  Flyktingar efter ankomstland
  0
  Personer
  Fredsindex
  1,946
  Skala: 1-5 (1 är bäst)
  Avrättningar
  9
  Antal avrättade
  Internflyktingar
  Data saknas
  Internflyktingar
  Korruption
  16
  Skala: 0-100 (100 är bäst)
  Politiska rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Pressfrihet
  58,35
  Skala; 0 är bäst
  Civila rättigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 är bäst)
  Misslyckade stater
  83,4
  Index (0-120, där 120 är misslyckad stat)
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Fredsbevarande operationer
  Data saknas
  Antal deltagare i fredsbevarande opertioner
  Militärutgifter
  0,2
  Procent av BNP
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Undernärd befolkning
  0,0
  Procent
  Under normalvikten barn
  3,1
  Procent
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Barnadödlighet
  90
  Antal per 1000 levande födda
  Antal fertila
  Data saknas
  Antal barn per kvinna
  Nya fall av HIV
  3,8
  Antal nya fall av HIV per 1000 smittfria invånare
  Förväntad levnadsålder
  52
  År
  Spridning av malaria
  343,3
  Antal nya fall per 100 000 invånare
  Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)
  342
  Dödsfall per 100 000 levande födda
  Spädbarnsdödlighet
  31
  Antal per 1000 levande födda
  Antal unga mödrar (15-19 år)
  176
  Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)
  Tuberkulosfall
  191
  Antal fall per 100 000 inv.
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Läs- och skrivkunnighet bland unga
  98,2
  Procent
  Läs- och skrivkunnighet bland vuxna
  95,0
  Procent
  Förväntade år i skolan
  Data saknas
  År
  Andel barn i grundskolan
  43,3
  Procent
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen
  Data saknas
  Skala: 0-1 (0 är jämställt)
  Kvinnor i chefspositioner
  Data saknas
  Prosent
  Jämställdhet i arbetslivet
  37,0
  Procent
  Jämställdhet inom landets styre
  20,00
  Procent
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Tillgång till rent vatten
  Data saknas
  Procent
  Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar
  Data saknas
  Procent
  Vattenkonsumtion
  0,0
  Procent av konsumption av tillgängligt sötvatten
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Kärnkraft
  Data saknas
  Miljoner kilowattimmar (kWh)
  Energiförbrukningen per capita
  Data saknas
  Kwt per capita
  Tillgång till ström
  67,9
  Procent
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Arbetslöshet bland unga
  16,6
  Procent
  Arbetslöshet
  9,2
  Procent
  Bruttonationalprodukt
  12 293 579 173
  US Dollar
  BNP per invånare
  9 698
  US Dollar
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Internetanvändare
  26,2
  Procent internetanvändare
 •  

  Ekvatorialguinea

  Enhet

  Visa graf

  Asylsökande efter ankomstland
  Data saknas
  Personer
  Befolkningsantal
  1 313 894
  1000 invånare